Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXE din 31 martie 2021privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 - 2022
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 bis din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021


  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 385 din 31 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 374 din 12 aprilie 2021.
  Anexa nr. 1Domeniile şi programele de studii universitare de master,locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare desfăşurare, numărul de credite de studii transferabilepentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ saulimbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 - 2022,în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie chimicăAplicații ale chimiei în expertize juridice**
  BucureștiromânăIF120550
  Controlul calității și securitatea produselor alimentare**BucureștiromânăIF120
  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ Biomaterials for tissue engineering**BucureștienglezăIF120
  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor**BucureștiromânăIF120
  Ingineria proceselor chimice**BucureștiromânăIF120
  Materiale compozite avansate cu destinații speciale**BucureștiromânăIF120
  Micro - și nanomateriale**BucureștiromânăIF120
  Polimeri și biopolimeri inteligenți/ Smart polymers and biopolymers**BucureștienglezăIF120
  Procesarea și designul avansat al materialelor/ Advanced materials processing and design**BucureștienglezăIF120
  Produse farmaceutice și cosmetice**BucureștiromânăIF120
  Protecția consumatorului. Controlul calității produselor**BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale**BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria polimerilor**BucureștiromânăIF120
  Biorafinării și bioproduse**BucureștiromânăIF120
  2Inginerie electricăElectronică de putere și acționări electrice inteligente**BucureștiromânăIF120300
  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică* *București
  românăIF120
  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/ Integrated electrical systems engineering in vehicles**BucureștienglezăIF120
  Inginerie electrică și informatică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Sisteme electrice avansate**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare**București
  românăIF120
  3Inginerie energeticăEficiență energetică**BucureștiromânăIF120450
  Energetica orașelor inteligente**BucureștiromânăIF120
  Hidro-informatică și ingineria apei**BucureștiromânăIF120
  Informatică aplicată în energetică**BucureștiromânăIF120
  Monitorizarea și controlul sistemelor eletroenergetice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie energetică/ Energy engineering**BucureștienglezăIF120
  Inginerie nucleară**BucureștiromânăIF
  120
  Servicii energetice**BucureștiromânăIF120
  Surse regenerabile de energie**BucureștiromânăIF120
  4Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCalcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced computing in embedded systems**BucureștienglezăIF1201000
  Circuite și sisteme integrate de comunicații**
  BucureștiromânăIF120
  Comunicații fără fir avansate/ Advanced wireless communications**BucureștienglezăIF120
  Comunicații mobile**BucureștiromânăIF120
  Comunicații multimedia**BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică medicală**BucureștiromânăIF120
  Imagistică avansată medicală**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Ingineria informației și a sistemelor de calcul**BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor și rețelelor**BucureștiromânăIF120
  Microelectronică avansată/ Advanced microelectronics**BucureștienglezăIF120
  Microelectronică și nanoelectronică**BucureștiromânăIF120
  Microsisteme**BucureștiromânăIF120
  Nano-bio-inginerie și managementul mediului**BucureștiromânăIF120
  Optoelectronică* *BucureștiromânăIF120
  Rețele integrate de telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturi**BucureștiromânăIF120
  Sisteme telematice pentru transporturi**BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru imagistica digitală**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate avansate în electronica auto**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii software avansate pentru comunicații**BucureștiromânăIF120
  Telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Electric Vehicle Propulsion and Control**BucureștienglezăIF120
  5Inginerie aerospațialăAvionică și navigație aerospațială**BucureștiromânăIF120250
  Ingineria transportului aerian/ Air transport engineering**BucureștienglezăIF120
  Inginerie și management aerospațial**București
  românăIF120
  Management aeronautic**BucureștiromânăIF120
  Propulsie aerospațială și protecția mediului**BucureștiromânăIF120
  Sisteme holistice spațiale**BucureștiromânăIF120
  Structuri aeronautice și spațiale**București
  românăIF120
  6Ingineria autovehiculelorCercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor* *BucureștiromânăIF120150
  Sistemul integrat om-autovehicul-mediu**BucureștiromânăIF120
  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor* *BucureștiromânăIF
  120
  7Ingineria transporturilorLogistica transporturilor**BucureștiromânăIF120175
  Management în transporturi**BucureștiromânăIF120
  Transport și trafic urban**BucureștiromânăIF120
  Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate/ Green, Smart and Integrated Transport and Logistics**
  BucureștienglezăIF120
  8Ingineria produselor alimentareIngineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentare**BucureștiromânăIF120100
  Tehnologii avansate în industria alimentară**BucureștiromânăIF120
  9Calculatoare și tehnologia informațieiAdministrarea bazelor de date**
  BucureștiromânăIF120900
  Arhitecturi avansate de calculatoare**BucureștiromânăIF120
  e-Guvernare**BucureștiromânăIF120
  Grafică, multimedia și realitate virtuală**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor de programe/ Software Engineering**BucureștienglezăIF120
  Ingineria sistemelor internet**BucureștiromânăIF120
  Inteligență artificială/ Artificial Intelligence**BucureștienglezăIF120
  Management în tehnologia informației**BucureștiromânăIF120
  Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative/ Management, innovation et technologies des systemes collaboratifs**BucureștifrancezăIF120
  Securitatea rețelelor informatice complexe**BucureștiromânăIF120
  Servicii software avansate**BucureștiromânăIF120
  Sisteme avansate de securitate/ Advanced cybersecurity**BucureștienglezăIF120
  Sisteme de calcul paralele și distribuite/ Parallel and distributed computer systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme de programe financiare/ Financial Computing**BucureștienglezăIF120
  Sisteme inteligente și vederea artificială**BucureștiromânăIF120
  Tehnologia informației aplicată în aviație/ Information Technologies Applied in Aviation**BucureștienglezăIF120
  10Ingineria sistemelorAutomatică și informatică industrială**BucureștiromânăIF120440
  Control avansat și sisteme în timp real**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul serviciilor/ Service engineering and management**BucureștienglezăIF120
  Managementul și protecția informației**București
  românăIF120
  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia**BucureștiromânăIF120
  Sisteme complexe/ Complex systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme cyber-fizice/ Cyber physical systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice în medicină**București
  românăIF120
  Sisteme inteligente de conducere**BucureștiromânăIF120
  Sisteme informatice integrate**BucureștiromânăIF120
  Robotică și automatizări/ Robotics and Automation**BucureștienglezăIF120
  11Inginerie mecanică
  Cercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice**BucureștiromânăIF120570
  Concepție integrată în ingineria mecanică**BucureștiromânăIF120
  Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice**BucureștiromânăIF120
  Controlul zgomotelor și vibrațiilor**BucureștiromânăIF
  120
  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune**BucureștiromânăIF120
  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și mediului în industriile de proces**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice**BucureștiromânăIF
  120
  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice**BucureștiromânăIF120
  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice**BucureștiromânăIF120
  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile**BucureștiromânăIF120
  Siguranța și integritatea structurilor**BucureștiromânăIF
  120
  Sisteme hidraulice și pneumatice avansate**BucureștiromânăIF120
  Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale**BucureștiromânăIF120
  Vehicule feroviare de mare viteză**BucureștiromânăIF120
  12Inginerie industrialăConcepția integrată a sistemelor tehnologice/ Conception integree des systemes technologiques **BucureștifrancezăIF120890
  Concepție și management în productică**BucureștiromânăIF120
  Design industrial și produse inovative**BucureștiromânăIF120
  Design de produs și inginerie inovativă**BucureștiromânăIF120
  Echipamente pentru terapii de recuperare**
  BucureștiromânăIF120
  Evaluarea calității materialelor și produselor**BucureștiromânăIF120
  Grafică inginerească și design**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității**BucureștiromânăIF120
  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale* *
  BucureștiromânăIF120
  Ingineria proiectării și fabricării produselor**BucureștiromânăIF120
  Ingineria securității și sănătății în muncă**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor industriale/ Ingenierie des systemes industriels**BucureștifrancezăIF120
  Ingineria și managementul proceselor de sudare și control**
  BucureștiromânăIF120
  Inginerie avansată asistată de calculator**BucureștiromânăIF120
  Inginerie industrială/ Industrial Engineering**BucureștienglezăIF120
  Logistică industrială**BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor industriale virtuale**
  BucureștiromânăIF120
  Mașini și sisteme de producție**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii și sisteme poligrafice**BucureștiromânăIF120
  13Științe inginerești aplicateBioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă**BucureștiromânăIF
  120450
  Biomateriale inteligente și aplicații/ Smart biomaterials and applications**BucureștienglezăIF120
  Biomateriale metalice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor**BucureștiromânăIF120
  Inginerie de mentenanță pentru ELI - NP**Bucureștiromână
  IF120
  Inginerie medicală**BucureștiromânăIF120
  Modele de decizie, risc și prognoză**BucureștiromânăIF120
  Optometrie avansată**BucureștiromânăIF120
  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare* *Bucureștiromână
  IF120
  Tehnologii moderne pentru ingineria medicală**BucureștiromânăIF120
  Teoria codării și stocării informației**BucureștiromânăIF120
  14Mecatronică și roboticăMecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**BucureștiromânăIF120150
  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**BucureștiromânăIF120
  15Ingineria materialelorSinteza și procesarea materialelor metalice speciale**BucureștiromânăIF120300
  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile**BucureștiromânăIF120
  Știința și expertizarea materialelor metalice avansate**București
  românăIF120
  Știința și managementul testării materialelor**BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  16Ingineria mediuluiControlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare**BucureștiromânăIF120
  330
  Ingineria mediului**BucureștiromânăIF120
  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor biotehnice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie și management în protecția mediului**BucureștiromânăIF
  120
  Managementul mediului și dezvoltare durabilă**BucureștiromânăIF120
  Protecția mediului în industria materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  17Inginerie și managementAntreprenoriat și ingineria afacerilor/ Business Engineering and Entrepreneurship**BucureștienglezăIF1201050
  Administrarea și ingineria afacerilor/ Business Administration and Engineering**
  BucureștienglezăIF120
  Administrarea și ingineria afacerilor în industrie/ Geschafts- und Industrieverwaltung * *BucureștigermanăIF120
  Antreprenoriat industrial**BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Calitate în inginerie și managementul afacerilor**
  BucureștiromânăIF120
  Calitatea produselor și serviciilor industriale**BucureștiromânăIF120
  Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice/ Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme**BucureștigermanăIF120
  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/ Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie**BucureștigermanăIF120
  Ingineria managerială a sistemelor tehnice**
  BucureștiromânăIF120
  Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul producerii materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul proiectelor complexe**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor de afaceri**
  BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică în activități industriale**BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică și managementul afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Managementul facilităților**BucureștiromânăIF120
  Managementul sistemelor energetice**BucureștiromânăIF120
  Marketing industrial**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul orașelor inteligente**BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor digitale/ Management of the Digital Enterprises**BucureștienglezăIF120
  18
  Științe ale comunicăriiComunicare managerială*BucureștiromânăIF120125
  Tehnologia traducerii automate/ Technologies de la traduction automatiqe*BucureștifrancezăIF120
  19Relații internaționale și studii europeneStudii europene*BucureștiromânăIF12075
  20EconomiePolitici economice europene*BucureștiromânăIF12075
  21Științe ale educațieiManagementul organizațiilor educaționale*BucureștiromânăIF120125
  Master didactic în Inginerie mecanicăBucureștiromânăIF
  120
  Master didactic în Inginerie și managementBucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabile
  Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie civilă și instalațiiDezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120800
  Dezvoltarea urbană și regionalăBucureștiromânăIF120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiriBucureștiromânăIF120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/ Efficacite energetique des instalations techniques du batiment
  BucureștifrancezăIF120
  Energie, confort și dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120
  Infrastructuri durabile de transportBucureștiromânăIF120
  Ingineria clădirilorBucureștiromânăIF120
  Ingineria infrastructurii transporturilor
  BucureștiromânăIF120
  Inginerie geotehnicăBucureștiromânăIF120
  Inginerie hidraulicăBucureștiromânăIF120
  Inginerie hidraulică și protecția mediuluiBucureștiromânăIF120
  Inginerie structurală
  BucureștiromânăIF120
  Inginerie structurală/ Ingenierie des structuresBucureștifrancezăIF120
  Inginerie structurală/ Structural engineeringBucureștienglezăIF120
  Interacțiuni în mediul construit/ Interactions in the built environmentBucureștienglezăIF120
  Poduri și tuneluriBucureștiromânăIF120
  Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismiceBucureștiromânăIF120
  Tehnologia și managementul lucrărilor de construcțiiBucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante pentru protecția mediului urbanBucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor de securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiri
  BucureștiromânăIF120
  Ingineria și știința mediului acvatic/ Aquatic Enviroment Engineering an ScienceBucureștienglezăIF120
  2Inginerie geodezicăGeomaticăBucureștiromânăIF120150
  Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilăBucureștiromână
  IF120
  Prelucrarea și analiza datelor geospațialeBucureștiromânăIF120
  Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliarăBucureștiromânăIF120
  3Inginerie mecanicăEchipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelorBucureștiromânăIF120150
  Managementul și gestionarea situațiilor de urgențăBucureștiromânăIF120
  Sisteme mecanice avansateBucureștiromânăIF120
  4Inginerie și managementManagementul proiectelor în construcțiiBucureștiromânăIF12050
  Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)București
  românăIF90
  5Științe ale educațieiManagement educațional*BucureștiromânăIF120150
  Management și consiliere educațională*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații)*BucureștiromânăIF
