Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 aprilie 2021referitoare la Pachetul de toamnă privind Semestrul European 2021- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2021: Evaluare generală - COM (2020) 750 final, Recomandare de Recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2020) 746 final, Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2021 [elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2020) 745 final, Propunere de Raport comun privind ocuparea forţei de muncă a Comisiei Europene şi Consiliului - COM (2020) 744 final, Comunicare a Comisiei către Consiliu - Situaţia bugetară a României - COM (2020) 752 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/41 din 12.03.2021,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României:1.
  constată că:a) evaluările Comisiei Europene au fost elaborate într-un context de incertitudine cauzat de şocul economic provocat de pandemie, sectoarele serviciilor sociale şi de sănătate fiind supuse unor presiuni fără precedent;b) se menţine acelaşi sistem de criterii de analiză specific unei perioade normale, deşi suntem într-o situaţie de pandemie, deformându-se astfel realitatea;
  2. exprimă unele rezerve faţă de evaluările Comisiei Europene, deoarece:a) multe dintre recomandările făcute în cadrul Semestrului European au efecte opuse, neexistând o viziune unitară a documentului; analizele şi recomandările elaborate în cadrul directoratelor economice ale Comisiei Europene se contrazic cu cele care provin de la directoratele cu specific social;b) referitor la analiza ULC, trebuie subliniat faptul că nu sunt planificate alte majorări salariale substanţiale în sectorul bugetar, presiunile în sensul creşterii ULC fiind limitate. În mod particular, pentru anul 2020, luarea în calcul a stimulului fiscal acordat firmelor prin intermediul schemelor de sprijin guvernamental indică o creştere mai temperată a ULC-ului comparativ cu datele statistice;c) deficitul de cont curent este proiectat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză în uşoară scădere în 2021. Totuşi, ajustarea nu este prevăzută a fi puternică inclusiv datorită dinamicii investiţiilor. Astfel, dinamica uşor pozitivă a FBCF (formarea brută de capital fix) prevăzută a se manifesta în anul 2021 este anticipată a stimula importurile, pe fondul accelerării anticipate a FBCF, aceasta din urmă fiind stimulată inclusiv de influxurile de fonduri europene şi de revenirea parţială a influxurilor de investiţii străine directe (ISD) spre niveluri apropiate de cele din perioada prepandemie. Astfel, deficitul de cont curent se va ajusta mai lent pe fondul dinamicii componentei investiţiilor;d) referitor la sectorul bancar, poziţia indicatorului NPL (credite neperformante) este una confortabilă, iar riscurile generate de pandemia de COVID-19 sunt atenuate prin prisma măsurilor adoptate de Guvern şi de banca centrală.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 34.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!