Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 513 din 13 aprilie 2021privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.617/2021 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 680 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi propunerile Colegiului Medicilor din România,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Andreea-Anamaria Moldovan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 aprilie 2021.Nr. 513.ANEXĂ Deschideți ANEXĂprivind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentruaprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!