Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 44 din 12 aprilie 2021pentru completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul IRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La capitolul II - Desfăşurarea lucrărilor Senatului, după articolul 111 al secţiunii a 3-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 3^1-a, cu următorul cuprins:Secţiunea a 3^1-a
  Respectarea principiului bicameralismuluiArticolul 111^1(1) După adoptare sau respingere de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite Camerei Deputaţilor, care va decide definitiv.(2) În cazul în care Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă o prevedere care, potrivit alin. (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă şi Senatul este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la Camera Deputaţilor, care va decide definitiv în procedură de urgenţă.(3) Dispoziţiile alin. (2) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care Senatul, în calitate de Cameră decizională, adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine Camerei Deputaţilor.(4) În situaţia în care Senatul, în calitate de Cameră decizională, adoptă o prevedere care produce cumulativ existenţa unor deosebiri majore de conţinut juridic şi existenţa unei configuraţii deosebite, semnificativ diferite, între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, încălcând cele două criterii esenţiale cumulative stabilite prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1/2012, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la Camera Deputaţilor, care se pronunţă în procedură de urgenţă, alin. (2) şi (3) aplicându-se corespunzător.
  Articolul IIRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 12 aprilie 2021.Nr. 44.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!