Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CUANTUM TOTAL din 15 aprilie 2021privind finanțarea Partidului Națiunea Română (PNRO) în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ (PNRO)
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2020Denumirea partidului politic: Partidul Naţiunea Română (PNRO)Adresa sediului partidului politic: str. Leonida nr. 16, sectorul 2, Bucureşti
  Nr. crt.Organizaţia/ Filiala judeţeanăCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna maiCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna augustCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrieCuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie
  1.Sediu4.6004.0006.0005.0004.00010.00032.000
  18.752

  Cuantumul total84.352
  Numele şi prenumele reprezentantului legalJohn Ion Banu
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2021
  Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe ţară primite în anul 2020Denumirea partidului politic: Partidul Naţiunea Română (PNRO)Adresa sediului partidului politic: str. Leonida nr. 16, sectorul 2, Bucureşti
  Nr. crt.Organizaţia/ Filiala judeţeanăCuantumul total în luna ianuarieCuantumul total în luna februarieCuantumul total în luna martieCuantumul total în luna aprilieCuantumul total în luna maiCuantumul total în luna iunieCuantumul total în luna iulieCuantumul total în luna augustCuantumul total în luna septembrieCuantumul total în luna octombrieCuantumul total în luna noiembrieCuantumul total în luna decembrie
  1Sediu central15.000

  Cuantumul total15.000
  Numele şi prenumele reprezentantului legalJohn Ion Banu
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2021
  Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor în anul 2020Denumirea partidului politic: Partidul Naţiunea Română (PNRO)Adresa sediului partidului politic: str. Leonida nr. 16, sectorul 2, Bucureşti
  Organizaţia judeţeană/ Filiala judeţeană/ Structura internă a partidului politicTipul venitului^1Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice de la care a fost încasat venitulSeria şi numărul actului de identitate al persoanei fizice sau codul unic de înregistrare al persoanei juridice de la care a fost încasat venitulValoarea venitului încasatModul de încasare (în numerar sau prin cont bancar)Contul bancar în care a fost încasat venitul în format IBAN, banca şi sucursala la care acesta a fost deschisData încasării venituluiNumele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice de la care au fost încasate mai multe venituri şi cuantumul total al acestora
  CentralaCotizaţiiMembriicf. fişă69.600bancaRO55CECEB61430RON4481675fişăfişă
  CentralaCotizaţiiMembriicf. fişă14.752bancaRO55CECEB61430RON4481675fişăfişă
  Sector 1Contribuţii campanieCandidat Curic ElenaCI RD - 94301110.000bancăRO14CECEB00030RON112493717.09.2020nu
  ArgeşContribuţii campanieCandidat Vele Claudiu EduardCI AZ - 3517269.600bancăRO46CECEB00030RON112494314.09.2020nu
  Sector 1Contribuţii campanieCandidat Curic ElenaCI RD - 9430112.000bancăRO14CECEB00030RON11249378.09.2020nu
  Mun. BucureştiContribuţii campanieCandidat Banu IonCI RK - 4064868.000bancăRO47CECEB00030RON112492511.09.2020nu
  BraşovContribuţii campanieCandidat Dediu Marius AdrianCI BZ - 9483091.200bancăRO08CECEB00030RON112494825.09.2020nu
  Mun. BucureştiContribuţii campanieCandidat Banu IonCI RK - 40648610.000bancăRO47CECEB00030RON112492527.11.2020nu
  restituire contribuţii necheltuite-14.557bancănu
  restituire contribuţii necheltuite-195bancă
  nu
  restituire contribuţii necheltuite-367bancănu
  Total venituri110.033
  Cheltuieli
  Organizaţia sau filiala judeţeană/ Structura internă a partidului politicTipul cheltuielii^2Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a furnizat bunul sau serviciulSeria şi numărul actului de identitate al persoanei fizice sau codul unic de înregistrare al persoanei juridice care a furnizat bunul sau serviciulValoarea cheltuieliiModul de plată (în numerar sau prin cont bancar)Contul bancar în care a fost făcută plata în format IBAN, banca şi sucursala la care acesta a fost deschisData plăţiiNumele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice către care au fost făcute mai multe plăţi şi cuantumul total al acestora Data documentului de plată
  Centralaobiecte inventarjurnaljurnal973,89casăcontjurnal
  Centralamateriale nestocatejurnaljurnal19.566,28contjurnal
  Centralaenergie şi apăjurnaljurnal3259,46contjurnal
  Centralachiriijurnaljurnal14.400contjurnal
  Centralaprotocoljurnaljurnal1.766,89contjurnal
  Centralatransportjurnaljurnal890,4contjurnal
  Centralapoştă şi telefonjurnaljurnal5098,4contjurnal
  Centralaservicii bancarejurnaljurnal1660,49contjurnal
  Centralacheltuieli terţi partidjurnaljurnal46470,66contjurnal
  Centralaalte cheltuielijurnaljurnal1226,83contjurnal
  Total cheltuieli95.313
  ^1 La rubrica „Tipul venitului“ se va înscrie, după caz, pentru fiecare sumă încasată: cotizaţie; donaţie; împrumut; editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii; vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială; vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic; servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială; închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale; închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare; înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu; înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu; subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare; emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic; dobânzi bancare.^2 La rubrica „Tipul cheltuielii“ se va înscrie, după caz, pentru fiecare sumă plătită, conform clasificării operate de normele contabile aplicabile.NOTE:Raportul anual detaliat al veniturilor şi cheltuielilor partidului politic va cuprinde toate veniturile şi cheltuielile organizaţiilor teritoriale ale partidului politic, precum şi ale structurilor interne ale partidului politic, după caz.Raportul anual detaliat al veniturilor şi cheltuielilor partidului politic se întocmeşte şi se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum şi pe suport electronic, în format editabil.Raportul anual detaliat al veniturilor şi cheltuielilor partidului politic se semnează de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului partidului politic.Prin varianta rezumată a raportului anual detaliat al veniturilor şi cheltuielilor partidului politic se înţelege forma din care au fost eliminate rubricile privind datele cu caracter personal, respectiv datele de identificare ale conturilor bancare ale partidelor politice.
  Numele şi prenumele reprezentantului legalJohn Ion Banu
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2021
  Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2020 din sursele prevăzutede art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politiceşi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea partidului politic: Partidul Naţiunea Română (PNRO)Adresa sediului partidului politic: sediu: str. Leonida nr. 16, sectorul 2, Bucureşti
  Nr. crt.Organizaţia/Filiala judeţeanăActivitatea generatoare de venitSursa venituluiCuantum anual
  1Sediu centralCotizaţii84.352
  2
  Contribuţii campanie locale16.243
  3Contribuţii campanie parlamentare9.438

  Cuantumul total110.033
  Numele şi prenumele reprezentantului legalJohn Ion Banu
  Semnătura
  Data întocmirii8.04.2021
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!