Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 408 din 7 aprilie 2021privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamităţi naturale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările, ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamităţi naturale, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor vor opera modificările în inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Raul-Călin Pop,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 408.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile din domeniul public al statului care au pierit în urma unor calamităţi naturaleşi care vor fi scoase din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

  Nr. crt.Nr. MFPCod de clasificareDenumirea bunuluiAdresaAnul dobândirii/dării în folosinţăValoare de inventarAdministratorul bunurilor
  169348.30_CanalŢara: România; judeţul: Neamţ19601.467Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. 1590120
  269368.30_BarajŢara: România; judeţul: Neamţ196057
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!