Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 aprilie 2021referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind uniunea securităţii - COM (2020) 605 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/45 din 18.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României:1.
  constată că strategia UE privind uniunea securităţii:a) pune bazele unui ecosistem în materie de securitate care acoperă întreaga societate europeană;b) pleacă de la premisa că securitatea este o responsabilitate comună.Pentru ca societăţile să fie mai sigure, toate organele guvernamentale, întreprinderile, organizaţiile sociale, instituţiile şi cetăţenii trebuie să îşi îndeplinească responsabilităţile care le revin. Aspectele legate de securitate trebuie acum privite dintr-o perspectivă mult mai amplă decât în trecut. Distincţiile artificiale între dimensiunea fizică şi cea digitală trebuie depăşite;
  2. consideră că strategia UE privind uniunea securităţii:a) reuneşte întreaga gamă de nevoi în materie de securitate;b) pune accentul pe domeniile cele mai critice pentru securitatea UE în anii următori;c) prevede că ameninţările la adresa securităţii nu se limitează la frontierele geografice şi subliniază interdependenţa tot mai mare dintre securitatea internă şi cea externă;
  3. apreciază că va fi important ca UE să coopereze cu partenerii internaţionali pentru protejarea tuturor cetăţenilor UE şi să asigure în continuare coordonarea strânsă cu acţiunea externă a UE în punerea în aplicare a acestei strategii.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 35.-----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!