Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 38 din 6 aprilie 2021referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile şi penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM (2020) 712 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/28 din 10.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile şi penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM (2020) 712 final - respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
  Articolul 2Senatul României:1. consideră că:a) e-CODEX va simplifica şi accelera procedurile judiciare transfrontaliere şi va contribui la îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice digitale;b) utilizarea e-CODEX va avea un impact pozitiv asupra luptei împotriva criminalităţii transfrontaliere prin facilitarea cooperării între autorităţile judiciare în materie penală. Eficienţa instanţelor naţionale ar putea creşte, de asemenea, ca urmare a digitalizării procedurilor;c) prezentul document contribuie atât la modernizarea desfăşurării procedurilor judiciare, cât şi la îmbunătăţirea accesului la justiţie prin utilizarea instrumentelor digitale noi, acesta constituind deopotrivă un drept fundamental în sine, precum şi o modalitate pentru exercitarea şi valorificarea altor drepturi ale cetăţenilor europeni, reprezentând persoane fizice sau juridice;2. susţine prevederile proiectului de regulament, având în vedere faptul că digitalizarea constituie o prioritate atât în cadrul UE, cât şi la nivel naţional, inclusiv în domeniul justiţiei, iar România se numără printre statele membre care au dezvoltat sistemul e-CODEX.
  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 38.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!