Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 419 din 7 aprilie 2021privind transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)", şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 lit. m) şi art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“.
  Articolul 2Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin structurile specializate din subordine, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă

  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 419.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statuluicare se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de cătreCompania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţiide utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun partea de imobil/Carte funciară/Nr. cadastrale
  Valoarea părţii de imobil care se transmite(lei)Persoana juridică de la care se transmite partea de imobil/CUIPersoana juridică la care se transmite partea de imobil/CUICodul de clasificare ce se va atribui părţii de imobil care se transmite
  103657parţial8.19.01Imobil 2270 - parţialOraşul Popeşti-Leordeni, judeţul IlfovTeren- suprafaţa terenului - 60 mp- valoarea contabilă - 1.640,62 leiC.F. 127335Nr. cad. 1273351.640,62 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
  CUI - 4183229
  Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor şi InfrastructuriiCUI - 136333308.12.03.01
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!