Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 407 din 7 aprilie 2021pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNICArticolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5
  (1) Se desemnează Ministerul Sănătăţii ca autoritate responsabilă pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 45 din Regulamentul CLP.(2) Ministerul Sănătăţii îşi exercită atribuţiile prin:a) centrul de informare toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, în calitate de organism responsabil desemnat pentru primirea informaţiilor prevăzute în anexa VIII la Regulamentul CLP, referitoare la răspunsul în situaţii de urgenţă privind sănătatea, transmise de importatorii şi utilizatorii din aval;b) centrele de informare toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu», care acceseazǎ informaţiile prevăzute la lit. a), cu scopul de a stabili tratamentul medical necesar în cazul unui incident de intoxicare sau de expunere accidentală şi de a furniza recomandări medicale în caz de urgenţă către publicul larg şi practicienii din domeniul sănătăţii;c) Institutul Naţional de Sănătate Publică, care acceseazǎ informaţiile prevăzute la lit. a) cu scopul de a efectua analize statistice în vederea îmbunătăţirii măsurilor de gestionare a riscurilor pentru sănătate.(3) Informaţiile armonizate referitoare la răspunsul în situaţii de urgenţă privind sănătatea şi la măsurile preventive prevăzute în anexa VIII la Regulamentul CLP se transmit în limba română, prin intermediul portalului pentru notificarea centrelor de informare toxicologică al Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, denumită în continuare ECHA.(4) Autoritatea responsabilă pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 45 din Regulamentul CLP, centrele de informare toxicologică şi Institutul Naţional de Sănătate Publică iau toate măsurile de securitate impuse de ECHA pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor primite potrivit prevederilor anexei VIII la Regulamentul CLP.
  (5) Modalitatea de acces la informaţiile prevăzute în anexa VIII la Regulamentul CLP prin codul IUF prevăzut în partea B, alineatul 1.1 în Regulamentul CLP şi colaborarea pǎrţilor pentru răspunsul în situaţii de urgenţă privind sănătatea se stabilesc printr-un protocol semnat de instituţiile prevăzute la alin. (2).

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Raul-Călin Pop,
  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruţă,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 407.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!