Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 43 din 6 aprilie 2021referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 - COM (2020) 824 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/31 din 10.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 - COM (2020) 824 final - respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
  Articolul 2Senatul României:1. consideră că:a) cadrul TEN-E actual nu reflectă încă pe deplin modificările preconizate ale sistemului energetic care vor rezulta din noul context politic, mai ales din obiectivele actualizate pentru 2030 şi din obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050 din cadrul Pactului verde european;b) rolul sporit al energiei electrice va fi completat de o creştere relativă a rolului gazelor din surse regenerabile şi al gazelor cu emisii scăzute de carbon în mixul energetic decarbonizat, astfel încât în 2050 ar trebui să se ajungă la o pondere a hidrogenului de aproximativ 46%-49% din totalul gazelor din surse regenerabile şi cu emisii scăzute de carbon;2. atrage atenţia că:a) este necesar să fie raţionalizate obligaţiile de raportare şi de monitorizare;b) este necesară simplificarea procedurilor pentru introducerea proiectelor de interes comun în Planul decenal de dezvoltare a reţelelor (TYNDP);
  c) este necesară asigurarea finanţării implementării tehnologiilor inovatoare în special pentru producţia de hidrogen verde;d) este necesară asigurarea finanţării construcţiei şi modernizării conductelor de transport al gazelor inteligente, şi anume a mixului de gaz metan cu hidrogen verde, cunoscânduse faptul că sunt necesare condiţii speciale.
  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI

  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 43.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!