Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 39 din 6 aprilie 2021referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea justiţiei în UE - o strategie europeană în materie de formare judiciară pentru perioada 2021-2024 - COM (2020) 713 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/29 din 10.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României consideră că prin prezentul document Comisia Europeană se angajează:1.
  să sprijine formarea în domeniul dreptului UE a practicienilor în domeniul justiţiei în conformitate cu nevoile acestora;
  2. să continue cooperarea cu Consiliul Europei în ceea ce priveşte formarea care include Carta drepturilor fundamentale a UE;3. să furnizeze sprijin financiar pentru formarea transfrontalieră privind aspecte fără caracter juridic imediat, dar care completează formarea juridică;4. să sprijine îmbunătăţirea formării şi a altor profesii în domeniul dreptului UE, precum personalul penitenciarelor şi consilierii de probaţiune, categorii ce vor reprezenta un nou grup-ţintă;5. să sprijine utilizarea unui formular comun de evaluare pentru activităţile sprijinite de UE;6. să sprijine integrarea unei „platforme europene pentru formare“ în portalul european e-Justiţie, ca punct nodal de informaţii privind activităţile de formare pentru profesioniştii în domeniul justiţiei şi punct unic de acces la materialele pentru studiu individual despre dreptul UE.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 39.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!