Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 37 din 6 aprilie 2021referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea justiţiei în Uniunea Europeană - o panoplie de posibilităţi - COM (2020) 710 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/27 din 10.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României consideră că:1.
  inteligenţa artificială poate conduce la îmbunătăţirea accesului la justiţie, inclusiv prin reducerea duratei procedurilor judiciare;
  2. evoluţia digitalizării sistemelor de justiţie este deja reflectată în mod regulat în diferite cadre de monitorizare, precum Tabloul de bord al justiţiei din UE, Raportul privind statul de drept şi Semestrul European;3. punerea în aplicare a digitalizării justiţiei trebuie să asigure respectarea deplină a drepturilor fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE;4. este necesară asigurarea că orice persoană din Uniune poate utiliza pe deplin instrumentele digitale noi sau suplimentare din domeniul justiţiei;5. modificările benefice implicate de tehnologie trebuie puse în acord cu cadrul procesual specific fiecărui stat membru;6. îmbunătăţind accesul la justiţie, digitalizarea va contribui şi la consolidarea statului de drept în UE.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 37.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!