Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 44 din 6 aprilie 2021pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 153/2019
EMITENT
 • AVOCATUL POPORULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), art. 32 şi 61 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată,în baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 153/2019,în aplicarea art. 251 alin. (1^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Avocatul Poporului emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 153/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 21 noiembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, instituţia Avocatul Poporului organizează 15 birouri teritoriale şi 4 centre zonale la domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie, ca structuri fără personalitate juridică, conform anexei nr. 1.2. La articolul 46, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 46(1) Cercetarea disciplinară este efectuată de o comisie stabilită prin ordin de Avocatul Poporului.(2) Comisia de disciplină stabilită prin ordin să efectueze cercetarea disciplinară propune, printr-un raport motivat, clasarea sesizării sau aplicarea unei sancţiuni disciplinare dintre cele prevăzute la art. 45.
  3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Avocatul Poporului,
  Renate Weber
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.Nr. 44.ANEXĂ*)
  *) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa instituţiei Avocatul Poporului
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!