Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 505 din 9 aprilie 2021pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. VVV 4.476 din 9.04.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 şi 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Andreea-Anamaria Moldovan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 aprilie 2021.
  Nr. 505.ANEXĂ*)(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 434/2021)*) Anexa este reprodusă în facsimil.LISTAspitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19
  NR. CRT. JUDEȚSPITAL Nivel curentOBSTETRICĂ- GINECOLOGIE PSIHIATRIEUNITATE DIALIZĂ
  1.AB SPITALUL MUNICIPAL AIUDI Spitalul Municipal Aiud
  Spital Municipal Aiud Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - cazuri grave și critice
  AB SPITALUL MUNICIPAL BLAJI
  ABSPITALUL PNF AIUD III
  AB SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CUGIR III
  AB SPITALUL ORĂȘENESC ABRUDIII
  ABSPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI III
  AB SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIAI
  2.AG SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTII Spitalul Municipal CâmpulungSpitalul de Psihiatrie Vedea Spitalul Județean de Urgență Pitești Spitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice Toate centrele - tură suplimentară
  AG SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTIII
  AGSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG III
  AG SPITALUL ORĂȘENESC MIOVENII
  AG
  SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÂMPULUNG III
  AG SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF. ANDREI" VALEA IAȘULUIIII
  AGSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI III
  3. ARSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD ISpitalul Județean de Urgență Arad Spitalul Județean de Urgență AradDializa S.C. Avitum Braun - centrul local Arad, tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Arad - cazuri grave și critice
  ARSPITALUL ORĂȘENESC INEU III
  4. B
  SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BUCUREȘTI IMaternitatea Bucur Spitalul clinic de psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Spitalul de psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos"Toate centrele - tură suplimentară. Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" Centrul de Dializă "Diaverum" - tură suplimentară
  BINSTITUTUL NAȚIONAL DE NEUROLOGIE ȘI BOLI NEUROVASCULARE III
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ SF. PANTELIMON I
  B INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE PROF. DR. MATEI BALȘI
  BSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "SF ȘTEFAN" III
  B SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE "DR. VICTOR BABEȘ"I
  BINSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA II
  B INSTITUTUL CLINIC FUNDENIIII
  BSPITALUL CLINIC DR.I.CANTACUZINO III
  B SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII DR.V.GOMOIU II
  B SPITALUL DE URGENȚĂ PROF.DR. D GEROTAII
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII M.S. CURIE I
  B SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ ELIASI
  BINSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PROF. C.C. ILIESCU III
  B SPITALUL CLINIC NR. 1 CF WITTINGI INSMC "Alessandrescu Rusescu" - SPITAL POLIZU-Unitatea de Excelență Materno- Fetală
  B SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "SF IOAN"I
  BSPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU III
  B SPITALUL CLINIC COLENTINAI
  BSPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" II
  B SPITALUL CLINIC COLȚEAII
  BSPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA III
  BSC POLICLINICO DI MONZA SRL - MONZA METROPOLITAN HOSPITAL I
  B INSMC ALESSANDRESCU RUSESCU - UNITATEA DE EXCELENȚĂ MATERNO-FETALĂII
  BSPITALUL CLINIC DE COPII GR.ALEXANDRESCU I
  B SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ BAGDASAR ARSENI
  I
  BSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. AGRIPPA IONESCU" II
  B SPITALUL CLINIC SFÂNTA MARIA BUCUREȘTIIII
  BSPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA"-SEDIUL CENTRAL ȘI ROL 2 - MILITAR I
  5. BCSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU ISpitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onești Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" OneștiToate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal "Sf. Ierarh Dr. Luca" Onești - cazuri grave și critice
  BCSPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ MOINEȘTI I
  BC SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DR. LUCA ONEȘTII
  BCSPITALUL PROF. DR. EDUARD APETREI BUHUȘI II
  BC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂUIII
  BCSPITALUL IOAN LASCĂR COMĂNEȘTI III
