Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 412 din 7 aprilie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara - Arad", lucrare de utilitate publică de interes naţional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara - Arad“, lucrare de utilitate publică de interes naţional, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 412.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara - Arad“Titular: Ministerul Transporturilor şi InfrastructuriiBeneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.Amplasament: judeţele Caraş-Severin, Timiş şi AradIndicatori tehnico-economici
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!