Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 593 din 26 martie 2021pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2021
EMITENT
 • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  Având în vedere prevederile:– art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; – 
  Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru relaţia cu Republica Moldova pentru această activitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Deciziei prim-ministrului nr. 168/2021 privind numirea domnului Adrian Dupu în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova;– Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 343/2021*) privind delegarea unor competenţe,*) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Ghidul şi documentarul de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2021, prevăzute în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 474/2020 pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - DRRM 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 şi nr. 407 bis din 18 mai 2020, se abrogă.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova.
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu-Horaţiu Gorun
  Bucureşti, 26 martie 2021.Nr. 593.ANEXĂ
  Deschideți GHID ȘI DOCUMENTARde finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2021


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!