  BC SC ELITYS CARE SRLIII
  6.BH SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEAI Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
  Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea cazuri grave și critice
  BH SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DR. GAVRIL CURTEANU ORADEAI
  BHSPITALUL PELICAN ORADEA I
  BH SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BĂILE FELIXIII
  BHSPITALUL MUNICIPAL EP. NICOLAE POPOVICI BEIUȘ II
  BH SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA MARGHITAIII
  BHSPITALUL MUNICIPAL SALONTA III
  BH SPITALUL ORĂȘENESC ȘTEIIII
  BHSPITALUL ORĂȘENESC ALEȘD III
  7. BNSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA ISpitalul Județean de Urgență Bistrița Spitalul Județean de Urgență BistrițaCentrul de Dializă "Diaverum" - tură suplimentară
  BNSPITALUL ORĂȘENESC "DR.GEORGE TRIFON" NĂSĂUD IIISpitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri grave și critice
  8.BR SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA
  III Spitalul Județean de Urgență BrăilaSpitalul Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila Centrul de dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Brăila - cazuri grave și critice
  BR SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILAI
  9.BT SPITALUL DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE" BOTOȘANIIII Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" BotoșaniSpitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani Toate centrele - tură suplimentară/distinctă Spitalul Județean de Urgență Botoșani - cazuri grave și critice
  BT SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MAVROMATI BOTOȘANII
  BTSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOȘANI III
  BT SPITALUL MUNICIPAL DOROHOIIII
  10.BV SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOVI Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "Dr. A. I. Sbârcea" BrașovSpitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov Toate centrele - tură suplimentară Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici
  BV SPITALUL GENERAL CF. BRAȘOVIII
  BVSPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE DR. I A SBÂRCEA BRAȘOV I
  BV SPITALULMILITARDEURGENȚĂREGINAMARIABRAȘOVI
  BVSPITALUL MUNICIPAL SĂCELE III
  BV SPITALUL ORĂȘENESC DR. CT. SPÂRCHEZ ZĂRNEȘTIIII
  BVSPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV II
  BV SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOVII
  BVSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE III
  BV SPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAȘII
  BVSPITALUL MUNICIPAL CODLEA III
  BVASOCIAȚIA CENTRUL REZIDENȚIAL PERSOANE PENTRU VÂRSTNICI MARIA - SÂNPETRU III
  BV SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOVII
  BVSPITALUL ORĂȘENESC RUPEA III
  11. BZSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU ISpitalul Municipal Râmnicu Sărat Centrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri grave și critice
  BZSPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT III
  12.
  CLSPITALUL MUNICIPAL OLTENIȚA IIISpitalul Municipal Oltenița Centrul de dializă Diaverum
  CLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI I
  13. CJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ- NAPOCA ISpitalul Clinic Județean de Urgență Cluj- Napoca Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj- Napoca Spitalul de Boli Psihice Cronice BorșaToate centrele de dializă private
  CJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ- NAPOCA I
  CJ
  SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCAIII
  CJSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELLO CLUJ -NAPOCA IISecția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj- Napoca - hemodiafiltrare Spitalul Municipal Cluj- Napoca pentru pacienții suspecți COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați
  CJSPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN PAPILIAN" CLUJ-NAPOCA I
  CJ INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE "PROF. DR. O. FODOR" CLUJ-NAPOCAII
  CJSPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN III
  CJ SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZIIIII
  CJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
  I
  CJ SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCAI
  CJSPITALUL MUNICIPAL DEJ II
  CJ SPITALUL MUNICIPAL TURDAII
  CJSPITALUL MUNICIPAL GHERLA III
  14. CSSPITALUL ORĂȘENESC ORAVIȚA IIISpitalul Municipal de Urgență Caransebeș Centrul de dializă Avitum Reșița - tură suplimentară Spitalul Județean Caraș- Severin - Reșița - pacienți gravi și critici
  CSSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA I
  CS SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘI
