Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 483 din 9 aprilie 2021privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  Având în vedere Referatul Direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale aprobat de către conducerea Ministerului Sănătăţii cu nr. VVV 4.409 din 8.04.2021,în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 2 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:Articolul 9^1(1) În cazul funcţiilor de conducere vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Sănătăţii pentru care prerogativa de numire o are ministrul sănătăţii, procedura de ocupare, fără concurs, este organizată de către Ministerul Sănătăţii, la propunerea ministrului sănătăţii.(2) Comisia constituită pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (1) este formată din 3 membri, desemnaţi prin ordin de către ministrul sănătăţii.(3) Comisia prevăzută la alin. (2) înaintează ministrului sănătăţii un exemplar original al procesului-verbal final al procedurii de selecţie cu propunerea de numire a candidatului declarat admis.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 9 aprilie 2021.Nr. 483.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!