Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 280 din 13 aprilie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen Moraru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021Data intrării în vigoare 13-04-2021

  Având în vedere propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, formulată prin Adresa nr. 339 din 8 martie 2021, înregistrată la Cabinetul primministrului cu nr. 5/1.690 din 9 martie 2021, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 10.754/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoarea a prezentei decizii, doamna Carmen Moraru, director al Direcţiei monitorizare, Direcţia generală organism intermediar pentru transport din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Bucureşti, 13 aprilie 2021.Nr. 280.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!