  120
  6FilologieTraducere și interpretare specializatăBucureștiromânăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predare
  Forma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1UrbanismAmenajarea teritoriului și dezvoltare regionalăBucureștiromânăIF120300
  Management urban pentru orașe competitiveBucureștiromânăIF120
  Mobilitate urbanăBucureștiromânăIF
  120
  Peisaj și teritoriuBucureștiromânăIF120
  Proiectare urbanăBucureștiromânăIF120
  Urbanism și politici publiceBucureștiromânăIF120
  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1AgronomieAgricultură durabilă*BucureștiromânăIF120300
  Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță*Bucureștiromână
  IF120
  Consultanță agricolă*BucureștiromânăIF120
  Managementul și expertiza fondului funciar*BucureștiromânăIF120
  Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară*BucureștiromânăIF120
  2HorticulturăManagementul conservării biodiversității*
  BucureștiromânăIF120200
  Științe horticole ecologice*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole*BucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol*BucureștiromânăIF120
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAgribusiness*BucureștiromânăIF120400
  Agribusiness*BucureștiromânăIFR120
  Management în agroturism și alimentație publică*BucureștiromânăIF120
  Management în agroturism și alimentație publică*București
  românăIFR120
  Management și audit intern*BucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare rurală*BucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare rurală*BucureștiromânăIFR120
  Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar*București
  românăIF120
  Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/ Farm Management and Agribusiness Development*BucureștienglezăIF120
  Managementul industriei ospitalității rurale/ Management of Rural Hospitality Industry*BucureștienglezăIF120
  4BiotehnologiiBiotehnologie și antreprenoriat/ Biotechnology and entrepreneurship*BucureștienglezăIF120
  200
  Biotehnologie și siguranță alimentară*BucureștiromânăIF120
  Biotehnologii în industria farmaceutică*BucureștiromânăIF120
  Biotehnologii în protecția mediului*BucureștiromânăIF120
  5Ingineria produselor alimentareBiosecuritatea produselor alimentare*București
  românăIF120250
  Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher*BucureștiromânăIF120
  Expertiza produselor agroalimentare*BucureștiromânăIF120
  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity*BucureștienglezăIF120
  Tehnologii speciale în industria alimentară*BucureștiromânăIF120
  6ZootehnieAntreprenoriat în producțiile animaliere*BucureștiromânăIF12075
  7Ingineria mediuluiGeomatică pentru ingineria mediului*BucureștiromânăIF120175
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*BucureștiromânăIF120
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*BucureștiromânăIFR120
  8Inginerie și managementManagementul investițiilor în ecosisteme*BucureștiromânăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăAlgebră, geometrie și criptografieBucureștiromânăIF120350
  Algebră, geometrie și criptografie/ Algebra, Geometry and CryptographyBucureștienglezăIF120
  Matematică didacticăBucureștiromânăIF120
  Analiză matematică și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Probabilități și statistică în finanțe și științeBucureștiromânăIF120
  Studii avansate în matematică/ Advanced Studies in MatematicsBucureștienglezăIF120
  2InformaticăInginerie softwareBucureștiromânăIF120400
  Inteligență artificialăBucureștiromânăIF120
  Sisteme distribuiteBucurești
  românăIF120
  Securitate și logică aplicatăBucureștiromânăIF120
  Baze de date și tehnologii softwareBucureștiromânăIF120
  Inteligență artificială/ Artificial IntelligenceBucureștienglezăIF120
  Securitate și logică aplicată/ Security and Applied LogicBucurești
  englezăIF120
  Știința datelor/ Data ScienceBucureștienglezăIF120
  Baze de date și tehnologii software*BucureștiromânăIFR120
  Procesarea limbajului natural/ Natural language Processing**BucureștienglezăIF120
  3Fizică
  Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicațiiBucureștiromânăIF120500
  Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații/ Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applicationsBucureștienglezăIF120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuriBucureștiromânăIF120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructuresBucureștienglezăIF120
  Fizică medicalăBucureștiromânăIF120
  Fizica mediului și a polimerilor ecologiciBucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computaționalăBucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computațională/ Theoretical and Computational PhysicsBucureștienglezăIF
  120
  Optică, laseri și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)BucureștiromânăIF120
  4ChimieBiomoleculeBucureștiromânăIF120300
  Chimia materialelor avansate
  BucureștienglezăIF120
  Chimia medicamentelor și produselor cosmeticeBucureștiromânăIF120
  5GeografieClimatologie și resurse de apă*BucureștiromânăIF120600
  Dezvoltare teritorială inteligentă*Bucureștiromână
  IF120
  Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale*BucureștiromânăIF120
  Geografie aplicată și dezvoltare regională*BucureștiromânăIF120
  Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru*BucureștiromânăIF120
  Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate*Bucureștiromână
  IF120
  Managementul dezastrelor*BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor și activităților turistice*BucureștiromânăIF120
  Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale*BucureștiromânăIF120
  Sisteme informaționale geografice*Bucureștiromână
  IF120
  6Știința mediuluiEvaluarea integrată a stării mediului**BucureștiromânăIF120200
  Managementul integrat al capitalului natural**BucureștiromânăIF120
  Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă**BucureștiromânăIF120
  Sustenabilitatea sistemelor socioecologice**/ Sustenability of SocioEcological SystemsBucureștienglezăIF120
  7Inginerie geologicăEvaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor mineraleBucureștiromânăIF120250
  Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului)BucureștiromânăIF120
  GeofizicăBucurești
  românăIF120
  Geofizică aplicată/ Applied geophysicsBucureștienglezăIF120
  Inginerie geologică și geotehnică ambientalăBucureștiromânăIF120
  8BiologieBiologie medicală*BucureștiromânăIF120550
  Biochimie clinică aplicată*BucureștiromânăIF120
  Bioinformatică medicală*BucureștiromânăIF120
  Laborator medical*BucureștiromânăIF120
  Biochimie și biologie moleculară**BucureștiromânăIF
  120
  Bioinformatică aplicată în științele vieții/ Applied bioinformatics for life science**BucureștienglezăIF120
  Genetică aplicată și biotehnologie**BucureștiromânăIF120
  Microbiologie aplicată și imunologie**BucureștiromânăIF120
  Neurobiologie* *BucureștiromânăIF
  120
  Biochimie aplicată și biologie moleculară**/ Applied Biochemistry and Molecular BiologyBucureștienglezăIF120
  9DreptȘtiințe penale*BucureștiromânăIF60600
  Carieră judiciară*BucureștiromânăIF60
  Dreptul afacerilor*
  BucureștiromânăIF60
  Drept privat*BucureștiromânăIF60
  Drept fiscal*BucureștiromânăIF60
  Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat*BucureștiromânăIF60
  Arbitrajul internațional*
  BucureștienglezăIF60
  Drept internațional public*BucureștiromânăIF60
  Dreptul muncii, relații de muncă și industriale**BucureștiromânăIF60
  Dreptul Uniunii Europene**BucureștiromânăIF60
  Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului*
  BucureștiromânăIF60
  Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale *BucureștifrancezăIF60
  10Științe administrativeAdministrarea relațiilor publice și asistență managerialăBucureștiromânăIF120400
  Administrarea și dezvoltarea resurselor umaneBucureștiromână
  IF120
  Administrație publică și eficiența sistemului administrativBucureștiromânăIF120
  Administrație și politici publice în Uniunea EuropeanăBucureștiromânăIF120
  Managementul crizelorBucureștiromânăIF120
  Managementul informației și al documentelorBucureștiromână
  IF120
  Managementul restaurării și valorificării patrimoniului culturalBucureștiromânăIF120
  Managementul achizițiilor publice*BucureștiromânăIF120
  11Științe ale comunicăriiCampanii de comunicare în publicitate și relații publice*BucureștiromânăIF120780
  Consultanță și expertiză în publicitate*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și resurse umane*BucureștiromânăIF120
  Gestionarea informației în societatea contemporană*BucureștiromânăIF120
  Jurnalism și comunicare politică*BucureștiromânăIF120
  Jurnalism tematic*BucureștiromânăIF120
  Managementul instituțiilor mass-media*BucureștiromânăIF120
  Mass-media, dezvoltare, societate/ Medias, developpement, societe*BucureștifrancezăIF120
  Publicitate și comunicare digitală/ Advertising and digital Communication*BucureștienglezăIF120
  Modele de comunicare și relații publice*BucureștiromânăIF120
  Cercetare aplicativă în Științele comunicării**BucureștiromânăIF120
  Producție multimedia și audio-video*BucureștiromânăIF120
  12SociologieCercetare sociologică avansată**Bucureștiromână
  IF120675
  Managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Antropologie, dezvoltare comunitară și regională*BucureștiromânăIF120
  Cercetare în sociologie/ Research in sociology**BucureștienglezăIF120
  Devianță socială și criminalitate*București
  românăIF120
  Politici publice și management în administrația publică*BucureștiromânăIF120
  Sociologia consumului și marketing*BucureștiromânăIF120
  Sondaje de opinie, marketing și publicitate*BucureștiromânăIF120
  Studii de securitate*București
  românăIF120
  Comunicare și studii interculturale*/ Communications and Intercultural StudiesBucureștienglezăIF120
  Management intercultural*/ Intercultural ManagementBucureștienglezăIF120
  13Asistență socialăConsiliere în asistența socială*BucureștiromânăIF120
  375
  Grupuri de risc și servicii sociale de suport*BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor sociale și de sănătate*BucureștiromânăIF120
  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri*BucureștiromânăIF120
  Probațiune*BucureștiromânăIF
  120
  14Relații internaționale și studii europeneRelații internaționaleBucureștiromânăIF120150
  Studii europeneBucureștiromânăIF120
  Tehnici diplomaticeBucureștiromânăIF120
  Afaceri publice internaționale/ International Public AffairsBucureștienglezăIF120
  15Științe politicePolitică comparatăBucureștienglezăIF120225
  Politică europeană și româneascăBucureștiromânăIF120
  Politica în Europa. State, frontiere și societățiBucureștifranceză
  IF120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanBucureștiromânăIF120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanBucureștiromână, francezăIF120
  16Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor mici și mijlocii*BucureștiromânăIF120250
  Consultanță în afaceri*BucureștiromânăIF120
  Consultanță în afaceri/ Business consulting*BucureștienglezăIF120
  Economie comportamentală/ Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)*BucureștienglezăIF120
  Administrarea afacerilor/ Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)*BucureștienglezăIF120
  17MarketingMarketing strategic și managementul vânzărilorBucureștiromânăIF12050
  18PsihologiePsihologie aplicată în domeniul securității naționale*BucureștiromânăIF120650
  Psihologie educațională și consiliere psihologică*BucureștiromânăIF
  120
  Psihologie clinică și psihoterapia copilului și familiei*BucureștiromânăIF120
  Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală*BucureștiromânăIF120
  Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor*BucureștiromânăIF120
  Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizare comportamentală*BucureștiromânăIF
  120
  Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică*BucureștiromânăIF120
  Psihologie organizațională și managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Psihologia traumei - evaluare clinică și intervenție terapeutică*BucureștiromânăIF120
  Sănătate ocupațională și performanța resursei umane*BucureștiromânăIF
  120
  19Științe ale educațieiConsiliere școlară și dezvoltarea cariereiBucureștiromânăIF120850
  Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltareBucureștiromânăIF120
  Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)BucureștiromânăIF120
  Formarea formatorilor
  BucureștiromânăIF120
  Învățare, inovare și coaching în educațieBucureștiromânăIF120
  Management educaționalBucureștiromânăIFR120
  Management educaționalBuzăuromânăIF120
  Management educaționalFocșaniromânăIF120
  Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționaleBucureștiromânăIF120
  Mentoratul în educațieBucureștiromânăIF120
  Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului)BucureștiromânăIF120
  Psihopedagogia școlii incluzive
  BucureștiromânăIF120
  Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)BucureștiromânăIF120
  Terapia logopedică în procesele de comunicareBucureștiromânăIF120
  Master didactic în Limbă și literaturăBucureștiromână, franceză, germanăIF120
  Master didactic în Istorie
  BucureștiromânăIF120
  Master didactic în GeografieBucureștiromânăIF120
  Master didactic în FilozofieBucureștiromânăIF120
  Master didactic în FizicăBucureștiromânăIF120
  Master didactic în Chimie
  BucureștiromânăIF120
  Master didactic în BiologieBucureștiromânăIF120
  20FilologieCultură și civilizație ebraicăBucureștiromânăIF1201000
  Cultura și limbajul organizațiilor europeneBucureștiromână
  IF120
  Didactici ale disciplinelor filologiceBucureștiromânăIF120
  Etnologie, antropologie culturală și folclorBucureștiromânăIF120
  Formarea interpreților de conferințăBucureștiromânăIF120
  Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicațiiBucureștiengleză
  IF120
  Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalitățiBucureștiromânăIF120
  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvisticeBucureștiromânăIF120
  Studii americaneBucureștienglezăIF120
  Studii avansate în lingvistică - Structura și funcționarea limbii româneBucureștiromână
  IF120
  Studii culturale balcaniceBucureștiromânăIF120
  Studii culturale britaniceBucureștienglezăIF120
  Studii franceze și francofoneBucureștifrancezăIF120
  Studii literareBucureștiromână
  IF120
  Teoria și practica edităriiBucureștiromânăIF120
  Traducere specializată și studii terminologiceBucureștiromânăIF120
  Traducerea textului literar contemporanBucureștienglezăIF120
  Digitalizarea în științe umaniste/ Digital HumanitiesBucureștienglezăIF120
  Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere*BucureștirusăIF120
  Studii est-asiaticeBucureștiromânăIF120
  Studii hispanice/ Master de estudios hispanicosBucureștispaniolăIF120
  Traductologie latino-romanicăBucureștiromână
  IF120
  21FilosofieEtică aplicată în societate, afaceri și organizațiiBucureștiromânăIF120450
  Filosofie, politică și economie/ Philosophy, politics and economicsBucureștienglezăIF120
  Istoria și circulația ideilor filosoficeBucureștiromânăIF120
  Istoria și filosofia științeiBucureștiromânăIF120
  Program masteral în științe cognitive - Open mindBucureștienglezăIF120
  Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120
  Studii europene și etica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120
  Filosofie și gândire critică*BucureștiromânăIF120
  Filosofie analitică/ Analytic PhilosophyBucureștienglezăIF120
  Globalizare și diplomație culturală/ Globalization and Cultural DiplomacyBucureștienglezăIF120
  22IstorieExperimente ale modernitățiiBucureștiromână
  IF120450
  Interfețe culturale în preistorie și antichitateBucureștiromânăIF120
  Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)BucureștiromânăIF120
  Istoria comunismului în RomâniaBucureștiromânăIF120
  Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI)București
  românăIF120
  Istoria și practica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120
  Istorie digitală și informatizarea patrimoniului culturalBucureștiromânăIF120
  Istorie și politică militară în România secolelor XIX - XXIBucureștiromânăIF120
  Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporanăBucurești
  românăIF120
  Politică și societate în secolul al XX-leaBucureștiromânăIF120
  Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)BucureștiromânăIF120
  23TeologieArtă sacră în contemporaneitateBucureștiromânăIF120
  550
  Asistența socială a bisericiiBucureștiromânăIF120
  Comunicare biblică și eclesialăBucureștiromânăIF120
  Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodoxBucureștiromânăIF120
  Doctrină și cultură creștinăBucureștiromânăIF120
  Exegeză și ermineutică biblicăBucureștiromânăIF120
