Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 427 din 7 aprilie 2021privind transmiterea unei părţi din imobilul 2625, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2625, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Bârlad“.
  Articolul 2Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin structurile specializate din subordine, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă

  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 427.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi din imobilul 2625, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Bârlad“
  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun partea de imobil/Carte funciară/Nr. cadastraleValoarea părţii de imobil care se transmite (lei)Persoana juridică de la care se transmite partea de imobil/CUI
  Persoana juridică la care se transmite partea de imobil/CUICodul de clasificaţie ce se va atribui părţii de imobil care se transmite
  106900 parţial8.19.01Imobil 2625 - parţialJudeţul Vaslui, municipiul Bârlad, str. Trestiana nr. 81. Construcţii: Pavilion A: - suprafaţă construită - 24 mp; - suprafaţă desfăşurată - 24 mp; - valoare contabilă - 36.055,6 lei Pavilion B: - suprafaţă construită - 42,18 mp; - suprafaţă desfăşurată - 42,18 mp; - valoare contabilă - 13.094,32 lei 130.126,51 leiStatul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii CUI - 13633330
  8.12.03.01
      Pavilion C: - suprafaţă construită - 40 mp; - suprafaţă desfăşurată - 40 mp; - valoare contabilă - 12.417,56 lei Total suprafaţă construită - 106,18 mp Total suprafaţă desfăşurată - 106,18 mp Total valoare contabilă - 61.567,48 lei 2. Amenajări la terenuri: - împrejmuire plasă sârmă - 139 m; - valoare contabilă - 51,92 lei; - împrejmuire din sârmă ghimpată - 40 m; - valoare contabilă - 15,03 lei; - reţea electrică aeriană - 50 m; - valoare contabilă - 101,04 lei Total valoare contabilă amenajări - 167,99 lei 3. Teren: - suprafaţa terenului - 2.339 mp; - valoarea contabilă - 68.391,04 lei CF 80363
  Nr. cad. 80363
      
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!