Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 martie 2021privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 4.
  Articolul 5Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022, prevăzute în anexa nr. 5.Articolul 6(1) Specializările/Programele de studii prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2021-2022, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.(2) Instituţiile de învăţământ superior vor asigura în continuare şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la specializările/programele intrate în lichidare.(3) Instituţiile de învăţământ superior nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la specializările/ programele intrate în lichidare.
  Articolul 7Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depăşit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile legii.Articolul 8Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 403.Anexele nr. 1- 6 Deschideți ANEXEprivind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitareşi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!