Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 370 din 15 februarie 2021privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei acorduri internaţionale nr. AC/1.151 din 2.02.2021,în temeiul dispoziţiilor:– art. 247, art. 291 alin. (2) şi ale art. 327-336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 30 alin. (1) lit. (b) şi art. 32 alin. (1) lit. (c) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice;– art. SSC.17, art. SSCI.22 şi art. SSCI.75 din Protocolul privind sistemele de securitate socială, parte din Acordul comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte (Protocolul), aplicat provizoriu începând cu data de 1 ianuarie 2021,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 12 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, punctele 2.6^1 şi 2.6^2 se abrogă.2. În anexa nr. 1, titlul anexei la caracteristicile tehnice se modifică şi va avea următorul cuprins:CERERE-TIPpentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate
  3. În anexa nr. 2, punctul 2.9 se abrogă.4. În anexa nr. 2, la punctul 3.1, litera d) se abrogă.5. În anexa nr. 2, punctul 3.2.2^1 se abrogă.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  Bucureşti, 15 februarie 2021.Nr. 370.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!