Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.920 din 7 aprilie 2021privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Baloteşti, cu satele aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021
  Formă consolidată valabilă la data 13-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-04-2021 până la data de 09-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 6.920 din 7 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 362 din 8 aprilie 2021, la data de 13 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de ORDINUL nr. 6.971 din 13 aprilie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna Baloteşti, cu satele aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu SARSCoV-2 de 9,39 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
  ţinând cont de Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov nr. 80 din 7.04.2021 emisă pe baza Analizei de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov nr. 3.450 din 6.04.2021 şi a Avizului Institutului Naţional de Sănătate Publică nr. INSP 665 din 6.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 21.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Baloteşti, cu satele aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.727/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Baloteşti, cu satele aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice: Latitudine: Longitudine:1. 44°38'42.79694'N, 26°04’13.69108'E2. 44°38'18.99340'N, 26°02'33.04716'E

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!