Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 40 din 6 aprilie 2021referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie a UE privind valorificarea potenţialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un viitor neutru climatic - COM (2020) 741 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/47 din 18.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României:1.
  constată că:a) energia eoliană offshore produce electricitate curată, care se află în concurenţă cu şi, uneori, este mai ieftină decât tehnologia pe bază de combustibili fosili existentă;b) avantajul Europei ca pionier în domeniul energiei din surse regenerabile offshore se poate baza pe vastul potenţial oferit de mările Uniunii Europene, de la Marea Nordului şi Marea Baltică până la Marea Mediterană, de la Oceanul Atlantic până la Marea Neagră, precum şi de mările care înconjoară regiunile ultraperiferice ale UE;c) documentul Comisiei „Comunicarea privind Pactul verde european“ a recunoscut pe deplin potenţialul în ceea ce priveşte contribuţia la o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor şi competitivă:
  2. apreciază că Europa dispune de o oportunitate majoră de a spori generarea de energie din surse regenerabile pentru a creşte utilizarea directă de electricitate pentru o gamă mai variată de utilizări finale şi pentru a sprijini obţinerea de hidrogen şi combustibili sintetici, precum şi alte gaze decarbonizate.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 40.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!