Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RECTIFICARE din 20 octombrie 2020prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021


  Conținută de ORDINUL nr. 247 din 6 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 15 aprilie 2021.
  ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ4 Albert EmbankmentLondra SE1 7SR
  Telefon: +44 (0)20 7735 7611Fax: +44 (0)20 7585 3210NV 030 Secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale are onoarea să facă referire la amendamentele la anexa V la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate la 28 octombrie 2016 de Comitetul pentru protecţia mediului marin la cea de-a şaptezecea sa sesiune, prin Rezoluţia MEPC.277(70), în conformitate cu articolul 16(2)(d) din Convenţie.Copia certificată a textului acestor amendamente a fost publicată pe IMODOCS în cadrul secţiunii Tratate, în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă, pe 5 iulie 2017.De la emiterea copiei certificate, atenţia secretarului general a fost atrasă asupra unei erori editoriale din textul în limba engleză al amendamentelor.Eroarea editorială a fost rectificată aşa cum se arată în documentul ataşat acestei note verbale. Guvernele membre sunt invitate să ia notă de această rectificare.Londra, 20 octombrie 2020.AMENDAMENTEla Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta [Rezoluţia MEPC.277(70)]Rectificări(Toate referirile sunt făcute la textul amendamentelor aşa cum apare în copia certificată conformă.)ANEXA VReguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la naveApendice IIModelul de Jurnal de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiuluiFIŞA DESCĂRCĂRII GUNOIULUIPARTEA IPentru toate categoriile de gunoi, altele decât reziduurile de încărcătură, astfel cum sunt definite în regula 1.2 (Definiţii)Subtitlul „Descărcările excepţionale sau pierderea gunoiului prevăzute în regula 7 (Excepţii)“ se mută de sub tabel şi se plasează deasupra lui, după cum urmează:
  Descărcările excepţionale sau pierderea gunoiului prevăzute în regula 7 (Excepţii)
  Data/ OraPortul sau poziţia navei (latitudinea/longitudinea şi adâncimea apei, dacă este cunoscută)Categoria Cantitatea estimată pierdută sau descărcată (m^3)Observaţii privind motivul descărcării sau pierderii şi observaţii generale (de exemplu, măsurile de precauţie rezonabile care au fost luate pentru a preveni sau reduce la minimum o astfel de descărcare sau pierdere accidentală şi observaţii generale)Certificare/ Semnătură
  Semnătura comandantului: …………………. Data: ………………....
  Această rectificare se aplică numai textului în limba engleză al Rezoluţiei MEPC.277(70).
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!