Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 252 din 8 aprilie 2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Feroviare Române - AFER
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  Având în vedere Referatul Direcţiei economice şi ajutor de stat nr. 1.103/12.856 din 25.03.2021 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Feroviare Române - AFER,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Bucureşti, 8 aprilie 2021.Nr. 252.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 al Autorităţii Feroviare Române - AFER
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!