Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 36 din 6 aprilie 2021referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un val de renovări pentru Europa - ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai - COM (2020) 662 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/46 din 18.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României:1.
  constată că prezenta comunicare stabileşte o strategie pentru adoptarea, accelerarea şi impulsionarea unei astfel de transformări într-un mod care să se bazeze pe obiectivul neutralităţii climatice, să aplice principiile de circularitate, să contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă şi la competitivitatea Europei şi să protejeze dreptul tuturor de a avea locuinţe convenabile ca preţ, locuibile, accesibile şi sănătoase, protejând în acelaşi timp şi patrimoniul cultural;
  2. apreciază că renovarea poate deschide numeroase posibilităţi şi poate genera beneficii sociale, de mediu şi economice de amploare. Prin aceeaşi intervenţie, clădirile pot deveni mai sănătoase, mai ecologice şi interconectate în cadrul unui cartier, mai accesibile, reziliente la fenomenele naturale extreme şi dotate cu puncte de reîncărcare pentru electromobilitate şi cu parcări pentru biciclete. Clădirile inteligente pot furniza date esenţiale, care respectă viaţa privată, pentru planificarea urbană şi pentru serviciile urbane.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 36.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!