  Istorie și tradiție creștinăBucureștiromânăIF120
  Pastorație și viață liturgicăBucureștiromânăIF120
  Patrimoniu creștin europeanBucureștiromânăIF
  120
  Studii religioase și educație creștinăBucureștiromânăIF120
  Teologia și misiunea socială a bisericiiBucureștiromânăIF120
  Teologie baptistăBucureștiromânăIF120
  Turism și patrimoniu religiosBucureștiromânăIF
  120
  Managementul economic și administrarea unităților bisericești*BucureștiromânăIF120
  24Studii culturaleCultură și politică în context european și internaționalBucureștiromânăIF120250
  Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)BucureștiromânăIF120
  Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)
  BucureștiromânăIF120
  Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)BucureștiromânăIF120
  Studii culturale Slave: Rusia și țările slave din Europa Centrala și de EstBucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MedicinăBiofizică medicală și biotehnologie celularăBucureștiromânăIF120200
  Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publiceBucureștiromână
  IF120
  Îngrijiri specifice ale lăuzei și nou-născutului la domiciliuBucureștiromânăIF60
  Nutriție și siguranță alimentarăBucureștiromânăIF90
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de master
  Locația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1DreptDrept antreprenorialBucureștiromânăIF12075
  2Științe administrativeAdministrație publică și integrare europeană*BucureștiromânăIF120
  225
  Administrație și management public*BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umane în sectorul public*BucureștiromânăIF120
  3Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor*BucureștienglezăIF1201075
  Administrarea afacerilor comerciale*BucureștiromânăIF120
  Administrarea afacerilor în turism*BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*BucureștienglezăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*BucureștifrancezăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*
  BucureștigermanăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, în domeniul energiei*BucureștienglezăIF120
  Business*BucureștiromânăIF120
  Excelență în business și servicii/ Excellence in business and services*BucureștienglezăIF120
  Geopolitică și afaceri*
  BucureștiromânăIF120
  Management și marketing în turism*BucureștiromânăIF120
  Managementul calității, expertize și protecția consumatorului*BucureștiromânăIF120
  MBA Româno-Canadian*BucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDE*
  BucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDE*BucureștienglezăIFR120
  MBA Româno-German “Management antreprenorial”*BucureștigermanăIF120
  Afaceri digitale și inovație*BucureștienglezăIF120
  4
  Cibernetică și statisticăAnaliza afacerilor și controlul performanței întreprinderii*BucureștiromânăIF120225
  Cibernetică și economie cantitativă**BucureștiromânăIF120
  Statistică aplicată și data science**BucureștiromânăIF120
  5Informatică economicăBaze de date-suport pentru afaceri*
  BucureștiromânăIF120375
  E-Business*BucureștiromânăIF120
  Informatică economică**BucureștiromânăIF120
  Securitatea informatică*BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice*BucureștiromânăIF120
  6ContabilitateAnaliză financiară și evaluare*BucureștiromânăIF120650
  Business services*BucureștiromânăIF120
  Concepte și practici de audit la nivel național și internațional*București
  românăIF120
  Contabilitate internațională*BucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune*BucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune/ Accounting, Audit and Management Informatic System*BucureștienglezăIF120
  Contabilitate, control și expertiză*BucureștiromânăIF120
  Contabilitatea afacerilor/ Business Accounting*BucureștienglezăIF120
  Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice*BucureștiromânăIF120
  Informatică de gestiune*BucureștiromânăIF120
  7Economie
  Comunicare în afaceri*BucureștiromânăIF120350
  Economia și administrarea afacerilor agroalimentare*BucureștiromânăIF120
  Economie ecologică*BucureștiromânăIF120
  Economie europeană**BucureștiromânăIF
  120
  Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională*BucureștiromânăIF120
  8FinanțeFiscalitate*BucureștiromânăIF120530
  Bănci și asigurări*BucureștiromânăIF120
  Cercetări avansate în finanțe**
  BucureștiromânăIF120
  Finanțe aplicate/ Master of Applied Finance*BucureștienglezăIF120
  Finanțe corporative*BucureștiromânăIF120
  Finanțe și bănci - DOFIN*BucureștiromânăIF120
  Management financiar și investiții*
  BucureștiromânăIF120
  Managementul sistemelor bancare*BucureștiromânăIF120
  Tehnici actuariale*BucureștiromânăIF120
  9ManagementManagementul proiectelor*BucureștiromânăIF
  120750
  Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor*BucureștiromânăIF120
  Management și marketing internațional*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor*Piatra-Neamțromână
  IF120
  Managementul afacerilor/ Business Management*BucureștienglezăIF120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii*DevaromânăIF120
  Managementul afacerilor prin proiecte*Bucureștiromână
  IF120
  Managementul resurselor umane*BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor de sănătate*BucureștiromânăIF120
  10MarketingCercetare fundamentală de marketing**BucureștiromânăIF120730
  Cercetări de marketing*BucureștiromânăIF120
  Managementul marketingului*BucureștiromânăIF120
  Marketing internațional*BucureștiromânăIF120
  Marketing online*BucureștiromânăIF120
  Marketing strategic*BucureștiromânăIF120
  Marketing și comunicare în afaceri*BucureștiromânăIF120
  Marketing și dezvoltare durabilă*BucureștiromânăIF120
  Marketing și management în servicii publice*BucureștiromânăIF120
  Managementul relațiilor cu clienții/ Customer Relationship Management*BucureștienglezăIF120
  Relații publice în marketing*BucureștiromânăIF120
  11Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționale*BucureștiromânăIF120560
  Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global*București
  românăIF120
  Comunicare de afaceri în limba engleză*BucureștienglezăIF120
  Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică*BucureștienglezăIF120
  Diplomație în economia internațională*BucureștiromânăIF120
  Economie internațională și afaceri europene*București
  românăIF120
  Logistică internațională*BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor internaționale*BucureștienglezăIF120
  Managementul afacerilor internaționale*BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor internaționale*București
  englezăIF120
  Managementul riscului financiar internațional*BucureștiromânăIF120
  Comerț exterior*BucureștiromânăIF120
  12Științe ale educațieiMaster didactic în EconomieBucureștiromânăIF120
  60
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MuzicăEducație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase**București
  românăIF120250
  Jazz și culturi muzicale pop**BucureștiromânăIF120
  Sinteză muzicologică**BucureștiromânăIF120
  Stil și limbaj compozițional**BucureștiromânăIF120
  Stilistică dirijorală**BucureștiromânăIF120
  Stilistică interpretativă instrumentală și vocală**BucureștiromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predare
  Forma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Arte vizualeArtă murală și spațiul public*BucureștiromânăIF120270
  Arte grafice*BucureștiromânăIF120
  Arte textile ambientale*BucureștiromânăIF
  120
  Ceramică - sticlă - metal*BucureștiromânăIF120
  Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural*BucureștiromânăIF120
  Design de interior și pentru spațiul public*BucureștiromânăIF120
  Design de obiect și comunicații vizuale*BucureștiromânăIF
  120
  Design de scenă și spectacol*BucureștiromânăIF120
  Educație prin arte vizuale*BucureștiromânăIF120
  Fotografie și imagine dinamică*BucureștiromânăIF120
  Modă și costum vestimentar*BucureștiromânăIF
  120
  Pictură*BucureștiromânăIF120
  Sculptură*BucureștiromânăIF120
  Studii vizuale și curatoriale*BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  10.
  UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Teatru și artele spectacoluluiArt - terapie prin teatru și artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120200
  Arta actoruluiBucurești
  românăIF120
  Artă coregraficăBucureștiromânăIF120
  Arta regizorului de teatruBucureștiromânăIF120
  Arta scenografuluiBucureștiromânăIF120
  Coregrafie și performanță în dansBucurești
  românăIF120
  Pedagogie teatralăBucureștiromânăIF120
  Scriere dramaticăBucureștiromânăIF120
  Teatrologie - Management și marketing culturalBucureștiromânăIF120
  Teatru de animațieBucureștiromânăIF120
  Tehnologii digitale în spectacolul contemporanBucureștiromânăIF120
  Design lumină și sunet în artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120
  2Cinematografie și mediaArta imaginii de filmBucureștiromânăIF120
  150
  Arta montajului de filmBucureștiromânăIF120
  Arta montajului și a sunetului de filmBucureștiromânăIF120
  Arta regiei de filmBucureștiromânăIF120
  Arta sunetului de filmBucureștiromânăIF
  120
  Film de animațieBucureștiromânăIF120
  FilmologieBucureștiromânăIF120
  Producție de filmBucureștiromânăIF120
  ScenaristicăBucureștiromânăIF
  120
  Film documentar/ Documentary filmBucureștienglezăIF120
  Tehnologii interactive pentru arte performative și media/ Interactive technologies for performing and media artsBucureștienglezăIF120
  Design pentru noile media/ New media designBucureștienglezăIF120
  Arta designului de jocuri/ Art of Game DesignBucureștienglezăIF
  120
  11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Știința sportului și educației fiziceActivități fizice adaptateBucureștiromânăIF
  120400
  Educație fizică și activități motrice de timp liberBucureștiromânăIF120
  Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportiveBucureștiromânăIF120
  Nutriție și remodelare corporalăBucureștiromânăIF120
  Performanță în sportBucureștiromână
  IF120
  Recuperare- reeducare motrică și somato- funcționalăBucureștiromânăIF120
  Știința și tehnologiile educării motricității umaneBucureștiromânăIF120
  12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de master
  Locația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1DreptDrept și guvernare europeanăBucureștiromânăIF12075
  Dreptul colectivităților localeBucureștiromânăIF120
  2Științe administrativeIntegritate publică și politici anticorupțieBucureștiromânăIF120450
  Managementul afacerilor publiceBucureștiromânăIF120
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIF120
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIFR
  120
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIF120
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIFR120
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIF120
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIFR
  120
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIF120
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIFR120
  Managementul sectorului public/ Public Sector ManagementBucureștienglezăIF120
  3Științe ale comunicăriiComunicare audiovideo*București
  românăIF1201275
  Comunicare managerială și resurse umane*BucureștiromânăIF120
  Comunicare managerială și resurse umane*BucureștiromânăIFR120
  Leadership și comunicare politică*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și relații publice*
  BucureștiromânăIF120
  Comunicare și relații publice*BucureștiromânăIFR120
  Management educațional și comunicare instituțională*BucureștiromânăIF120
  Management educațional și comunicare instituțională*BucureștiromânăIFR120
  Management și comunicare în afaceri*
  BucureștiromânăIF120
  Management și comunicare în afaceri*BucureștiromânăIFR120
  Managementul proiectelor*BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor*BucureștiromânăIFR120
  Publicitate*
  BucureștiromânăIF120
  Social media și marketing online*BucureștiromânăIF120
  Brand management și comunicare corporativă*BucureștiromânăIF120
  Comunicare și afaceri europene/ Communication and EU aAfairs*BucureștienglezăIF120
  Comunicare și publicitate/ Communication and Advertising*
  BucureștienglezăIF120
  Managementul proiectelor/ Project Management*BucureștienglezăIF120
  Marketing, publicitate și relații publice/ Marketing, Advertising and Public Relations*BucureștienglezăIF120
  4SociologieAntropologieBucureștiromânăIF120150
  Sociologie aplicată: devianță și ordine socialăBucureștiromânăIF120
  Studii fundamentale în sociologieBucureștiromânăIF120
  Studii vizuale și societateBucureștiromânăIF120
  Studii RomeBucureștiromână
  IF120
  5Relații internaționale și studii europeneMasterat în studii latino - americane/ Latin American studies masterBucureștienglezăIF120150
  Masterat în studii latino - americane/ Master universitario de estudios latinos americanosBucureștispaniolăIF120
  6Științe politiceAnaliza și soluționarea conflictelorBucureștiromână
  IF1201180
  Dezvoltare regională și cooperare internaționalăBucureștiromână, francezăIF120
  Diplomație și negocieri internaționaleBucureștiromânăIF120
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europeneBucureștiromânăIF120
  Guvernare și societateBucurești
  românăIF120
  Management și guvernareBucureștiromânăIF120
  Modelul european: economia socială europeanăBucureștiromânăIF120
  Politică și economie europeanăBucureștiromânăIF120
  Politică și economie europeanăBucurești
  românăIFR120
  Politici de dezvoltare locală și regionalăBucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120
  Politici publice și societate civilăBucurești
  românăIF120
  Politici, gen și minoritățiBucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120
  Securitate și diplomație/ Security and diplomacyBucurești
  englezăIF120
  Științe politiceBucureștiromânăIF120
  Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Teorie și analiză politicăBucureștiromânăIF120
  Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian AidBucurești
  englezăIF120
  Masterat în politică și societate europeană/ European Politics and SocietyBucureștienglezăIF120
  Studii de mediu și dezvoltare durabilă/ Enviromental Studies and Sustainable DevelopmentBucureștienglezăIF120
  Studii de muncă/ Labour StudiesBucureștienglezăIF120
  Securitate și tehnologie/ Security and Technology*BucureștienglezăIF120
  7ManagementAntreprenoriat și management strategicBucureștiromânăIF120150
  Management și branding corporativBucureștiromânăIF120
  Management și inovare digitală/ Management and digital innovationBucureștienglezăIF
  120
  Managementul programelor și investițiilor/ Programs and investmentsBucureștienglezăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1InformaticăProgramare avansată și baze de date*Alba IuliaromânăIF12050
  2Inginerie geodezicăSisteme informaționale cadastrale și management imobiliar*Alba IuliaromânăIF12050
  3Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice inteligente avansateAlba Iulia
  românăIF12030
  4Ingineria mediuluiEvaluarea, monitorizarea și auditul mediuluiAlba IuliaromânăIF12050
  5DreptȘtiințe penale și criminalistică*Alba IuliaromânăIF60120
  Instituții de drept privat*Alba IuliaromânăIF60
  6Științe administrativeAsistență managerială și administrativă*Alba IuliaromânăIF12050
  7SociologieDezvoltarea și managementul resurselor umane*Alba IuliaromânăIF120
  75
  8Asistență socialăProiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătateAlba IuliaromânăIF12075
  9Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism și servicii*Alba IuliaromânăIF120100
  Administrarea dezvoltării regionale durabile*Alba Iuliaromână
  IF120
  Administrarea afacerilor/ Business Administration*Alba IuliaenglezăIF120
  10ContabilitateSistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale*Alba IuliaromânăIF120110
  Auditul și controlul agenților economici*Alba IuliaromânăIF120
  11FinanțeBănci, asigurări și piețe financiare*Alba IuliaromânăIF12050
  Fiscalitate și management financiar*Alba IuliaromânăIF120
  12MarketingMarketing și promovarea vânzărilor*Alba IuliaromânăIF12050
  13Științe ale educațieiManagement educațional*Alba IuliaromânăIF120125
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*Alba IuliaromânăIF120
  14FilologieLimbă, literatură și cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context**Alba IuliaenglezăIF
  120150
  Literatură și cultură românească în context european*Alba IuliaromânăIF120
  15IstorieCercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric*Alba IuliaromânăIF120100
  Identități regionale în Europa central- răsăriteană**Alba IuliaromânăIF120
  16TeologieMediere interculturală și interreligioasă*Alba IuliaromânăIF120100
  Teologie comparată**Alba IuliaromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr.
  crt.
  Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăModelare matematică în știință și tehnologie*AradenglezăIF12050
  2InformaticăInformatică aplicată în științe, tehnologie și economie*Arad
  românăIF12050
  Studii avansate de informatică aplicată/ Advanced studies in Applied Computer Scince*AradenglezăIF120
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în agribusinessAradromânăIF12050
  4Ingineria produselor alimentareManagementul calității produselor alimentare**
  AradromânăIF12060
  5Ingineria sistemelorAutomatizări și sisteme inteligenteAradromânăIF12050
  6Inginerie industrialăProductica sistemelor industrialeAradromânăIF120
  110
  7Ingineria mediuluiEvaluarea și controlul calității mediuluiAradromânăIF12050
  8Inginerie și managementIngineria și managementul sistemelor tehnice complexeAradromânăIF12060
  9Științe administrativeAdministrație publică în context european*
  AradromânăIF12050
  10Științe ale comunicăriiImagine mediatică și comunicare publicăAradromânăIF12050
  Comunicare managerială și resurse umane*AradromânăIF120
  11Asistență socialăServicii de asistență socială*AradromânăIF12050
  12Administrarea afacerilorAntreprenoriat și administrarea afacerilorAradromânăIF12050
  13ContabilitateExpertiză contabilă și audit*AradromânăIF
  12050
  14FinanțeFinanțe corporativeAradromânăIF120100
  15ManagementManagement și finanțare în administrația publică*AradromânăIF120100
  Strategii și politici de management*Arad
  românăIF120
  16PsihologieConsiliere și evaluare psihologicăAradromânăIF12050
  17Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*AradromânăIF120150
  Pedagogie interactivă*
  AradromânăIF120
  Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică*AradromânăIF120
  18FilologieLimbă și literatură. Tendințe actuale*AradromânăIF120100
  Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze / Applied Linguistics - Modern Perspectives in ELT*Aradengleză
  IF120
  19TeologieDoctrină și cultură creștinăAradromânăIF120150
  Pastorație și viață liturgicăAradromânăIF120
  Teologie publicăAradromânăIF120
  Credință și viață. Studii de teologie publică./ Faith and Life. Studies in Public Theology.*AradenglezăIF120
  20Arte vizualeDesign și dezvoltare de produsAradromânăIF12050
  21Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și extracurriculareAradromânăIF120
  50
  Sport și performanță motrică*AradromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabile
  Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică didacticăBacăuromânăIF120100
  2InformaticăInformatică aplicată în științe și tehnologie*BacăuromânăIF12050
  3Inginerie chimicăChimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității*BacăuromânăIF12050
  4Inginerie energeticăEchipamente și tehnologii moderne în energeticăBacăuromânăIF120100
  5Ingineria produselor alimentareȘtiința și ingineria produselor alimentare ecologiceBacăuromânăIF120
  100
  6Calculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informației aplicată în industrie**BacăuromânăIF12060
  7Inginerie mecanicăManagementul și optimizarea echipamentelor de procesBacăuromânăIF120100
  8Inginerie industrialăManagementul fabricației produselor industriale**
  BacăuromânăIF120100
  Strategii în asigurarea calității în industrie**BacăuromânăIF120
  9Mecatronică și roboticăMecatronică avansatăBacăuromânăIF12050
  10Ingineria mediului
  Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică și robotică)BacăuromânăIF120150
  Managementul protecției mediului în industrieBacăuromânăIF120
  11Inginerie și managementManagementul sistemelor industriale de producție și serviciiBacăuromânăIF12050
  12
  BiologieBiologie medicală*BacăuromânăIF12075
  Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului*BacăuromânăIF120
  13Științe ale comunicăriiComunicare în spațiul publicBacăuromânăIF12050
  14Administrarea afacerilorManagementul și administrarea afacerilor mici și mijlociiBacăuromânăIF12050
  15ContabilitateContabilitate, audit și expertiză contabilă*BacăuromânăIF12050
  16MarketingMarketing și comunicare în afaceriBacău
  românăIF12050
  17Științe ale educațieiStrategii inovative în educațieBacăuromânăIF12060
  18FilologieCultură și literatură română*BacăuromânăIF120225
  Limba engleză. Practici de comunicare*BacăuenglezăIF120
  Limba franceză. Practici de comunicare*BacăufrancezăIF120
  19Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și de timp liber*BacăuromânăIF120150
  Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională*BacăuromânăIF120
  Performanță sportivă*BacăuromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predare
  Forma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăStructuri matematice fundamentale**BrașovromânăIF12050
  2InformaticăAplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business*BrașovgermanăIF120200
  Tehnologii internet/ Internet technologies*
  BrașovenglezăIF120
  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft*BrașovromânăIF120
  3Inginerie civilă și instalațiiModernizare energetică în mediul construitBrașovromânăIF12050
  4Inginerie electricăSisteme electrice avansate/ Advanced Electrical Systems**
  BrașovenglezăIF12060
  5Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice și de comunicații integrateBrașovromânăIF12070
  Securitate cibernetică/ Cyber SecurityBrașovenglezăIF120
  6Ingineria autovehiculelor
  Autovehiculul și mediul*BrașovromânăIF120200
  Autovehiculul și mediul*BrașovromânăIFR120
  Autovehiculul și tehnologiile viitorului**BrașovromânăIF120
  Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul**BrașovromânăIF
  120
  Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor*/ Virtual Engineering in Automotive DesignBrașovenglezăIF120
  7Inginerie forestierăEcodesign de mobilier și restaurare*BrașovromânăIF12060
  Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative**BrașovromânăIF120
  8
  SilviculturăManagement și sisteme tehnice în exploatări forestiere**BrașovromânăIF120200
  Managementul ecosistemelor forestiere**BrașovromânăIF120
  Silvicultură multifuncțională/ Multiple Purpose Forestry**BrașovenglezăIF120
  Silvicultură europeană/ European Forestry****Brașovengleză
  IF120
  9Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăManagement în ospitalitate și eco-agroturismBrașovromânăIF12050
  10Ingineria produselor alimentareSisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentareBrașovromânăIF12060
  11Ingineria sistemelorSisteme avansate în automatică și tehnologii informaticeBrașovromânăIF12050
  12Inginerie mecanicăEcobiotehnologii agricole și alimentare*BrașovromânăIF120150
  Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie/ Practical integrated methods for propulsion systems*BrașovenglezăIF120
  Simulare și testare în inginerie mecanică**
  BrașovromânăIF120
  Simulare și testare în ingineria mecanică**BrașovromânăIFR120
  13Inginerie industrialăIngineria securității și sănătății în muncă**BrașovromânăIF120325
  Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului **Brașovromână, engleză
  IF120
  Ingineria fabricației inovative**BrașovromânăIF120
  Ingineria proceselor de fabricație avansate*BrașovromânăIF120
  Ingineria sudării materialelor avansate**BrașovromânăIF120
  Managementul calității**Brașovromână
  IF120
  14Mecatronică și roboticăSisteme mecatronice pentru industrie și medicină*BrașovromânăIF12075
  15Ingineria materialelorIngineria și managementul materialelor avansate**BrașovromânăIF12050
  16Inginerie și management
  Managementul afacerilor în industrie**BrașovromânăIF12060
  17MedicinăMedicină tradițională chineză**BrașovenglezăIF120170
  Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate**BrașovromânăIF120
  Managementul și strategiile îngrijirilor paliative**
  BrașovromânăIF120
  18DreptDrept privat aprofundat*BrașovromânăIF120200
  Legislație europeană și carieră judiciară*BrașovromânăIF120
  Sisteme și instituții de drept internațional și european*Brașovromână
  IF120
  Științe penale aprofundate*BrașovromânăIF120
  19SociologieGestiunea campaniilor de imagine*BrașovromânăIF120150
  Gestiunea și dezvoltarea resursei umane*BrașovromânăIF120
  20Asistență socialăAsistență și dezvoltare comunitară*BrașovromânăIF12075
  21Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turism*BrașovromânăIF12050
  22Informatică economicăSisteme informatice integrate pentru afaceri*BrașovromânăIF12050
  23ContabilitateAudit intern*BrașovromânăIF120100
  Politici contabile, audit și control de gestiune *BrașovromânăIF120
  24FinanțeManagement financiar-bancar*
  BrașovromânăIF12050
  25ManagementManagement și strategii de afaceri*BrașovromânăIF12075
  26MarketingPolitici și strategii de marketing*BrașovromânăIF120
  75
  27Economie și afaceri internaționaleRelații economice internaționale*BrașovromânăIF12050
  28PsihologiePsihologia muncii, organizațională și resurse umaneBrașovromânăIF120150
  Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapieBrașovromână
  IF120
  Psihologie educațională, consiliere școlară și vocaționalăBrașovromânăIF120
  29Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității miciBrașovromânăIF120100
  Resurse umane în educație. Formare și managementBrașovromânăIF120
  30FilologieCultură și discurs în spațiul anglo-american*BrașovenglezăIF120320
  Cultură și discurs în spațiul anglo-american*BrașovenglezăIFR120
  Inovare culturală**BrașovromânăIF120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism*Brașov
  românăIF120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism*BrașovromânăIFR120
  Studii de limba și literatura română*BrașovromânăIF120
  Studii de limbă și literatură germană din perspectivă interculturală*BrașovgermanăIF120
  Studii lingvistice pentru comunicare interculturală**Brașov
  englezăIF120
  Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română*Brașovfranceză, românăIF120
  31MuzicăMeloterapieBrașovromânăIF120130
  Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocalăBrașovromânăIF
  120
  Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-leaBrașovromânăIF120
  32Știința sportului și educației fiziceEducație fizică școlară și activități motrice de timp liber*BrașovromânăIF120200
  Profilaxie și recuperare motrică și somato- funcțională prin exercițiu fizic*BrașovromânăIF120
  Diagnoză și prognoză psihomotrică**BrașovromânăIF120
  Performanță sportivă și management în sport*BrașovromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.****) Specializări evaluate de către Agenţia pentru Asigurarea Calităţii prin Acreditarea programelor de Studii din Germania AQAS.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de master
  Locația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică didacticăBaia MareromânăIF120100
  2InformaticăInformatică și inginerie softwareBaia MareromânăIF120
  50
  3ChimieChimie didacticăBaia MareromânăIF120100
  Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselorBaia MareromânăIF120
  4Știința mediuluiProtecția și managementul mediuluiBaia MareromânăIF
  12050
  5Inginerie civilă și instalațiiConstrucții durabile din betonCluj-NapocaromânăIF120450
  Ingineria infrastructurii transporturilorCluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria instalațiilorCluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria tehnologiilor speciale în construcțiiCluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie geotehnicăCluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie structuralăCluj-NapocaromânăIF120
  Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metalBaia MareromânăIF120
  Clădiri verziCluj-NapocaromânăIF120
  6Inginerie electricăInginerie și management în domeniul electricBaia MareromânăIF120250
  Sisteme de monitorizare și control în inginerie electricăCluj-NapocaromânăIF120
  Sisteme și structuri electrice avansateCluj-Napoca
  românăIF120
  Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electricăCluj-NapocaromânăIF120
  7Inginerie energeticăInginerie și management în domeniul energeticBaia MareromânăIF120150
  Managementul sistemelor electroenergetice moderneCluj-NapocaromânăIF
  120
  8Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCircuite și sisteme integrateCluj-NapocaromânăIF120300
  Inginerie electronicăCluj-NapocaromânăIF120
  Prelucrarea semnalelor și imaginilorCluj-NapocafrancezăIF120
  Sisteme integrate de comunicații cu aplicații specialeCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologii multimediaCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivitățiCluj-NapocaromânăIF120
  TelecomunicațiiCluj-NapocaromânăIF120
  9
  Ingineria autovehiculelorAutomobilul și mediulCluj-NapocaromânăIF120100
  Sisteme de management și control ale autovehiculelorCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor/ Advanced Tehniques in Automotive Engineering**Cluj-NapocaenglezăIF120
  10Ingineria transporturilorLogistica și siguranța în transporturi**
  Cluj-NapocaromânăIF12060
  11Ingineria produselor alimentareȘtiința și siguranța alimentului*Baia MareromânăIF12030
  12Calculatoare și tehnologia informațieiComplemente de știința calculatoarelorCluj-NapocaromânăIF120
  300
  Inginerie softwareCluj-NapocaromânăIF120
  Inteligență și viziune artificialăCluj-NapocaromânăIF120
  Rețele de comunicații și sisteme distribuiteCluj-NapocaromânăIF120
  Securitatea informațiilor și sistemelor de calculCluj-NapocaromânăIF
  120
  Tehnologia informației în economieCluj-NapocaromânăIF120
  13Ingineria sistemelorControlul avansat al proceselorCluj-NapocaromânăIF120200
  Informatică aplicatăCluj-NapocaromânăIF120
  Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria conducerii avansate a fabricațieiCluj-NapocaromânăIF120
  14Inginerie mecanicăEnergii regenerabileCluj-NapocaromânăIF120300
  Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentarăCluj-Napocaromână
  IF120
  Inginerie de precizie și managementul calitățiiCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul energiei termiceCluj-NapocaromânăIF120
  Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecanice**Alba IuliaromânăIF120
  15Inginerie industrialăDesign industrial
  Cluj-NapocaromânăIF120550
  Ingineria calității sistemelor tehnologiceBaia MareromânăIF120
  Ingineria și managementul calitățiiBistrițaromânăIF120
