Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 417 din 7 aprilie 2021pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi) şi pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unităţi subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 aprilie 2021Data intrării în vigoare 16-04-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 287 lit. a), art. 288, 298 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat la poziţia cu nr. MF 101205, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi), ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul prevăzut la art. 1 între unităţi subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei nr. 2, în vederea înfiinţării unui punct de lucru al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Galaţi în municipiul Tecuci. (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru desfăşurarea activităţilor specifice de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Galaţi. Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 4Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.
  Nr. 417.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi) a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării acestuia
  Nr. MFCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  1012058.19.0145-126Municipiul Tecuci, Strada Republicii nr. 3, judeţul GalaţiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi) CUI 4211485702.158,25 lei
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi), pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a transmiterii dreptului de administrare, în condiţiile legii
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiUnitatea de administrare de la care se transmite imobilul/CUIUnitatea de administrare la care se transmite imobilul/CUICaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite în administrareCodul de clasificare al imobilului după transfer
  Valoarea de inventar lei
  1012058.19.0145-126Municipiul Tecuci, Strada Republicii nr. 3, judeţul GalaţiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi) CUI 4211485Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne - CUI 31274502 construcţiiC1: parter + subsolSuprafaţa construită: 403 mpSuprafaţa desfăşurată: 443 mp C2 construcţie anexă: parterSuprafaţa construită: 15 mp Împrejmuire din plăci prefabricate: 23 mlAlei betonate: 5 mpTeren: 1.995 mp CF 1045918.29.13702.158,25
  -----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!