Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 24 din 31 martie 2021pentru modificarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 98 alin. (3) şi art. 122 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul ICondiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  Punctul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:45. (1) Titularul licenţei are obligaţia de a notifica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.
  2. Punctul 46 se abrogă.3. Punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:54. În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme: a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
  b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  4. Punctul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:55. Titularul licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.
  5. La anexa la condiţiile-cadru, al patrulea marcator se modifică şi va avea următorul cuprins:– regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020.
  Articolul IICondiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 24 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1
  Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, denumită în continuare Licenţă, şi constituie parte integrantă din Licenţă.
  2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2Nu fac obiectul Licenţei activităţile titularului Licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale.3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Titularul Licenţei este responsabil pentru respectarea prezentelor condiţii.
  (2) Titularul Licenţei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le pune la dispoziţia ANRE şi care stau la baza acordării Licenţei.(3) Titularul Licenţei răspunde pentru operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.
  4. La articolul 4 alineatul (1), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:8. regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020;5.
  La articolul 23, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) anual, la termenul prevăzut în regulament, pentru obiectivele puse în funcţiune până la data de 31 decembrie a anului anterior solicitării, amplasate pe teritoriul localităţilor care se regăsesc în cadrul anexelor B1 şi D1.
  6. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 32(1) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.
  7. Articolele 33 şi 34 se abrogă.8. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:Capitolul IX Căi de comunicare9. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38(1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.(2) Titularul Licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.
  10. Anexa A se abrogă.
  Articolul IIICondiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 17 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:6. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020.2. Articolele 31 şi 32 se abrogă.3.
  Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 36(1) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.
  4. La articolul 39, alineatele (4)-(6) se abrogă.5. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 42(1)
  În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  Articolul IVCondiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNL, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 23 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020.2. Articolele 17-19 se abrogă.3. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 23(1) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.
  4. La articolul 25, alineatele (4-(6) se abrogă.5. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28(1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a)
  pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
  b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  Articolul VCondiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020.2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9Titularul Licenţei are dreptul să încaseze tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice.3. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 36(1) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.4. Articolele 37-39 se abrogă.
  5. La articolul 46, alineatele (4)-(6) se abrogă.6. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 49(1) Titularul Licenţei are obligaţia de a solicita ANRE modificarea Licenţei anual, la termenul prevăzut în Regulament, pentru obiectivele SI rezultate din dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea SI din anul anterior.7. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 50(1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
  b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  8. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
  Articolul VICondiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:13. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020;2. Articolele 16-18 se abrogă.3.
  Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21(1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.
  4. La articolul 29 alineatele (4)-(6) se abrogă.5. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 30(1)
  În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  Articolul VIICondiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor noi conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 170/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020;2. Articolele 16-18 se abrogă.3. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 21(1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.
  4. La articolul 26, alineatele (4)-(6) se abrogă.5. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  6. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
  Articolul VIIICondiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 5 octombrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020.2. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 24
  (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.
  3. Articolele 25 şi 26 se abrogă.4. La articolul 31, alineatele (4)-(6) se abrogă.5. La articolul 34, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) anual, la termenul prevăzut în Regulament, pentru obiectivele puse în funcţiune sau scoase din funcţiune până la data de 31 decembrie a anului anterior solicitării, amplasate în perimetrele/câmpurile de producţie a gazelor naturale care se regăsesc în cadrul anexei prevăzute la art. 2 alin. (1).
  6. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 35(1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
  e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
  Articolul IXCondiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 octombrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  La articolul 5 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j) Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020.
  2. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 31(1) Titularul licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul licenţei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.
  3. Articolele 32, 33 şi 39 se abrogă.4. La articolul 53, alineatele (4)-(6) se abrogă.5. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 56(1) Titularul licenţei are obligaţia de a solicita ANRE modificarea licenţei anual, la data precizată în Regulament, pentru obiectivele rezultate din dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea ST sau scoase din funcţiune, până la data de 31 decembrie a anului anterior.6. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 57
  (1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
  Articolul XCondiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 4 octombrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:6. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020;2.
  Articolele 16-18 se abrogă.
  3. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21(1) Titularul autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.(2) Titularul autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări ale denumirii, sediului sau datelor de contact.4. La articolul 26, alineatele (4)-(6) se abrogă.5.
  La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.
  6. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa cu nr. 5 la prezentul ordin.