  Ingineria și managementul calitățiiCluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrieSatu MareromânăIF120
  Ingineria sistemelor flexibile de fabricațieBaia MareromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivăCluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivăZalăuromânăIF120
  Inginerie virtuală și fabricație competitivă/ Virtual engineering for competitive manufacturingCluj-NapocaenglezăIF120
  Procese de producție inovative și management tehnologic/ Innovative Produktionsprozesse und Technologie-ManagementCluj-NapocagermanăIF120
  Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricațieCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologii avansate de fabricațieAlba IuliaromânăIF120
  Sisteme moderne de fabricație și mentenanță/ Modern systems of manufacturing &maintenanceBaia MareenglezăIF120
  16Științe inginerești aplicateȘtiințe inginerești aplicate în medicinăCluj-NapocaromânăIF12050
  Sisteme poligrafice sustenabile**Cluj-NapocaromânăIF120
  17Mecatronică și robotică
  Ingineria sistemelor mecatroniceCluj-NapocaromânăIF120150
  RoboticăBistrițaromânăIF120
  RoboticăCluj-NapocaenglezăIF120
  18Ingineria materialelorIngineria procesării materialelor prin procedee specialeBaia Mare
  românăIF120250
  Ingineria și managementul procesării avansate a materialelorCluj-NapocaromânăIF120
  Sudarea și asigurarea calității materialelorCluj-NapocaromânăIF120
  Materiale și tehnologii avansateCluj-NapocaromânăIF120
  19
  Ingineria mediuluiDezvoltarea durabilă și protecția mediuluiCluj-NapocaromânăIF120350
  Evaluarea impactului și riscului pentru mediuBaia MareromânăIF120
  Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabileCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilorCluj-Napocaromână
  IF120
  Procedee avansate în protecția mediuluiCluj-NapocaromânăIF120
  20Inginerie și managementAntreprenoriatCluj-NapocaromânăIF120350
  Management și inginerie în afaceriCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul inovării și dezvoltării tehnologieiBaia MareromânăIF120
  Managementul proiectelor și evaluarea proprietățiiCluj-NapocaromânăIF120
  Managementul sistemelor logisticeCluj-NapocaromânăIF120
  21BiologieBiochimie aplicatăBaia MareromânăIF12050
  22Asistență socialăAsistență și incluziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilitățiBaia MareromânăIF12050
  23Administrarea afacerilorManagementul afacerilorBaia MareromânăIF12050
  24
  ManagementManagementul proiectelor europeneBaia MareromânăIF12050
  25FilologieLimba franceză în traduceri specializateBaia MareromânăIF120250
  Limba română în context european (spațiu, cultură, comunicare)Baia MareromânăIF120
  Literatura engleză pentru copii și tineretBaia MareromânăIF120
  Literatura română și modernismul europeanBaia MareromânăIF120
  26FilosofieDrepturile omuluiBaia MareromânăIF12050
  27Teologie
  Teologie creștină și spiritualitate europeanăBaia MareromânăIF12050
  28Studii culturaleEtnoturism/ Etnologia și turismul culturalBaia MareromânăIF120150
  29Arte vizualeValorile plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporanăBaia MareromânăIF
  12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie geodezicăSisteme de monitorizare și cadastru
  Cluj-NapocaromânăIF12025
  2AgronomieAgricultura, schimbări climatice și siguranță alimentară*Cluj-NapocafrancezăIF120300
  Agricultură organică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Dezvoltare rurală*Cluj-Napoca
  românăIF120
  Managementul resurselor naturale și agroturistice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Protecție și expertizare fitosanitară*Cluj-NapocaromânăIF120
  3HorticulturăBiodiversitate și bioconservare*Cluj-NapocaromânăIF120
  350
  Inginerie genetică în ameliorarea plantelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul producției horticole în climat controlat*Cluj-NapocaromânăIF120
  Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi*Cluj-NapocaromânăIF120
  Științe horticole*Cluj-NapocaromânăIF120
  Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate*Cluj-NapocaromânăIF120
  4SilviculturăGestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Managementul ecosistemelor forestiere*Cluj-NapocaromânăIF120
  5
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAgribusiness*Cluj-NapocaenglezăIF120100
  Management în dezvoltare rurală și agroturism*Cluj-NapocaromânăIF120
  6BiotehnologiiBiotehnologii aplicate*Cluj-NapocaromânăIF12050
  Biotehnologii aplicate/ Applied Biotechnologies*Cluj-NapocaenglezăIF120
  7Ingineria produselor alimentareSiguranța alimentară și protecția consumatorului*Cluj-NapocaromânăIF120150
  Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară/ Gastronomy, nutrition and dietetics*Cluj-Napoca
  englezăIF120
  Sisteme de procesare și controlul calității produselor alimentare*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul calității alimentelor/ Food quality management*Cluj-NapocaenglezăIF120
  8ZootehnieManagementul calității produselor de origine animalieră*Cluj-NapocaromânăIF120
  100
  Managementul creșterii animalelor și acvacultură*Cluj-NapocaromânăIF120
  9Ingineria mediuluiProtecția sistemelor naturale și antropice*Cluj-NapocaromânăIF12050
  10BiologieBiologie aplicată*Cluj-NapocaromânăIF
  12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  19. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică computațională**Cluj-Napoca
  maghiarăIF120200
  Metode moderne în predarea matematicii*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Metode moderne în predarea matematicii*Cluj-NapocaromânăIF120
  Matematici avansate**Cluj-NapocaenglezăIF120
  2
  InformaticăAnaliza datelor și modelare**Cluj-NapocamaghiarăIF120500
  Baze de date**Cluj-NapocaromânăIF120
  Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Metode moderne în predarea informaticii*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Metode moderne în predarea informaticii*Cluj-NapocaromânăIF120
  Inginerie software**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Inteligență computațională aplicată**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Programare bazată pe componente**Cluj-Napocaengleză
  IF120
  Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Sisteme distribuite în internet**Cluj-NapocaromânăIF120
  Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare**Cluj-Napocagermană și englezăIF120
  3FizicăBiofizică și fizică medicală**
  Cluj-NapocaromânăIF120150
  Fizica corpului solid**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Fizică computațională**Cluj-NapocaenglezăIF120
  4ChimieChimie avansată**Cluj-Napocaromână, engleză
  IF120220
  Chimie clinică**Cluj-NapocaromânăIF120
  Modelare moleculară în chimie și biochimie/ Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Tehnici moderne de sinteză în chimie**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Chimie criminalistică**Cluj-Napoca
  românăIF120
  5Inginerie chimicăChimia și ingineria nano- și biomaterialelor**Cluj-NapocamaghiarăIF120210
  Ingineria materialelor și protecția mediului**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria proceselor organice și biochimice**Cluj-NapocaromânăIF
  120
  Inginerie chimică avansată de proces/ Advanced Process Chemical Engineering**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Inginerie chimică avansată de proces**Cluj-NapocaromânăIF120
  Procesarea și controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)**Cluj-NapocaromânăIF120
  6GeografieGeomatică*Cluj-Napoca
  românăIF120475
  Amenajare și dezvoltare turistică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Amenajare și dezvoltare turistică*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Ecoturism și dezvoltare durabilă*GheorghenimaghiarăIF120
  Planificare și dezvoltare regională*
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic*Cluj-NapocaromânăIF120
  Turism și amenajarea teritoriului*Sighetu-MarmațieiromânăIF120
  Turism și dezvoltare teritorială*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Știința sportului și educației fizice)*BistrițaromânăIF120
  Analiză spațială și organizarea teritorială/ Spatial Analysis and Teritorial Organization**Cluj-NapocaenglezăIF120
  7GeologieGeologie aplicată**Cluj-NapocaromânăIF12050
  8Știința mediuluiCalitatea mediului și surse energetice*
  Cluj-NapocaromânăIF12075
  Evaluarea riscului și securitatea mediului*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiunea și protecția mediului*Cluj-NapocaromânăIF120
  9Inginerie electricăSisteme electromecanice avansate*Reșițaromână
  IF12030
  10Inginerie mecanicăConcepția și testarea sistemelor mecaniceReșițaromânăIF12060
  11Inginerie industrialăConcepția, testarea și diagnosticarea echipamentelor industrialeReșițaromânăIF120100
  12
  Ingineria materialelorProcesarea avansată a materialelor metaliceReșițaromânăIF120100
  13Ingineria mediuluiDezvoltare sustenabilă și managementul mediului/ Sustainable Development and Environmental Management*Cluj-NapocaenglezăIF12060
  Ingineria valorificării deșeurilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul dezastrelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  14BiologieBiologie medicală*Cluj-NapocamaghiarăIF120550
  Biologie medicală*Cluj-NapocaromânăIF120
  Biotehnologie moleculară**Cluj-Napoca
  românăIF120
  Ecologie culturală**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ecologie sistemică și conservare**Cluj-NapocaromânăIF120
  Ecologie terestră și acvatică**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul ariilor protejate și a resurselor locale*Cluj-Napoca
  românăIF120
  Managementul calității în laboratoarele biomedicale*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul calității în laboratoarele biomedicale*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Științele nutriției*Cluj-NapocaromânăIF120
  Științele nutriției*Cluj-Napoca
  românăIFR120
  15DreptȘtiințe penale și criminalistică**Cluj-NapocaromânăIF60280
  Drept privat al Uniunii Europene**Cluj-NapocamaghiarăIF60
  Drept privat comparat/ Droit prive compare**Cluj-NapocafrancezăIF60
  Dreptul european și dreptul național al afacerilor**Cluj-NapocaromânăIF60
  Dreptul internațional și comparat al afacerilor/ International and comparative business law**Cluj-NapocaenglezăIF60
  Instituții de drept privat**Cluj-NapocaromânăIF60
  16Științe administrativeManagementul resurselor umane în sectorul public*Cluj-Napoca
  românăIF120600
  Administrație publică*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrație publică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Administrație publică*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Analiza și managementul conflictelor/ Conflict analysis and management*
  Cluj-NapocaenglezăIF120
  Management și politici publice*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul instituțiilor publice și non- profit*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Politici de sănătate și management sanitar*
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Sănătate publică/ Master of public health*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/ Science, technology and innovation in public governance*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrație publică europeană*ReșițaromânăIF120
  17
  Științe ale comunicăriiPublicitate*Cluj-NapocaromânăIF120650
  Publicitate*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Comunicare mediatică - Media communication*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Management media*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Management media*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Producție media*Cluj-NapocaromânăIF120
  Publicitate și relații publice*Cluj-Napocagermană, englezăIF120
  Relații publice*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Relații publice*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Relații publice și publicitate/ Public relations and Advertising*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii media aplicate*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Științele informării și documentării*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Tehnici avansate de comunicare*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Studii de media digitală și de jocuri/ Digital Media and Games Studies*Cluj-NapocaenglezăIF120
  18SociologieAnaliza datelor complexe*Cluj-NapocaromânăIF120400
  Antropologie aplicată**Cluj-NapocaromânăIF120
  Cercetare sociologică avansată**Cluj-NapocaromânăIF120
  Comunicare, societate și mass media*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Managementul strategic al resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIF120
  Sociologie aplicată în conducerea instituțiilor publice și a ONG-urilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Sociologie aplicată în dezvoltarea locală*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  19Asistență socialăAsistența socială pentru sănătate mentală*Cluj-Napocamaghiară
  IF120350
  Asistența socială și economie socială*Cluj-NapocaromânăIF120
  Asistența socială și economie socială*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Consiliere și asistență în serviciile sociale*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Gerontologie socială*Cluj-Napoca
  românăIF120
  Managementul serviciilor sociale*Cluj-Napocaromână, englezăIF120
  Masterat european în drepturile copiilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul serviciilor de asistență socială*ReșițaromânăIF120
  Asistența socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere*Cluj-Napoca
  românăIF120
  20Relații internaționale și studii europeneAfaceri europene și management de programe*Cluj-NapocaromânăIF120900
  Comunicare internațională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Evaluarea dezvoltării regionale*Cluj-NapocaromânăIF
  120
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europene*Cluj-NapocaromânăIF120
  Guvernanță europeană**Cluj-NapocaromânăIF120
  Istorie contemporană și relații internaționale**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Leadership și comunicare în organizațiile internaționale* *Cluj-NapocaromânăIF
  120
