Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 aprilie 2021referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - O nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală - JOIN (2020) 22 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/44/18.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României:1.
  constată că:a) prin prezentul document, UE propune ca viitoarea agendă transatlantică să fie lansată cu ocazia unui summit UE-SUA care să fie organizat în prima jumătate a anului 2021;b) abordarea generală a documentului este pozitivă şi constructivă. Comunicarea comună semnalează:(i) deschiderea Comisiei Europene pentru demararea unui dialog rapid şi ambiţios cu Administraţia SUA;(ii) o atitudine proactivă a instituţiilor europene de setare a domeniilor şi nivelului de ambiţie al dialogului cu Administraţia SUA;
  2. apreciază:a) şi salută noua agendă transatlantică, reafirmând importanţa strategică a parteneriatului Uniunii Europene cu SUA în asigurarea ordinii internaţionale bazate pe norme, precum şi în consolidarea păcii şi a securităţii internaţionale;b) faptul că sporirea nivelului de independenţă a UE pe scena globală trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii, evitarea duplicării cu NATO fiind esenţială;
  c) şi reaminteşte că România a susţinut frecvent participarea aliaţilor non-UE la proiectele dezvoltate în cadrul iniţiativei privind cooperarea structurată permanentă (PESCO), precum şi la cele finanţate prin Fondul European de Apărare;
  3. susţine:a) că participarea partenerilor din state terţe ale UE şi, implicit, a SUA în cadrul iniţiativelor europene din domeniul apărării poate aduce valoare adăugată şi contribuie la aprofundarea cooperării UE-NATO;b) consolidarea dimensiunii de apărare a UE ca mijloc de sporire a abilităţii UE de a aborda mai eficient crizele internaţionale şi de a furniza sprijin partenerilor.
  Articolul 2
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene.
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 33.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!