Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 278 din 12 aprilie 2021privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Ionel Floricel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021


  Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. A-PRS 502 din 5 februarie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/893 din 5 februarie 2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNIC(1)
  La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Ionel Floricel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (2) Domnul Bogdan-Ionel Floricel predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Bucureşti, 12 aprilie 2021.Nr. 278.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!