Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 247 din 6 aprilie 2021pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 4.726/179 din 17.02.2021 de aprobare a Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020,ţinând seama de Ordinul ministrului transporturilor nr. 979/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.Articolul 1Se publică rectificarea adusă Rezoluţiei MEPC.277(70) prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 247.ANEXĂ Deschideți RECTIFICARE din 20 octombrie 2020prin Nota verbală 030 emisă de Organizaţia Maritimă Internaţională la 20 octombrie 2020


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!