Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 413 din 7 aprilie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Finanţarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU

  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 413.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa“Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Beneficiar: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa Amplasament: Incintă Port Constanţa, judeţul Constanţa
  Indicatori tehnico-economici
  Factori de risc Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului „Cod de proiectare seismică“ P 100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!