Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 272 din 13 aprilie 2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  Având în vedere Referatul Direcţiei economice şi ajutor de stat nr. 1.288/14.548 din 7.04.2021, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa este reprodusă în facsimil.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Bucureşti, 13 aprilie 2021.Nr. 272.ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021pentru Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!