  Management și negocieri internaționale și europene*Cluj-NapocaromânăIF120
  Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/ International Relations Foreign Policy and Crises Management**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii politice europene comparate**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Studii transatlantice/ Transatlantic Studies**Cluj-NapocaenglezăIF
  120
  Diplomație culturală și relații internaționale/ Cultural Diplomacy and International Relations**Cluj-NapocaenglezăIF120
  21Științe politiceManagementul organizațiilor politice*Cluj-NapocaromânăIF120425
  Dezvoltare internațională/ International Development*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Proiectarea cercetării și analiza datelor în științe sociale/ Research design and data Analysis in Social Sciences**Cluj-NapocaenglezăIF120
  22Studii de securitateManagementul securității în societatea contemporană*Cluj-NapocaromânăIF120225
  Managementul securității în societatea contemporană*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Securitate, intelligence și competitivitate în organizații*Cluj-Napocaromână
  IF120
  23Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor*Cluj-NapocaromânăIF120450
  Administrarea afacerilor*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional/ Business administration in international hospitality and tourism*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*Cluj-NapocaromânăIF120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*ReșițaromânăIF120
  Management hotelier*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management hotelier*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Administrarea afacerilor internaționale/ International Business Administration*Cluj-NapocaenglezăIF120
  24Cibernetică și statisticăEconometrie și statistică aplicată*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Sisteme de asistare a deciziilor economice*Cluj-Napoca
  românăIF120
  25Informatică economicăE-Business*Cluj-NapocaromânăIF120125
  Modelarea afacerilor și calculul distribuit/ Business modeling and distributed computing*Cluj-NapocaenglezăIF120
  26ContabilitateAuditul și managementul financiar al fondurilor europene*Cluj-Napoca
  românăIF120425
  Contabilitate și organizații/ Accounting and organizations**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Diagnostic și evaluare*Cluj-NapocaromânăIF120
  Expertiză contabilă și audit*Cluj-NapocaromânăIF120
  Expertiză contabilă și audit*
  Cluj-NapocaromânăIFR120
  Management contabil, audit și control*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management contabil, audit și control*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Expertiză contabilă și evaluarea firmei*ReșițaromânăIF120
  27
  EconomieAgrobusiness*Cluj-NapocaromânăIF120150
  Dezvoltare regională durabilă*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiunea și evaluarea proiectelor*Cluj-NapocaromânăIF120
  28FinanțeBănci și piețe de capital*Cluj-NapocaromânăIF120200
  Finanțe corporative-asigurări*Cluj-NapocaromânăIF120
  Fiscalitate*Cluj-NapocaromânăIF120
  Gestiune financiară corporativă*Cluj-Napocamaghiară, englezăIF120
  29ManagementManagementul afacerilor*Cluj-NapocamaghiarăIF120500
  Managementul resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul resurselor umane*Cluj-NapocaromânăIFR120
  International business management*Cluj-Napoca
  englezăIF120
  Management performant*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Cluj-Napoca
  românăIFR120
  Managementul dezvoltării afacerilor*Sfântu GheorgheromânăIF120
  30MarketingMarketing și comunicare în afaceri*ReșițaromânăIF120250
  Strategii și politici de marketing*Cluj-NapocamaghiarăIF
  120
  Strategii și politici de marketing*Cluj-NapocaromânăIF120
  Strategii și politici de marketing*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Marketing digital*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  31Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționale*Cluj-Napoca
  românăIF120100
  Management internațional*Cluj-NapocagermanăIF120
  32PsihologieConsultanță și intervenție psihologică*Cluj-NapocamaghiarăIF120500
  Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană*Cluj-NapocaromânăIF120
  Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Psihologia sănătății publice și clinice*Cluj-NapocaromânăIF120
  Psihologie judiciară*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman*Cluj-NapocaromânăIF120
  33Științe ale educațieiManagement educaționalReșițaromânăIF120630
  Management educațional*Cluj-NapocaromânăIF120
  Consiliere școlară și asistență psihopedagogică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Consiliere școlară și asistență psihopedagogică*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Designer instrucțional*Cluj-NapocaromânăIF120
  Didactica limbii și literaturii germane, cultura și civilizația germană a Europei Centrale și de Sud-Est*Cluj-NapocagermanăIF120
  Management curricular*Cluj-NapocaromânăIF120
  Management curricular*Cluj-NapocaromânăIFR120
  Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive*Cluj-NapocaromânăIF120
  Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Strategii de învățare eficientă*Odorheiul SecuiescmaghiarăIF120
  Terapia limbajului și audiologie educațională*Cluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în BiologieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în BiologieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în ChimieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în ChimieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în InformaticăCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în InformaticăCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocagermanăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în EconomieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în IstorieCluj-NapocamaghiarăIF120
  Masterat didactic în IstorieCluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în Teologie (Teologie greco- catolică)Cluj-NapocaromânăIF120
  Masterat didactic în MatematicăCluj-NapocamaghiarăIF120
  34FilologieComunicare multilingvă și multiculturală*Cluj-Napocaromână, italiană/ spaniolă/ franceză
  IF120700
  Direcții actuale în lingvistică**Cluj-Napocaengleză, francezăIF120
  Germanistica în context european**Cluj-NapocagermanăIF120
  Istoria imaginilor - istoria ideilor**Cluj-NapocaromânăIF120
  Limba română în context romanic**Cluj-Napoca
  românăIF120
  Literatură și civilizație - dialog intercultural în spațiul francofon**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Masterat european de interpretare de conferință*Cluj-Napocaromână, două limbi moderne (engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă)IF120
  Masterat european de traductologie - terminologie*Cluj-Napocaromână, două limbi moderne (engleză/ franceză/ germană/ spaniolă)IF120
  Studii culturale britanice**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii de lingvistică și literatură maghiară*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Studii irlandeze**Cluj-NapocaenglezăIF120
  Studii literare românești**Cluj-NapocaromânăIF120
  Româna ca limbă străină/nematernă*Cluj-Napoca
  românăIF120
  35FilosofieFilosofie antică și medievală**Cluj-NapocaromânăIF120150
  Filosofie, cultură, comunicare**Cluj-NapocaromânăIF120
  Teorie critică și studii multiculturale**Cluj-NapocamaghiarăIF
  120
  36IstorieArheologie și studii clasice*Cluj-NapocaromânăIF120200
  Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural**Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Istoria Europei de Sud-Est**Cluj-NapocaromânăIF120
  Istoria și socio-antropologia epocii moderne**
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Istorie, memorie, oralitate în secolul XX**Cluj-NapocaromânăIF120
  Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate**Cluj-NapocaromânăIF120
  37TeologieArta sacră - Conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale*Cluj-NapocaromânăIF
  120650
  Consiliere pastorală*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Consiliere pastorală și asistență psihosocială*Cluj-NapocaromânăIF120
  Fundamente creștine ale identității europene*OradearomânăIF120
  Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam)*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Mediere interculturală și interconfesională*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Teologie aplicată*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Teologie biblică*Cluj-NapocaromânăIF120
  Teologie pastorală în comunitățile ecleziale*Blajromână
  IF120
  Teologie romano-catolică pastorală aplicată*Alba IuliamaghiarăIF120
  Teologie-educație* *Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Bioetică-morală, etică și deontologie*Cluj-NapocaromânăIF120
  Doctrină, hermeneutică și istorie bisericească **Cluj-Napocaromână
  IF120
  Pastorație și viață liturgică**Cluj-NapocaromânăIF120
  38Studii culturaleCultură și societate - tradiție și modernitate*Cluj-NapocamaghiarăIF12050
  Patrimoniu și turism cultural**Cluj-NapocaromânăIF120
  Studii iudaice**Cluj-NapocaromânăIF120
  39Teatru și artele spectacoluluiArtă teatrală*Cluj-NapocaromânăIF120100
  Teatru contemporan (actorie și teatrologie)*Cluj-NapocamaghiarăIF120
  Arte performative și film**Cluj-Napoca
  românăIF120
  Management și antreprenoriat cultural*Cluj-NapocaromânăIF120
  40Cinematografie și mediaArta scurtmetrajului*Cluj-NapocamaghiarăIF120100
  Arte digitale interactive/ Digital interactive arts*Cluj-NapocaenglezăIF
  120
  Producție de film documentar/ Documentary filmmaking*Cluj-NapocaenglezăIF120
  41MuzicăMuzică bisericească ecumenicăCluj-NapocamaghiarăIF12020
  42Știința sportului și educației fiziceAntrenament și performanță sportivă*Cluj-NapocaromânăIF
  120230
  Educație fizică și agrement în turism*Cluj-NapocaromânăIF120
  Kinetoterapie în afecțiunile aparatului locomotor*Cluj-NapocaromânăIF120
  Managementul organizațiilor și activităților sportive*Cluj-NapocaromânăIF120
  Educație fizică școlară și activități extracurriculare*Reșițaromână
  IF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MedicinăAsistență medicală specializată în anestezie
  Cluj-NapocaromânăIF60660
  Asistență medicală specializată în terapie intensivăCluj-NapocaromânăIF90
  Biostatistică și bioinformaticăCluj-NapocaromânăIF120
  Cercetări avansate în investigația criminalistică și în medicina legalăCluj-NapocaromânăIF120
  Ecografie și imagistică medicală comparatăCluj-NapocaromânăIF120
  Farmacologie clinică și reguli de bună practicăCluj-NapocaromânăIF60
  Malpraxisul în practica medicalăCluj-NapocaromânăIF60
  Managementul bolnavului criticCluj-NapocaromânăIF60
  Medicină psihosomaticăCluj-NapocaromânăIF60
  Metodologia cercetării științificeCluj-NapocaromânăIF120
  Optimizarea explorărilor imagistice morfologice și funcționaleCluj-NapocaromânăIF120
  SexologieCluj-NapocaromânăIF120
  Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologiceCluj-NapocaromânăIF120
  Urmărirea nou născutului cu riscCluj-NapocaromânăIF60
  Bune practici în oncologie medicalăCluj-NapocaromânăIF120
  Laborator medicalCluj-NapocaromânăIF120
  Etică și metodologia cercetării în medicină**Cluj-NapocaromânăIF120
  2Medicină dentarăMedicină dentară judiciarăCluj-NapocaromânăIF12050
  3FarmacieCosmetologieCluj-NapocaromânăIF60
  300
  Farmacovigilența: Monitorizarea siguranței medicamentelorCluj-NapocaromânăIF60
  Nutriția și calitatea viețiiCluj-NapocaromânăIF120
  Științe farmaceutice aplicateCluj-NapocaromânăIF60
  Toxicologia medicamentului și a mediuluiCluj-NapocaromânăIF
  60
  Industrie farmaceutică*Cluj-NapocaenglezăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  21. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabile
  Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MuzicăArtă muzicală*Cluj-NapocaromânăIF120225
  Artă muzicală/ Muzical Art*Cluj-NapocaenglezăIF120
  Artă muzicală/ Muzical Art*Cluj-NapocaenglezăIFR120
  Artele spectacolului muzical**
  Cluj-NapocaromânăIF120
  Artele spectacolului muzical/ Arts du spectacle musical**Cluj-NapocafrancezăIF120
  Compoziție-Muzicologie-Dirijat**Cluj-NapocaromânăIF120
  Interpretare muzicală**Cluj-NapocaromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Arte vizualePictură*Cluj-NapocaromânăIF
  120290
  Sculptură*Cluj-NapocaromânăIF120
  Bandă desenată și desen animat*Cluj-NapocaromânăIF120
  Ceramică - sticlă*Cluj-NapocaromânăIF120
  Conservare și restaurare*Cluj-NapocaromânăIF120
  Design*Cluj-NapocaromânăIF120
  Design textil*Cluj-NapocaromânăIF120
  Design vestimentar*Cluj-NapocaromânăIF120
  Foto-video*Cluj-Napocaromână
  IF120
  Grafică*Cluj-NapocaromânăIF120
  2Istoria și teoria arteiPractici curatoriale contemporaneCluj-NapocaromânăIF12020
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică școlară avansată*ConstanțaromânăIF12050
  2InformaticăMedii virtuale multi-modale distribuite*
  ConstanțaromânăIF120100
  Modelare și tehnologii informatice*ConstanțaromânăIF120
  3ChimieChimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediulConstanțaromânăIF12050
  4Inginerie chimică
  Tehnologii și management în prelucrarea petrolului*ConstanțaromânăIF12060
  Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile*ConstanțaromânăIF120
  5GeografieGeografie aplicată și evaluarea resurselor turisticeConstanțaromânăIF12075
  6
  Știința mediuluiAnaliza și evaluarea impactului de mediu*ConstanțaromânăIF12050
  7Inginerie civilă și instalațiiIngineria structurilor de construcțiiConstanțaromânăIF120250
  Ingineria și managementul proiectelor de construcțiiConstanțaromânăIF120
  8AgronomieAgricultură ecologică*ConstanțaromânăIF120120
  Controlul și monitorizarea calității produselor agricole*ConstanțaromânăIF120
  9Inginerie mecanicăOptimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelorConstanțaromânăIF90
  50
  10Inginerie industrialăCalitate și certificare în construcțiile sudateConstanțaromânăIF9050
  11Arhitectură navalăIngineria sistemelor și echipamentelor navale avansateConstanțaromânăIF12050
  12Inginerie și managementIngineria și managementul sistemelor de producțieConstanțaromânăIF90100
  13BiologieConservarea biodiversității**ConstanțaromânăIF12050
