Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.647 din 7 aprilie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  În baza prevederilor art. 74 alin. (2)-(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie,având în vedere Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul I
  Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2021, se modifică după cum urmează:– Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIDirecţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,

  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 3.647.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 3.462/2021)CALENDARULde administrare a evaluărilor naţionalela finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-20211. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:Limbă şi comunicare - 12 mai 2021Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 13 mai 2021 2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:Limba română - 18 mai 2021Matematică - 19 mai 2021Limba maternă -20 mai 2021
  3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:Scris - Limba română - 25 mai 2021Scris - Limba maternă - 25 mai 2021Citit - Limba română - 26 mai 2021Citit - Limba maternă - 26 mai 2021Matematică - 27 mai 2021Scris - Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 28 mai 2021
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!