Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 371 din 15 februarie 2021pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei acorduri internaţionale nr. AC/1.349 din 8 februarie 2021,în temeiul dispoziţiilor:– art. 247, art. 291 alin. (2) şi art. 327-336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;– art. SSCI.22 (5) şi art. SSCI.75 din Protocolul privind sistemele de securitate socială, parte din Acordul comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul IÎn tot cuprinsul Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, respectiv Confederaţiei Elveţiene“ se înlocuieşte cu sintagma „stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene, respectiv Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord“, iar sintagma „stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană“ se înlocuieşte cu sintagma „stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord“.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  Bucureşti, 15 februarie 2021.Nr. 371.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!