  Articolul XIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul XIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 15 mai 2018, cu modificările ulterioare;b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GPL, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 2 mai 2018, cu modificările ulterioare.Articolul XIIIOperatorii economici din sectorul gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul XIVEntităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
  Articolul XVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 24.Anexa nr. 1(Anexa la condiţii)INFORMAŢIIprivind caracteristicile tehnice ale instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturaleTabelul nr. 1 - Conducte de aducţiune (A)/colectoare (C)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametruLungimeDebit maximPresiunea maximă admisibilă de operarePunctele de delimitare a conducteiTipul conductei
  [mm][km][mc/h][bar](A)(C)
  Tabelul nr. 2 - Staţii de măsurare/Panouri de măsurare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de intrarePresiunea de ieşireTipul instalaţiei de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.)Alte instalaţii (odorizare, calorimetre, gazcromatografe etc.)
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 3 - Staţii de comprimare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maxim Presiunea de aspiraţiePresiunea de refulare Caracteristici tehnice ale staţieiNr. agregateTip agregate
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 4 - Staţii de separare/uscare/filtrare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireTipPresiuneDebit maxim
  [bar][mc/h]
  Anexa nr. 2(Anexa la condiţii)INFORMAŢIIprivind caracteristicile tehnice ale conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturaleTabelul nr. 1 - Conducte de aducţiune (A)/colectoare (C)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametruLungimeDebit maximPresiunea maximă admisibilă de operarePunctele de delimitare a conducteiTipul conductei
  [mm][km][mc/h][bar](A)(C)
  Tabelul nr. 2 - Staţii de măsurare/Panouri de măsurare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de intrarePresiunea de ieşireTipul instalaţiei de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.)Alte instalaţii (odorizare, calorimetre, gazcromatografe etc.)
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 3 - Staţii de comprimare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de aspiraţiePresiunea de refulareCaracteristici tehnice ale staţieiNr. agregateTip agregate
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 4 - Staţii de separare/uscare/filtrare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireTipPresiuneDebit maxim
  [bar][mc/h]
  Anexa nr. 3(Anexa la condiţii)INFORMAŢIIprivind caracteristicile tehnice ale conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturaleTabelul nr. 1 - Conducte de aducţiune (A)/colectoare (C)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametruLungimeDebit maximPresiunea maximă admisibilă de operarePunctele de delimitare a conducteiTipul conductei
  [mm][km][mc/h][bar](A)(C)
  Tabelul nr. 2 - Staţii de măsurare/Panouri de măsurare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de intrarePresiunea de ieşireTipul instalaţiei de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.)Alte instalaţii (odorizare, calorimetre, gazcromatografe etc.)
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 3 - Staţii de comprimare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maxim Presiunea de aspiraţiePresiunea de refulare Caracteristici tehnice ale staţieiNr. agregateTip agregate
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 4 - Staţii de separare/uscare/filtrare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireTipPresiuneDebit maxim
  [bar][mc/h]
  Anexa nr. 4(Anexa la condiţii)INFORMAŢIIprivind caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturaleTabelul nr. 1 - Conducte (transport/tranzit)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametru LungimePresiunea maximă admisibilă de operare
  [mm][km][bar]
  Tabelul nr. 2 - Racorduri
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametru LungimePresiunea maximă admisibilă de operare
  [mm][km][bar]
  Tabelul nr. 3 - SRMP/SM (staţii de reglare-măsurare-predare/staţii de măsurare)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de intrarePresiunea de ieşireTipul instalaţiei de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.)Alte instalaţii (calorimetre, gazcromatografe etc.)
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 4 - Staţii de comprimare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de aspiraţiePresiunea de refulareCaracteristici tehnice staţieTip agregateNr. agregate
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 5 - Staţii de comandă vane/Noduri tehnologice (SCV/NT)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumirePresiunea nominalăTipul staţiei (SCV/NT)
  [bar]
  Anexa nr. 5(Anexa la condiţii)INFORMAŢIIprivind caracteristicile tehnice ale instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturaleTabelul nr. 1 - Conducte de aducţiune (A)/colectoare (C)
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDiametruLungimeDebit maximPresiunea maximă admisibilă de operarePunctele de delimitare a conducteiTipul conductei
  [mm][km][mc/h][bar](A)(C)
  Tabelul nr. 2 - Staţii de măsurare/Panouri de măsurare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de intrarePresiunea de ieşireTipul instalaţiei de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.)Alte instalaţii (odorizare, calorimetre, gazcromatografe etc.)
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 3 - Staţii de comprimare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireDebit maximPresiunea de aspiraţiePresiunea de refulareCaracteristici tehnice ale staţieiNr. agregateTip agregate
  [mc/h][bar][bar]
  Tabelul nr. 4 - Staţii de separare/uscare/filtrare
  Nr. crt.Nr. identificareDenumireTipPresiuneDebit maxim
  [bar][mc/h]
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!