Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 271 din 9 aprilie 2021privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021


  Având în vedere propunerea formulată de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei prin Adresa nr. 39.483 din 29 martie 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.202 din 30 martie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (9^1) şi (10) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNIC(1)
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Laurenţiu Blaga se revocă din funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
  (2) La data prevăzută la alin. (1), doamna Rákosi-Seiwarth Ildikó se numeşte în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Bucureşti, 9 aprilie 2021.Nr. 271.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!