  14MedicinăManagementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceuticeConstanțaromânăIF120
  50
  15DreptȘtiințe penale*ConstanțaromânăIF60200
  Drept public*ConstanțaromânăIF60
  Drept maritim*ConstanțaromânăIF120
  Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice*
  ConstanțaromânăIF60
  16Științe administrativeAdministrație europeană. Instituții și politici publice*ConstanțaromânăIF120100
  Managementul instituțiilor publice*ConstanțaromânăIF120
  17Administrarea afacerilorAdministrarea și auditul proiectelor de afaceri
  ConstanțaromânăIF120200
  Asigurarea calității în afaceriConstanțaromânăIF120
  Administrarea afacerilor în turism, comerț și serviciiConstanțaromânăIF120
  18Științe ale comunicăriiRelații publice și dezvoltare interculturală*Constanțaromână
  IF12075
  19ContabilitateContabilitatea și auditul afacerilor*ConstanțaromânăIF120100
  Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor*ConstanțaromânăIF120
  20FinanțeFinanțe corporative și bănciConstanța
  românăIF120100
  Piețe de capitalConstanțaromânăIF120
  21ManagementManagementul organizațiilor publice și privateConstanțaromânăIF12050
  22Economie și afaceri internaționaleAdministrarea afacerilor internaționale
  ConstanțaromânăIF120150
  Managementul riscului în afaceri internaționaleConstanțaromânăIF120
  Politici europene de dezvoltare regionalăConstanțaromânăIF120
  23PsihologiePsihodiagnoza personalitățiiConstanțaromână
  IF120150
  24Științe ale educațieiManagement educaționalConstanțaromânăIF120400
  Terapii și compensare a tulburărilor de comunicareConstanțaromânăIF120
  Masterat didactic în BiologieConstanțaromânăIF120
  Masterat didactic în Științe inginerești aplicateConstanțaromânăIF120
  Masterat didactic în PsihologieConstanțaromânăIF120
  Masterat didactic în Administrarea afacerilorConstanțaromânăIF120
  25FilologieComunicare și discurs intercultural în spațiul europeanConstanța
  românăIF120250
  Studii anglo-americaneConstanțaenglezăIF120
  Studii de românisticăConstanțaromânăIF120
  Limbile moderne în dinamică plurilingvăConstanțafranceză și englezăIF120
  26
  IstorieAntropologie și istorie europeanăConstanțaromânăIF120200
  Relații internaționale în sec. XIX-XXI. Istorie și diplomațieConstanțaromânăIF120
  27TeologiePastorație și viață liturgică**ConstanțaromânăIF120250
  Exegeză biblică**ConstanțaromânăIF120
  Managementul turismului religios**ConstanțaromânăIF120
  Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)**ConstanțaromânăIF120
  Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare**ConstanțaromânăIF120
  28Arte vizualeEducația vizuală prin studiul peisajului și figuriiConstanțaromânăIF12050
  29Teatru și artele spectacoluluiArta actorului de music hallConstanțaromânăIF12020
  30MuzicăArta educației muzicaleConstanța
  românăIF12035
  Arta spectacolului liricConstanțaromânăIF120
  31Știința sportului și educației fizicePerformanță în sport*ConstanțaromânăIF120200
  Educație fizică și sport școlar*Constanțaromână
  IF120
  Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică*ConstanțaromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământ
  Număr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie electricăSisteme electrice avansateConstanțaromânăIF120100
  Tehnici avansate de inginerie electromecanicăConstanțaromânăIF120
  2Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCircuite și sisteme integrate de comunicațiiConstanțaromânăIF12050
  Circuite și sisteme integrate de comunicații/ Circuits and Integrated Systems for Communications **ConstanțaenglezăIF120
  Securitate cibernetică și managementul riscurilor*ConstanțaromânăIF120
  3Inginerie navală și navigațieConcepte moderne de inginerie mecanică navalăConstanțaromânăIF120
  475
  Inginerie avansată în industria offshore de petrol și gaze/ Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore IndustryConstanțaenglezăIF120
  Inginerie și management în domeniul maritim și portuarConstanțaromânăIF90
  Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritimeConstanțaromânăIF120
  Inginerie și management în transport maritim și multimodalConstanțaromânăIF
  120
  Management și logistică în transporturiConstanțaromânăIF120
  Tehnologii și management în industria offshore de petrol și gaze/ Offshore oil and gas technology and managementConstanțaenglezăIF120
  Transport maritimConstanțaromânăIF90
  Inginerie marină/ Marine EngineeringConstanțaenglezăIF
  120
  4Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieConstanțaromânăIF12050
  5Inginerie și managementManagementul sistemelor integrate de transportConstanțaromânăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematici aplicate*CraiovaromânăIF12050
  2InformaticăMetode și modele în inteligența artificială*CraiovaromânăIF120100
  Tehnici avansate pentru prelucrarea informației/ Advanced Techniques for Information Processing*CraiovaenglezăIF120
  3FizicăFizică aplicată/ Applied Physics**CraiovaenglezăIF120
  60
  Fizică teoretică/ Theoretical Physics**CraiovaenglezăIF120
  4ChimieChimia compușilor biologic activi*CraiovaromânăIF12075
  5GeografieTurism și dezvoltare durabilă*CraiovaromânăIF
  12050
  6Știința mediuluiCalitatea mediului*CraiovaromânăIF12075
  7Inginerie electricăCalitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice**CraiovaromânăIF120200
  Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului**CraiovaromânăIF120
  Sisteme electromecanice complexe**CraiovaromânăIF120
  Sisteme electrice avansate/ Advanced Electrical Systems*CraiovaenglezăIF120
  8Inginerie energeticăSisteme energetice informatizate*CraiovaromânăIF120
  60
  9Inginerie aerospațialăSisteme complexe pentru inginerie aerospațială**CraiovaromânăIF12030
  10Ingineria autovehiculelorProiectarea autovehiculelor moderne*CraiovaromânăIF120150
  Optimizarea sistemelor de transport rutier*Craiovaromână
  IF120
  Proiectare și fabricație în ingineria autovehiculelor/ Design and Manufacturing in Automotive Engineering*CraiovaenglezăIF120
  11AgronomieConsultanță și management în agricultură*CraiovaromânăIF120150
  Management în agroturism și calitatea produselor agroalimentare*CraiovaromânăIF120
  Protecția mediului în agricultură*CraiovaromânăIF120
  12HorticulturăExpertizare viti-vinicolă*CraiovaromânăIF120100
  Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală*CraiovaromânăIF120
  13Ingineria produselor alimentare
  Siguranța alimentară și protecția consumatorului*CraiovaromânăIF12050
  14Calculatoare și tehnologia informațieiInginerie software**CraiovaromânăIF120150
  Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor**CraiovaromânăIF120
  Sisteme informatice pentru comerț electronic/ Information Systems for e-Business**
  CraiovaenglezăIF120
  15Ingineria sistemelorSisteme automate încorporate**CraiovaromânăIF120100
  Tehnologii informatice în ingineria sistemelor**CraiovaromânăIF120
  16Inginerie mecanicăModelare și simulare în ingineria mecanică**
  CraiovaromânăIF12050
  17Inginerie industrialăOptimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice*CraiovaromânăIF12060
  18Mecatronică și roboticăSisteme de conducere în robotică**CraiovaromânăIF120
  45
  19Ingineria materialelorMateriale avansate*Drobeta- Turnu SeverinromânăIF12030
  20Ingineria mediuluiManagementul ecologic al resurselor naturale*CraiovaromânăIF120100
  Managementul mediului și energie durabilă*Drobeta- Turnu SeverinromânăIF120
  21Inginerie și managementManagementul sistemelor logistice*Drobeta- Turnu SeverinromânăIF120150
  Ingineria și managementul calității*Drobeta- Turnu SeverinromânăIF120
  Managementul producției și logisticii*CraiovaromânăIF120
  22BiologieBiodiversitatea și conservarea ecosistemelor*CraiovaromânăIF12050
  Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității*CraiovaromânăIF120
  23DreptȘtiințe penale*CraiovaromânăIF60
  300
  Dreptul afacerilor*CraiovaromânăIF60
  Drept privat*CraiovaromânăIF60
  Drept public*CraiovaromânăIF60
  Dreptul afacerilor/ Business Law*CraiovaenglezăIF
  60
  Drepturile omului*CraiovaromânăIF60
  Drepturile omului/ Droits de l'homme*CraiovafrancezăIF60
  24Științe administrativeAdministrație publică/ Public Administration*CraiovaenglezăIF120150
  Administrație publică*
  CraiovaromânăIF120
  25SociologieDezvoltare regională și intervenție socială*CraiovaromânăIF12075
  26Științe politiceSecuritate națională și euro-atlantică*CraiovaromânăIF12075
  27Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turism, comerț și servicii*Drobeta-Turnu SeverinromânăIF120100
  Administrarea afacerilor/ Business Administration*CraiovaenglezăIF120
  28Informatică economicăManagementul afacerilor electronice*CraiovaromânăIF120
  50
  29ContabilitateAudit și consultanță în afaceri*CraiovaromânăIF120150
  Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale*CraiovaromânăIF120
  Management contabil, expertiză și audit*Drobeta-Turnu SeverinromânăIF120
  30
  FinanțeAnaliza și evaluarea financiară a organizațiilor*CraiovaromânăIF120150
  Finanțe și administrarea afacerilor*CraiovaromânăIF120
  Management financiar-bancar*CraiovaromânăIF120
  31ManagementManagementul afacerilor*CraiovaromânăIF120250
  Managementul resurselor umane*CraiovaromânăIF120
  Managementul organizației*Drobeta- Turnu SeverinromânăIF120
  Managementul organizațiilor publice*CraiovaromânăIF120
  32MarketingMarketing și comunicare în afaceri*CraiovaromânăIF12060
  33Economie și afaceri internaționaleEconomie și administrarea afacerilor internaționale/ International Economics and Business Administration*CraiovaenglezăIF120150
  Economie și afaceri europene*CraiovaromânăIF
  120
  34Științe ale educațieiManagement educațional*CraiovaromânăIF120200
  Masterat didactic în BiologieCraiovaromânăIF120
  Masterat didactic în ChimieCraiovaromânăIF120
  Masterat didactic în Informatică
  CraiovaromânăIF120
  Masterat didactic în Calculatoare și Tehnologia InformațieiCraiovaromânăIF120
  Consiliere educațională și dezvoltarea carierei*Drobeta- Turnu SeverinromânăIF120
  35FilologieLimba engleză și limba franceză - traducere și terminologie juridică europeană*Craiovaengleză, franceză, românăIF
  120300
  Perspective lingvistice și literare în spațiul francofon**CraiovafrancezăIF120
  Paradigme ale comunicării interculturale*CraiovaromânăIF120
  Studii de limba și literatura română**CraiovaromânăIF120
  Studii de limbă engleză și literaturi anglo- americane**Craiovaengleză
  IF120
  Traducere și terminologii în context european*Craiovaengleză, franceză/ germanăIF120
  36FilosofieFilosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri*CraiovaromânăIF12050
  37IstorieRomânii în istoria Europei*Craiovaromână
  IF12050
  38TeologieTeologie și cultură**CraiovaromânăIF12075
  39Arte vizualeConservare și restaurareCraiovaromânăIF12030
  40
  Teatru și artele spectacoluluiManagement și antreprenoriat cultural*CraiovaromânăIF12050
  Arta actorului*CraiovaromânăIF120
  41MuzicăArtă muzicală românească contemporanăCraiovaromânăIF12025
  42Știința sportului și educației fiziceActivitate motrică extracurriculară și curriculară*CraiovaromânăIF120200
  Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie*CraiovaromânăIF120
  Managementul organizațiilor și evenimentelor sportive*CraiovaromânăIF120
  Performanță în sport*Craiova
  românăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Medicină
  Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitarCraiovaromânăIF9050
  Managementul serviciilor de sănătateCraiovaromânăIF60
  2Medicină dentarăRestaurări protetice cu sprijin implantarCraiovaromânăIF6050
  3
  FarmacieFarmacologie și toxicologieCraiovaromânăIF6050
  Laborator clinic și de analiza medicamentuluiCraiovaromânăIF120
  27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de master
  Locația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică aplicată în științe*GalațiromânăIF12050
  2FizicăAnalize fizico-chimice în știința materialelor și mediuGalațiromânăIF120
  50
  3ChimieAnaliza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmeticeGalațiromânăIF12050
  Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice/ Analysis and control of agrochemical, pharmaceutical and cosmetic productsGalațienglezăIF120
  Chimia fizică a sistemelor disperseGalațiromânăIF120
  4
  Știința mediuluiControlul și expertizarea calității mediuluiGalațiromânăIF120100
  Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediuluiGalațienglezăIF120
  Evaluarea parametrilor fizico-chimici și de biodiversitate ai mediuluiGalațiromânăIF120
  Științe - Abordarea integrată a științelor naturiiGalațiromână
  IF120
  5Inginerie electricăElectronică de putere și sisteme avansate de conversie**GalațiromânăIF12090
  Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile**GalațiromânăIF120
  6Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleMetode avansate de prelucrare a semnalelorGalațienglezăIF12050
  Prelucrarea informației pentru aplicații multimediaGalațiromânăIF120
  Sisteme electronice avansateGalațiromânăIF120
  7Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentație publică și agroturismGalațiromânăIF120
  50
  8BiotehnologiiBiotehnologia resurselor naturaleGalațiromânăIF12050
  9Ingineria produselor alimentareControlul, expertizarea și siguranța alimentelor*CahulromânăIF120120
  Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor*Galațiromână
  IF120
  Nutriție*GalațiromânăIF120
  Știința și ingineria alimentelor*GalațiromânăIF120
  Știința și ingineria bioresurselor acvatice*GalațiromânăIF120
  10Calculatoare și tehnologia informațieiTehnologii informatice avansate**
  GalațiromânăIF12060
  11Ingineria sistemelorSisteme informatice de conducere avansată**GalațiromânăIF12050
  12Inginerie mecanicăDinamica mașinilor și echipamentelor tehnologice*BrăilaromânăIF120
  150
  Modelare și simulare în inginerie mecanică**GalațiromânăIF120
  Sisteme și echipamente termice și protecția mediului**GalațiromânăIF120
  13Inginerie industrialăManagementul calității în inginerie industrială**GalațiromânăIF120150
  Proiectare și simulare în ingineria sudării**
  GalațiromânăIF120
  14Științe inginerești aplicateBiotehnologia resurselor naturaleGalațiromânăIF12050
  15Arhitectură navalăArhitectură navală/ Naval Arhitecture**GalațienglezăIF12060
