Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 81 din 6 aprilie 2021privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2021
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 12 aprilie 2021Data intrării în vigoare 12-04-2021

  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe aprobat cu nr. 980 din 6 aprilie 2021;– dispoziţiile art. 2 lit. e) şi h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) şi art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.ARTICOL UNICSe dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
  Sorin-Gabriel Ungureanu
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 81.ANEXĂLISTA unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2021
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!