Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 398 din 31 martie 2021privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat la nr. M.F. 104255, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 398.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată,pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

  Nr. MFCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  1042558.19.0147-47Bucureşti, str. Paul Greceanu nr. 38, sectorul 2Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată Cod unic de identificare (CUI) 4267060 CF nr. 22511412.617.250,01
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!