Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 434 din 15 aprilie 2021pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi ale art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Se aprobă plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020, în limita sumei de 8.567,147 mii lei, echivalentul sumei de 1.758,265 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021, şi care se distribuie astfel:a) echivalentul în lei al sumei de 445,128 mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;b) echivalentul în lei al sumei de 1.313,137 mii euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne.
  (2) Cuantumul pe unitatea de măsură al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, astfel:a) prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile;b) prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. b) la efectivele de bovine eligibile.
  Articolul 2Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, se fac în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020.
  PRIM–MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 15 aprilie 2021.Nr. 434.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!