Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 429 din 7 aprilie 2021privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, conform anexei nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil prevăzut la art. 1 din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, conform anexei nr. 2.(2) Bunul imobil prevăzut la alin. (1) se va utiliza pentru adăpostirea autoturismelor aflate în dotarea Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.Articolul 3Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4
  Administraţia Naţională de Meteorologie şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Raul-Călin Pop,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.
  Nr. 429.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, pentru care se actualizează denumirea, descrierea tehnică şi adresa
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)16335444Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite11672708Administraţia Naţională de Meteorologie
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu, modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumireaDescrierea tehnicăAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)
  11453188.28.08Garaj clădire corp CS utilă = 143,22 mp, S cote_părţi_comune = 588/10000, S cote_teren = 21716/100, clădire tip S, CF nr. 259846-C1-U2, UAT Bucureşti, sectorul 1, construcţie din cărămidăŢara: România: judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97E; etajul S196464.976
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumireaDescrierea tehnicăAdresaAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil/CUIPersoana juridică la care se transmite bunul imobil/CUI
  1453188.28.08Garaj clădire corp CS utilă =143,22 mp, S cote_părţi_comune = 588/10000, S cote_teren = 21716/100, clădire tip S, CF nr. 259846-C1-U2, UAT Bucureşti, sectorul 1, construcţie din cărămidăŢara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 1; şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97E; etajul S196464.976Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie CUI - 11672708Statul român, în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor CUI - 18276140
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!