Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 418 din 7 aprilie 2021pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 418.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare

  Nr. de inventar M.F. şi codul de clasificareDenumirea şi adresaCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar actualizată- lei -Situaţia juridicăTipul bunului
  Baza legală a majorării valorii de inventarÎn administrare/concesiune
  1113858.29.13Palat administrativPiaţa Petru Rareş nr. 1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-NăsăudSuprafaţa construită: 1.376 mp;suprafaţa construită desfăşurată: 6.630 mp;S+P+3E;
  suprafaţă teren: 6.083 mp;CF: 72190
  Total valoare: 18.309.809,05 lei, din care:- 5.159.594,82 lei, valoarea terenului;- 13.150.214,23 lei, valoarea construcţieiRaport de reevaluare nr. IC/14668/29.07.2020În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor InterneCUI: 4347798Imobil
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!