Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 506 din 9 aprilie 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 13 aprilie 2021Data intrării în vigoare 13-04-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.482 din 9.04.2021 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere:– prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din anexa nr. 2 - Regulamentul Sanitar Internaţional (2005) la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005;– prevederile art. 4, art. 10, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 27 alin. (5) şi art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 22 iulie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9
  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Andreea-Anamaria Moldovan,

  secretar de stat
  Bucureşti, 9 aprilie 2021.Nr. 506.ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.309/2020)CRITERIIutilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvirecu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale1. Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru municipii/zone metropolitane cu peste 100.000 de locuitori: minimum 60 de puncte
  CriteriuInterval de referinţăPunctaj
  1. Număr de teste efectuate în ultimele 7 zile> 10/1.000 de locuitori < 10/1.000 de locuitori0 puncte 10 puncte
  2. Rata de pozitivitate în ultimele 14 zile> 5% < 5%10 puncte 0 puncte
  3. Rata de incidenţă cumulată în 14 zile> 3 cazuri la 1.000 de locuitori < 3 cazuri la 1.000 de locuitori30 puncte 0 puncte
  4. Trendul incidenţei cumulate pentru ultimele 14 zile crescător staţionar descrescător20 puncte 10 puncte 0 puncte
  5. Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100> 50% < 50%0 puncte 10 puncte
  6. Grad de ocupare a paturilor ATI în judeţ> 90% < 90%10 puncte 0 puncte
  7. Grad de ocupare a paturilor destinate pacienţilor cu COVID-19 în judeţ> 90% < 90%10 puncte 0 puncte
  PUNCTAJ TOTAL100 puncte
  2. Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru restul zonelor: minimum 70 de puncte
  CriteriuInterval de referinţăPunctaj
  1. Rata de incidenţă cumulată în 14 zile> 3 cazuri la 1.000 de locuitori < 3 cazuri la 1.000 de locuitori30 puncte 0 puncte
  2. Trendul incidenţei cumulate pentru ultimele 14 zilecrescător staţionar descrescător30 puncte 10 puncte 0 puncte
  3. Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100peste 50% sub 50%0 puncte 10 puncte
  4. Grad de ocupare a paturilor ATI în judeţ> 90% < 90%20 puncte 0 puncte
  5. Grad de ocupare a paturilor destinate pacienţilor cu COVID-19 în judeţ> 90% < 90%10 puncte 0 puncte
  PUNCTAJ TOTAL100 puncte
  3. Criterii de încetare a măsurii de carantină zonală - rata de incidenţă sub 3 cazuri la 1.000 de locuitori.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!