  15.CT SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. ANDREI" CONSTANȚAI Spitalul Municipal MedgidiaSpitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Andrei" Constanța Toate centrele de dializă din județ cu tură suplimentară și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă pentru pacienții gravi și critici
  CT SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. ANDREI" CONSTANȚA - SECȚIA EXTERIOARĂ AGIGEAIII
  CTSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA III
  CT
  SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚAIII
  CTSPITALUL MUNICIPAL MEDGDIA II
  CT SPITALUL MUNICIPAL MANGALIAIII
  CTSPITALUL MILITAR SISTEM MODULAR DE IZOLARE ȘI TRATAMENT III
  16. CVSPITALUL MUNICIPAL TÂRGU SECUIESC IIISpitalul Județean de Urgență "Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe Spitalul Județean de Urgență "Fogolyán Kristóf" Sfântu GheorgheCentrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe - pacienți gravi și critici
  CVSPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ "DR. BENEDEK GÉZA" DIN COVASNA
  III
  CV SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. FOGOLYÁN KRISTÓF" DIN SFÂNTU GHEORGHEI
  CVSPITALUL ORĂȘENESC BARAOLT - PAVILION PEDIATRIE III
  17. DBSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE ISpitalul Municipal Moreni- Maternitate suport SJU Târgoviște- Secție exterioară Pshiatrie Cronici Gura Ocniței- OchiuriS.C. Fresenius Nefrocare România punct de lucru Târgoviște-tură suplimentară - SJU Târgoviște pentru cazuri severe și critice - S.C. Diasys Medical S.R.L. Târgoviște- tură suplimentară
  DBSPITALUL MUNICIPAL MORENI III
  DB SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASAIII
  DBSPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI III
  18. DJSPITALUL ORĂȘENESC "AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI" DĂBULENI IIISpitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova Spitalul de Neuropsihiatrie CraiovaToate centrele - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi și critici
  DJSPITALUL MUNICIPAL "PROF.DR.IRINEL POPESCU" BĂILEȘTI III
  DJ SPITALUL CLINIC CF CRAIOVAIII
  DJSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEȘ" CRAIOVA II
  DJ
  SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAIII
  DJSPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA III
  DJ SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNAIII
  DJSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA I
  19. GLSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. APOSTOL ANDREI" GALAȚI ISpitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Buna Vestire" Galați Spitalul de Psihiatrie GalațiCentrul de dializă Diaverum, Galați - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați - pacienți critici și gravi
  GLSPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI
  III
  GL SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚIIII
  GLSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ARISTIDE SERFIOTI" GALAȚI I
  GL SPITALUL GENERAL CĂI FERATE GALAȚIIII
  GLSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAȚI I
  GL SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALAȚIII
  GLSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE "SF. CUVIOASA PARASCHEVA" GALAȚI III
  20.
  GRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU ISpitalul Orășenesc Bolintin-Vale S.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Giurgiu - tură suplimentară pacienți gravi și critici - Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București
  GRSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU III
  GR SC QUALITY COMPAS SRL- OBSERVAȚII * CONTRACT CU MEDIC DE BOLI INFECȚIOASEIII
  GRSPITALUL ORĂȘENESC BOLINTIN-VALE III
  21. GJSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU ISpitalul de Urgență Târgu Cărbunești
  Spitalul de Urgență Târgu CărbuneștiToate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri grave și critice
  GJSPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEȘTI I
  GJ SPITALUL MUNICIPAL MOTRUIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC ROVINARI III
  GJ SPITALUL ORĂȘENESC NOVACIIII
  GJSPITALUL ORĂȘENESC TURCENI III
  GJ SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIUIII
  GJSPITALUL DE PNEUMOLOGIE T.V. RUNCU III
  22. HRSPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC IISpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat Spitalul Județean de Urgență Miercurea- Ciuc - cazuri grave și critice
  HRSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA- CIUC II
  HR SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚAIII
  HRSPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI III
  23.
  HDSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA ISpitalul Municipal Lupeni Spitalul de Psihiatrie ZamToate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara - cazuri grave și critice
  HDSPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA I
  HD SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANII
  HDSPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE II
  HD SPITALUL MUNICIPAL LUPENIII
  HDSPITALUL ORĂȘENESC HAȚEG
  II
  HD SPITALUL MUNICIPAL VULCANIII
  HDSANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD III
  HD SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUIII
  HDSPITALUL GENERAL C.F.SIMERIA II
  HD SPITALUL MUNICIPAL BRADII
  24.IL SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIAII Spitalul Județean de Urgență SloboziaS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru
  ILSPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEȘTI IIISpitalul Municipal "Anghel Saligny" Fetești Slobozia - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice
  ILSPITALUL MUNICIPAL URZICENI III
  IL SPITALUL ORĂȘENESC ȚĂNDĂREIIII
  25.IS SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. N. OBLU" IAȘII Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Elena Doamna" Iași
  Institutul de Psihiatrie Socola Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" - centru de dializă dedicat COVID- 19 S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași - stația de hemodializă S.C. Nefrocare MS - S.R.L. cu punctul de lucru în Iași S.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă
  IS SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANII
  ISSPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI II
  IS SPITALUL CLINIC C.F. IAȘIII
  ISSPITALUL GENERAL C.F. PAȘCANI III
  IS SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ "DR. IACOB CZIHAC"III
  ISSPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE "SFÂNTA PARASCHEVA" IAȘI I
  IS SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA"I
  ISSPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAȘI I
  IS SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAȘII
  ISSPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI GRAJDURI III
  IS SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE SF. SPIRIDON IAȘIII
  ISSPITALUL ORĂȘENESC HÂRLĂU III
  26. IF
  SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ILFOV IISpitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov vezi București
  27.MM SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "DR. CONSTANTIN OPRIȘ" BAIA MAREI Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia MareSpitalul de Boli infecțioase și Psihiatrie Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri grave și critice
  MM SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PSIHIATRIE BAIA MAREIII
  MMSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. NICOLAE RUSDEA" BAIA MARE III
  MM SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI
  III
  28.MH SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA- TURNU SEVERINI Spitalul Municipal OrșovaToate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin - cazuri grave și critice
  MH SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVAII
  MHSPITALUL ORĂȘENESC BAIA DE ARAMĂ IIISpitalul Orășenesc Baia de Aramă
  29.MS SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘI Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  Spitalul Clinic Județean Mureș Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave și critice
  MS SPITALUL MUNICIPAL SIGHIȘOARAII
  MSSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ I
  MS SPITALUL MUNICIPAL DR. GH. MARINESCU TÂRNĂVENIIII Spitalul Clinic Județean Mureș
  MS INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TÂRGU MUREȘII
  MSSPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" REGHIN II
  MS SPITALUL MUNICIPAL DR. VALERIU RUSSU LUDUȘ
  III
  30.NT SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANIIII Spitalul Județean de Urgență Piatra- NeamțSpitalul Județean de Urgență Piatra- Neamț Toate centrele de dializă - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - pacienți gravi și critici
  NT SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA- NEAMȚI
  NTSPITALUL ORĂȘENESC "SF. DIMITRIE" TÂRGU- NEAMȚ III
  NT SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMANI
  31.OT SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
  I Spitalul Municipal CaracalSpitalul Municipal Caracal Toate centrele - tură suplimentară
  OT SPITALUL MUNICIPAL CARACALI Spitalul Județean de Urgență Slatina - cazuri grave și critice
  OT SPITALUL ORĂȘENESC CORABIAIII
  OTSPITALUL ORĂȘENESC BALȘ III
  32. PHSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI ISpitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești Spitalul de Psihiatrie VoilaToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice
  PHSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA III
  PH DENTIRAD HOSPITAL SRLIII
  PHSPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA III
  PH SC PATRIK MEDICAL CENTER SRLIII
  PHSPITALUL GENERAL CF PLOIEȘTI IIISpitalul Municipal Câmpina
  PHSPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA III
  PH SC SFÂNTA SOFIA HOSPITAL MED S.R.LIII
  PHSPITALUL ORĂȘENESC BĂICOI III
  33. SMSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE ISpitalul Municipal Carei Spitalul Municipal CareiS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave și critice
  SM SPITALUL MUNICIPAL CAREIII
  SMSPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI-OAȘ III
  SM SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MAREIII
  34.SJ SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂUI Spitalul Clinic Județean de Urgență ZalăuSpitalul Clinic Județean de Urgență Zalău Nefromed Sălaj - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice și grave
  SJ SPITALUL ORĂȘENESC "PROF. DR. IOAN PUSCAS" ȘIMLEU SILVANIEIIII Spitalul Orășenesc "Prof. Ioan Pușcaș" Șimleu Silvaniei
  SJ SPITALUL ORĂȘENESC JIBOU DR. TRAIAN HERȚAIII
  SJSPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA III
  35. SBSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU IIISpitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu Spitalul Clinic de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" SibiuToate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
  SBSPITALUL ORĂȘENESC CISNĂDIE III
  SB SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIUI
  SBSPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ DR. ALEXANDRU AUGUSTIN III
  SB SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIUI
  SB
  SPITALUL MUNICIPAL MEDIAȘ I
  SB SPITALUL GENERAL CF SIBIUIII
  36.SV SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUIIII Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" SuceavaToate centrele - tură suplimentară - Spitalul Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava Secția de dializă - centru dedicat - cazuri grave și critice
  SV SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEIIII
  SVSPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC III
  SV SPITALUL MUNICIPAL "SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN" RĂDĂUȚI
  III
  SVSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVA I
  SV SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRETIII
  37.TL SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEAI Spitalul Municipal MedgidiaS.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Tulcea - tură suplimentară Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri grave și critice
  38. TMSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ,,P. BRÂNZEU" TIMIȘOARA IMaternitatea Bega Timișoara
  Toate centrele - tură suplimentară distinctă Spitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri grave și critice
  TMSPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA I
  TM SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOLOGIE,,V. BABEȘ" TIMIȘOARAII
  TMSPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII,,L. ȚURCANU" TIMIȘOARA I
  TM SPITALUL CLINIC CF TIMIȘOARAIII
  TMINSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARA II
  TMMATERNITATEA BEGA TIMIȘOARA II
  TM
  SPITALUL MUNICIPAL,,TEODOR ANDREI" LUGOJ III
  TM SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIAIII
  TMSPITALUL ORĂȘENESC FĂGET III
  39. TRSPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROȘIORI DE VEDE IISpitalul Caritas Roșiori de Vede Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave și critice
  TRSPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE III
  40. VLSPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA ISPITALUL ORĂȘENESC HOREZU Spitalul Județean de Urgență VâlceaS.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Râmnicu Vâlcea - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri grave și critice
  VLSPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂȘANI III
  VL SPITALUL ORĂȘENESC HOREZUIII
  VLSPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU MIHĂEȘTI III
  VL SPITALUL ORĂȘENESC BREZOIIII
  41.VN SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SF. PANTELIMON" FOCȘANI
  I Spitalul Municipal AdjudSPITALUL DE PSIHIATRIE DUMBRĂVENI - SECTOR CRONICI I Centrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri grave și critice
  VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUDIII
  42.VS SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUII Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" BârladSpitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad Spitalul Municipal de Urgență "Elena Beldiman" Bârlad - Centrul de hemodializă
  VS SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ "ELENA BELDIMAN" BÂRLADI Nefromed Dialysis Center Bârlad -
  Listă întocmită conform datelor raportate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, la data de 09.04.2021.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!