Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 42 din 6 aprilie 2021referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce priveşte introducerea de semnalări de către Europol - COM (2020) 791 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/30 din 10.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce priveşte introducerea de semnalări de către Europol - COM (2020) 791 final - respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
  Articolul 2Senatul României:1. consideră că:a) permiterea Europolului să emită „alerte de tip informare“ despre suspecţi şi infractori ca o nouă categorie de alertă în Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) reprezintă o schimbare importantă de paradigmă pentru SIS, întrucât până acum doar statele membre puteau introduce, actualiza şi şterge date în SIS, iar Europol avea acces „numai în citire“ la toate categoriile de alertă;b) propunerea va avea de asemenea un impact asupra statelor membre cu privire la actualizarea sistemelor naţionale, conectate la SIS central, pentru a putea afişa alerta Europol către utilizatorii finali. Cheltuielile legate de dezvoltarea sistemelor naţionale conectate la SIS central vor fi acoperite de resursele disponibile statelor membre în cadrul noului cadru financiar multianual 2021-2027 pentru dezvoltarea şi menţinerea SIS;c) propunerea va necesita, de asemenea, ca Europol să creeze o interfaţă tehnică pentru introducerea, actualizarea şi ştergerea datelor în SIS central;2. formulează următoarele observaţii:a) propunerea de regulament ridică preocupări prin prisma faptului că introducerea acestui tip de alertă de către Europol ar putea determina multe acţiuni în instanţă, pentru simplul fapt că o persoană este introdusă în sistem, în baza unei solicitări a Europol, care nu survine ca solicitare expresă din partea unei autorităţi poliţieneşti/judiciare. Calitatea de suspect presupusă de Europol nu este un motiv suficient şi nici proporţional cu măsura introducerii într-un sistem ca SIS, conceput pentru luarea unei acţiuni concrete şi nu doar de informare;
  b) este oportună menţinerea stării de fapt actuale, respectiv introducerea în Sistemul de Informaţii Schengen a alertelor doar de către statele membre, fiind un instrument dedicat acestora;c) o eventuală capacitate a Europol de a introduce semnalări în SIS nu este de natură să furnizeze valoare operaţională adăugată eforturilor derulate de statele membre, în condiţiile în care aceasta ar avea rol doar de identificare a prezenţei cetăţenilor din state terţe pe teritoriul european, într-un anumit moment, iar informarea statelor membre interesate ar fi ulterioară notificării Agenţiei europene;d) în cazul adoptării propunerii este necesar să fie determinat impactul bugetar asupra statelor membre, întrucât în baza evaluării Comisiei Europene, la nivel european, va fi necesară suma de 1.820.000 EUR, pentru perioada 2021-2022, precum şi asigurarea sumelor necesare în bugetul UE.
  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene.
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 42.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!