  16Ingineria materialelorIngineria materialelor avansate*CahulromânăIF120120
  Materiale avansate și tehnologii inovative**GalațiromânăIF120
  17Ingineria mediuluiCalitatea mediului și dezvoltare durabilăGalațiromânăIF120
  200
  Dezvoltare durabilă și securitate în industrieGalațienglezăIF120
  Ingineria și protecția mediuluiBrăilaromânăIF120
  Monitorizarea și managementul mediuluiGalațiromânăIF120
  18Inginerie și managementInginerie și management în alimentație publică și agroturismGalațiromânăIF12050
  19DreptCarieră judiciarăGalațiromânăIF60150
  Combaterea criminalității informaticeGalațiromânăIF120
  Dreptul european al afacerilorGalațiromână
  IF90
  Relații internaționale și cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative)CahulromânăIF120
  Științe penale și criminalisticăChișinăuromânăIF120
  Științe penale și criminalisticăGalațiromânăIF60
  20Științe administrativeAdministrație publică și integrare europeană*
  GalațiromânăIF120100
  Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică*GalațiromânăIF120
  21Științe ale comunicăriiComunicare instituțională*ChișinăuromânăIF120150
  Comunicare și tehnici de producție mass- media*Galați
  românăIF120
  Comunicare, multiculturalitate și multilingvism*ComratromânăIF120
  22Administrarea afacerilorAdministrarea și dezvoltarea afacerilor în turism*GalațiromânăIF12050
  23Informatică economicăSisteme informatice pentru managementul resurselorGalați
  românăIF12050
  24ContabilitateContabilitate și audit*GalațiromânăIF12050
  25EconomieDezvoltare regională și ruralăGalațiromânăIF120100
  Economie și administrarea afacerilorGalațienglezăIF120
  26FinanțeManagement financiar și bancar*GalațiromânăIF12050
  27ManagementStrategii și politici manageriale*GalațiromânăIF120
  50
  28MarketingMarketing și comunicare în afaceri*GalațiromânăIF12050
  29Economie și afaceri internaționaleAdministrarea afacerilor internaționaleGalațiromânăIF120100
  Administrarea afacerilor internaționale euroregionaleCahulromână
  IF120
  30Științe ale educațieiManagement educațional*GalațiromânăIF12075
  31FilologieDiscurs specializat. Terminologii. Traduceri*CahulfrancezăIF120420
  Discurs specializat. Terminologii. Traduceri*GalațifrancezăIF120
  Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană**GalațiromânăIF120
  Limba română - Identitate și deschidere culturală*CahulromânăIF120
  Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale contemporane*ChișinăuromânăIF120
  Literatură, film și reprezentări culturale**Galați
  englezăIF120
  Teoria și practica textului*GalațiromânăIF120
  Traducere și interpretariat*CahulenglezăIF120
  Traducere și interpretariat*GalațienglezăIF120
  Traducere și interpretariat*Comrat
  română, englezăIF120
  Limbi moderne în dialog intercultural*Chișinăuromână, rusă, englezăIF120
  32FilosofieFilosofie socială. Teoria și practica soluționării conflictelorGalațiromânăIF12050
  33IstorieGeopolitică și interferențe social-culturale est- europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)Cahul
  românăIF120100
  Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)GalațiromânăIF120
  34TeologieSpiritualitatea ortodoxă și asistență socialăGalațiromânăIF12050
  35MuzicăTeoria și practica spectacolului liric
  GalațiromânăIF12015
  36Știința sportului și educației fiziceEducație fizică școlară și management sportiv*GalațiromânăIF120200
  Kinetoterapie la domiciliu*ChișinăuromânăIF120
  Kinetoterapie la domiciliu*Galați
  românăIF120
  Loisir-Fitness*CahulromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predare
  Forma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie chimicăBiomateriale polimerice și bioresurseIașiromânăIF120550
  Controlul și procesarea alimentelorIașiromânăIF120
  Ecodesign în finisarea textilelorIașiromânăIF
  120
  Ingineria procedeelor nepoluanteIașiromânăIF120
  Produse farmaceutice și cosmeticeIașiromânăIF120
  2Inginerie civilă și instalațiiAntreprenoriat imobiliar**IașiromânăIF120600
  Evaluare și administrare imobiliară**IașiromânăIF120
  Evaluare și dezvoltare imobiliară**IașiromânăIF120
  Infrastructuri moderne pentru transporturi**IașiromânăIF120
  Ingineria clădirilor**IașiromânăIF120
  Inginerie geotehnică**
  IașiromânăIF120
  Inginerie hidrotehnică**IașiromânăIF120
  Inginerie structurală**IașiromânăIF120
  Inginerie structurală/ Structural engineering**IașienglezăIF120
  Instalații pentru construcții**
  IașiromânăIF120
  Management și tehnologii speciale în construcții**IașiromânăIF120
  Materiale și produse performante pentru construcții**IașiromânăIF120
  Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative și hidroedilitare**IașiromânăIF120
  Reabilitarea și creșterea siguranței construcțiilor**
  IașiromânăIF120
  3Inginerie electricăConversia energiei și controlul mișcăriiIașiromânăIF120150
  Sisteme electrice avansateIașiromânăIF120
  Sisteme informatice de monitorizare a mediuluiIașiromână
  IF120
  4Inginerie energeticăManagement, energie, mediu**IașiromânăIF120100
  Managementul sistemelor de energie**IașiromânăIF120
  5Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleRadiocomunicații digitale**Iașiromână
  IF120300
  Rețele de comunicații**IașiromânăIF120
  Sisteme avansate în electronica aplicată**IașiromânăIF120
  Sisteme de control în automobile/ Automotive electronic control system*IașienglezăIF120
  Sisteme electronice inteligente și informatică industrială**Iași
  românăIF120
  Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor**IașiromânăIF120
  Tehnologii informatice pentru telecomunicații/ Information Technologies for Telecomunications*IașienglezăIF120
  6Inginerie geodezicăGeomatică și cartografie**IașiromânăIF120
  50
  7IngineriaConcepția și managementul proiectăriiIașiromânăIF120180
  autovehiculelorautomobilului*
  Siguranța și performanțele circulației rutiere*IașiromânăIF120
  Sistemica transporturilor autopropulsate*IașiromânăIF120
  8Calculatoare și tehnologia informațieiCalculatoare încorporate**IașiromânăIF120200
  Sisteme distribuite și tehnologii WEB**IașiromânăIF120
  Sisteme distribuite și tehnologii WEB/ Distributed systems and WEB technologies**
  IașienglezăIF120
  9Ingineria sistemelorSisteme de control încorporate**IașiromânăIF120120
  Sisteme și control automat/ Systems and control**IașienglezăIF120
  10Inginerie mecanicăDiagnoze și expertize tehnice în ingineria mecanică**
  IașiromânăIF120300
  Mașini termice, frigotehnie și climatizare**IașiromânăIF120
  Mecanica fluidelor aplicată**IașiromânăIF120
  Sisteme de transport pe calea ferată*IașiromânăIF120
  Sisteme industriale pentru tehnologii moderne*IașiromânăIF120
  Tehnici nepoluante în industria agroalimentară*IașiromânăIF120
  11Inginerie industrialăAsigurarea calității în domeniul textile - pielărie**IașiromânăIF120500
  Concepția și fabricația asistată de calculator**Iași
  românăIF120
  Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie**IașiromânăIF120
  Ingineria securității și sănătății în muncă*IașiromânăIF120
  Managementul producției industriale**IașiromânăIF120
  Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei**Iași
  românăIF120
  Sisteme inovative de producție în confecții**IașiromânăIF120
  Sisteme micromecanice*IașiromânăIF120
  Tehnologii avansate de fabricație*IașiromânăIF120
  Tehnologii performante de tricotare**Iași
  românăIF120
  12Mecatronică și roboticăMecatronică avansată**IașiromânăIF120100
  Sisteme robotizate**IașiromânăIF120
  13Ingineria materialelorMateriale avansate și tehnici de analiză experimentală* *Iași
  românăIF12070
  Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor*IașiromânăIF120
  14Ingineria mediuluiIngineria și managementul factorilor de mediuIașiromânăIF120300
  Managementul mediuluiIașiromânăIF120
  Managementul mediului și energie durabilă/ Environmental management and sustainable energyIașienglezăIF120
  Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilorIașiromânăIF120
  15Inginerie și managementAntreprenoriat industrialIașiromânăIF120350
  Inginerie și management în contextul globalizăriiIașiromânăIF120
  Inginerie și management în producția de bunuri și serviciiIașiromânăIF120
  Inovare și antreprenoriatIașiromânăIF120
  Management și administrarea afacerilorIașiromânăIF120
  Managementul proiectelor europene în domeniul inginerieiIașiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional. **) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI
  Nr.crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1AgronomieAnaliză și diagnoză în agricultură*IașiromânăIF120200
  Managementul și conservarea solurilor*IașiromânăIF120
  Producerea de sămânță și material de plantat*IașiromânăIF120
  Tehnologii agricole moderne*Iași
  românăIF120
  Tehnologii de agricultură ecologică*IașiromânăIF120
  2HorticulturăAmenajări peisagistice urbane și teritoriale*IașiromânăIF120250
  Horticultură ecologică*IașiromânăIF
  120
  Producerea semințelor și materialului săditor horticol*IașiromânăIF120
  Protecția plantelor*IașiromânăIF120
  Tehnologia și controlul calității băuturilor*IașiromânăIF120
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAdministrarea afacerilor agricole*Iași
  românăIF120200
  Management în alimentație publică și agroturism*IașiromânăIF120
  Management și audit în agricultură*IașiromânăIF120
  Managementul dezvoltării rurale*IașiromânăIF120
  4
  Ingineria produselor alimentareExpertiză pe filiera produselor alimentare*IașiromânăIF120150
  Siguranța alimentară și protecția consumatorului*IașiromânăIF120
  Sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor agro-alimentare*IașiromânăIF120
  5ZootehnieManagementul calității și siguranței alimentelor*IașiromânăIF120250
  Managementul exploatațiilor în acvacultură*IașiromânăIF120
  Managementul producțiilor animale*IașiromânăIF120
  Nutriția și alimentația animalelor*IașiromânăIF120
  Reproducție și ameliorare genetică*IașiromânăIF120
  6BiologieEvaluarea și conservarea biodiversitățiiIașiromânăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
  Nr.crt.
  Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematici aplicate*IașiromânăIF120150
  Master de cercetare în matematică**IașiromânăIF120
  Matematici fundamentale pentru învățământ*IașiromânăIF120
  Matematici fundamentale pentru învățământ și cercetare*IașiromânăIF120
  Matematici aplicate/ Applied Mathematics*IașienglezăIF120
  2InformaticăIngineria sistemelor software/ Software Engineering*Iașiengleză
  IF120450
  Lingvistică computațională/ Computational Linguistics*IașienglezăIF120
  Optimizare computațională/ Computational Optimisation*IașienglezăIF120
  Securitatea informației/ Information Security*IașienglezăIF120
  Sisteme distribuite/ Distributed Systems*Iași
  englezăIF120
  Studii avansate în informatică/ Advanced Studies in Computer Science**IașienglezăIF120
  3FizicăOptică și optometrieIașiromânăIF120350
  Biofizică și fizică medicală/ Biophysics and Medical Physics*IașienglezăIF
  120
  Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații*BălțiromânăIF120
  Fizică pentru tehnologii avansate/ Physics for advanced technologies*IașienglezăIF120
  Metode fizice aplicate în kintetoterapie și recuperare medicală*IașiromânăIF120
  Științe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)*IașiromânăIF
  120
  4ChimieChimia mediului și siguranță alimentară*IașiromânăIF120225
  Chimia produselor cosmetice și farmaceutice*IașiromânăIF120
  Chimie clinică*IașiromânăIF120
  5GeografieGeomatică*IașiromânăIF120220
  Riscuri naturale și amenajarea teritoriului*IașiromânăIF120
  Turism și dezvoltare regională*IașiromânăIF120
  Turism și dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional*Iașifranceză
  IF120
  6GeologieGeochimia mediului*IașiromânăIF12050
  7Știința mediuluiConsiliere de mediu*IașiromânăIF120150
  Mediul actual și dezvoltare durabilă*Iași
  românăIF120
  Eco-antreprenoriat*IașiromânăIF120
  8Inginerie geologicăGeologie de sondăIașiromânăIF12050
  9BiologieBiotehnologii microbiene și celulare*Iași
  românăIF120225
  Conservarea biodiversității*IașiromânăIF120
  Genetică moleculară*IașiromânăIF120
  Laborator medical*IașiromânăIF120
  10
  DreptȘtiințe penale*IașiromânăIF60225
  Carieră judiciară*IașiromânăIF60
  Criminalistică*IașiromânăIF60
  Drept european*Bălțiromână
  IF120
  Drept european*IașiromânăIF120
  Dreptul afacerilor*IașiromânăIF60
  Jurisdicții speciale*IașiromânăIF60
  11Științeadministrative
  Administrație publică*IașiromânăIF12075
  12Științe ale comunicăriiRelații publice și publicitate*IașiromânăIF12075
  13SociologieSecuritate comunitară și controlul violențeiIașiromânăIF
  12075
  Sociologia organizațiilor și a resurselor umane*IașiromânăIF120
  14Asistență socialăFamilia și managementul resurselor familialeIașiromânăIF120300
  Masterat european de protecție a drepturilor copiluluiIașiromânăIF120
  Probațiune, mediere și asistența sociala a victimelor infracțiunilorIașiromânăIF120
  Supervizare și planificare socialăIașiromânăIF120
  15Relațiiinternaționale și studii europeneStudii europene și vecinătatea estică a UEIașienglezăIF12075
  16
  Științe politicePolitici publice și management instituțional*IașiromânăIF120150
  Studii de dezvoltare internațională/ Studies International Development*IașienglezăIF120
  17AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor*IașiromânăIF120
  275
  Administrarea afacerilor*IașiromânăIFR120
  Managementul proiectelor*IașiromânăIF120
  Managementul proiectelor*IașiromânăIFR120
  Management în turism*BălțiromânăIF
  120
  Management turistic și hotelier*IașiromânăIF120
  18Cibernetică și statisticăData mining*IașiromânăIF12075
  Statistică și actuariat în asigurări și sănătate*IașiromânăIF120
  19
  InformaticăeconomicăDezvoltare software și sisteme informatice de afaceri/ Software Development and Business Information Systems*IașienglezăIF120125
  Sisteme informaționale pentru afaceri*IașiromânăIF120
  20ContabilitateContabilitate, diagnostic, evaluare*IașiromânăIF120
  225
  Contabilitate, expertiză și audit*IașiromânăIF120
  Contabilitatea afacerilor*IașiromânăIF120
  Contabilitatea afacerilor*IașiromânăIFR120
  21EconomieEconomia și dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)*