Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 15 aprilie 2021privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Întrucât prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. s-a aprobat acordarea unei finanţări sub formă de grant Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. în valoare de 1.180.446 mii lei, parte din ajutorul de stat pentru restructurare, pentru achiziţia parţială de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020, de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.,ţinând cont de faptul că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. nu dispune de resursele financiare necesare, aflându-se în imposibilitatea de a achiziţiona deficitul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru a asigura necesarul de certificate care să acopere cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite, în anul 2020, de la fiecare instalaţie deţinută, pentru a putea respecta obligaţia de a restitui, ca operator de instalaţii de producere a energiei electrice, un număr de certificate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piaţă fiind de circa 24% şi până în prezent contribuind semnificativ la asigurarea securităţii energetice naţionale, în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producţiei a crescut până la aproape 35%,întrucât este cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune la nivel naţional, întreruperea activităţii grupurilor energetice de la Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. va crea o problemă majoră de adecvanţă a sistemului energetic naţional, deoarece nu se va mai dispune de resursele necesare acoperirii consumului de energie electrică, cu utilizarea la maximum a capacităţii transfrontaliere de import,întrucât aceste aspecte indică o perturbare gravă a sistemului energetic naţional în situaţia în care Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. nu şi-ar continua activitatea, precum şi dificultăţi sociale majore în cadrul comunităţilor din regiunea Olteniei, în situaţia în care societatea nu va dispune de mijloacele financiare necesare pentru restructurarea activităţii şi viabilizarea pe termen lung, astfel încât să îşi poată desfăşura activitatea fără sprijin din partea statului,având în vedere că în condiţiile în care Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. îşi încetează activitatea, statul român va înregistra în următorii 3-5 ani pierderi semnificative la bugetul de stat, prin scăderea veniturilor provenite din impozite, taxe şi contribuţii directe ale companiei,luând în considerarea că este prioritară alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului ordonatorilor principali de credite ai bugetelor de stat pentru finanţarea unor cheltuieli aferente implementării măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirus COVID-19, ceea ce conduce la imposibilitatea punerii în aplicare a măsurii de alocare a unor sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului a unei părţi din finanţarea aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021,
  întrucât pentru asigurarea scopului stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 s-a identificat o soluţie fiscalbugetară care permite asigurarea resurselor financiare, astfel încât să se acorde în integralitate suma de 1.180.446 mii lei, parte din ajutorul de stat pentru restructurare notificat Comisiei Europene,ţinând cont de faptul că Ministerul Finanţelor alocă din venituri rezultate din privatizare sume sub formă de grant Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., pentru achiziţia parţială de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020,ţinând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate ar avea consecinţe negative imediate asupra activităţii companiei, fapt ce: a) poate avea implicaţii negative asupra stabilităţii sistemului energetic naţional; b) va influenţa negativ atât conectivitatea internă, cât şi internaţională a României; c) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaţilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar şi asupra celor care desfăşoară activităţi în cadrul operatorilor economici cu care CEO colaborează orizontal,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din data de 2 aprilie 2021, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 se asigură din venituri rezultate din privatizare potrivit art. 3 alin. (1) şi (2) şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei.
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor poate aloca sub formă de grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 664.106 mii lei, în scopul asigurării resurselor necesare acordării ajutorului de stat, Societăţii «Complexul Energetic Oltenia» - S.A., parte a ajutorului de restructurare prevăzut la art. 1.(2) Suma se asigură de Ministerul Finanţelor din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Naţională a României, prin efectuarea operaţiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei prevăzute la alin. (1), determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării conversiei. Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri rezultate din privatizare.(3) Ministerul Finanţelor efectuează transferul integral al sumei prevăzute la alin. (1) într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială al Societăţii «Complexul Energetic Oltenia» - S.A. deschis la Trezoreria Statului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării de alocare de fonduri sub formă de grant formulată de Ministerul Energiei.(4) Societatea «Complexul Energetic Oltenia» - S.A. restituie eventualele sume rămase neutilizate din sumele alocate de Ministerul Finanţelor în acelaşi cont de unde au fost transferate până la data de 30 iunie 2021.(5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumei în scopul pentru care se aloca suma prevăzută la alin. (1) revine în totalitate Ministerului Energiei şi Societăţii «Complexul Energetic Oltenia» - S.A.(6) Ministerul Energiei reîntregeşte veniturile rezultate din privatizare în lei utilizate conform alin. (1), diminuate cu sumele restituite potrivit alin. (4), din bugetul de stat prin bugetul propriu cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinaţie, până cel târziu în data de 15 decembrie 2021.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 15 aprilie 2021.Nr. 27.----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!