Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 415 din 7 aprilie 2021pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Administraţia Naţională „Apele Române“, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Suma de 47.105 mii lei reprezentând deficit pe anul 2021, prevăzută în anexă, se va acoperi din excedentul anilor precedenţi.Articolul 3Lunar, Administraţia Naţională „Apele Române“ va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferentă lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Raul-Călin Pop,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

  Raluca Turcan
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 415.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!