Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 279 din 2 aprilie 2021pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 14 aprilie 2021Data intrării în vigoare 14-04-2021

  Având în vedere:– prevederile art. 401 alin. (1) lit. p) şi ale art. 618 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 39 alin. (1) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Referatul de aprobare nr. 14.391/2021 a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
  în temeiul art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
  Liviu Mălureanu
  Bucureşti, 2 aprilie 2021.Nr. 279.ANEXĂ Deschideți INSTRUCȚIUNIprivind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!