Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 410 din 7 aprilie 2021privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale - Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu" şi Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 15 aprilie 2021Data intrării în vigoare 15-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. d) şi al art. 8 alin. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 44.831 lei inclusiv TVA şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale - Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ şi Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV).
  Articolul 2(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 „Cheltuieli privind rezerva de stat“, cantităţile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de însoţire a mărfii şi a proceselor-verbale de predare-preluare.(2) Construcţiile uşoare din elemente modulate preluate potrivit prezentei hotărâri rămân în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia medicală - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ şi Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, care vor asigura gestionarea şi conservarea acestora.Articolul 3(1) Transportul produselor prevăzute la art. 1 se realizează cu mijloace de transport ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale până la locul de destinaţie indicat de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia medicală - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ şi Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“.(2) Cheltuielile pentru intervenţia operativă cu mijloacele de transport până la destinaţia prevăzută la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
  Gheorghe Alecsei
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 410.ANEXĂLISTAproduselor scoase din rezervele de stat şi acordate, cu titlu gratuit,
  Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei medicale - Centrului Medical de Diagnosticşi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ şi Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“
  1. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoare cu TVA (lei)
  01234
  1Construcţie uşoară din elemente modulate*buc.114.280
  2.Paturibuc.1298
  3.Păturibuc.171
  4.Saltele de patbuc.1179
  5.Cearşafuri de patbuc.2107
  6.Feţe de pernăbuc.19
  TOTAL14.944
  2. Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoare cu TVA (lei)
  01234
  1.Construcţii uşoare din elemente modulate*buc.228.560
  2.Paturibuc.2595
  3.Păturibuc.2143
  4.Saltele de patbuc.2357
  5.Cearşafuri de patbuc.4214
  6.Feţe de pernăbuc.218
  TOTAL29.887
  * Preluarea construcţiilor uşoare din elemente modulate prevăzută la pct. 1 din prezenta anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-funcţionale.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!