Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 393 din 31 martie 2021privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, judeţul Giurgiu,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
  Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza municipiului Giurgiu şi a localităţii Frăteşti din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, aflate pe raza municipiului Giurgiu şi a localităţii Frăteşti din judeţul Giurgiu, sunt în cuantum total de 2.209 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
  (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
  Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 393.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe amplasamentul suplimentar,care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional„Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61 + 400“, aflate pe raza municipiului Giurgiu
  şi a localităţii Frăteşti din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora,precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

  Nr. crt.JudeţulUnitatea administrativ-teritorialăNumele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobiluluiTarlaua/ParcelaCategoria de folosinţăIntravilan/ ExtravilanNumărul cadastral/ Numărul topoNumărul cărţii funciareSuprafaţa totală a imobilului (mp)Suprafaţa terenului expropriat (mp)Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  0123
  4567891011
  1GiurgiuGiurgiuRădulescu ViorelT22/2ArabilIntravilan2.50037148.450
  2Giurgiu
  GiurgiuMoştenitor Teodorescu ElenaT22/2, P43ArabilIntravilan4.500896117.012
  3GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatT22/2, P49ArabilIntravilan1.100739.533
  4Giurgiu
  GiurgiuDobre M. IonT22/2, P14ArabilIntravilan5.000466.007
  5GiurgiuGiurgiuMoştenitor Oprea GheorgheT22/2, P13ArabilIntravilan8.3001.233161.022
  6GiurgiuGiurgiuRusu FanicaT21/2ArabilIntravilan397322.50015319.981
  7GiurgiuGiurgiuDragne FloareaT22/2, P46ArabilIntravilan34577345771.500140
  18.283
  8GiurgiuGiurgiuStancu FloricaT22/2, P47ArabilIntravilan1.50015520.242
  9GiurgiuGiurgiuFlorescu VasilicaT22/2, P48ArabilIntravilan1.100138
  18.022
  10GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatT22/2, P50ArabilIntravilan1.55032141.920
  11GiurgiuGiurgiuLazăr Alin (defunct Găman Mariana)T22/2, P37ArabilIntravilan2.50081
  10.578
  12GiurgiuGiurgiuPopa Ciprian Adrian (defunct Tâncabă Stratică)T22/2, P32ArabilIntravilan3.5001131
  13GiurgiuGiurgiuS.C. COSMOPOLIDAN INVESTMENTS - S.R.L.T22/1ArabilIntravilan3062930629
  80.05112316.063
  14GiurgiuGiurgiuS.C. COSMOPOLIDAN INVESTMENTS - S.R.L.T22/1ArabilIntravilan306293062980.051445.746
  15GiurgiuGiurgiuBerbec GeorgetaT22/1, P8
  ArabilIntravilan3877110.00069090.109
  16GiurgiuGiurgiuLungu PetricăT21/2, P1ArabilIntravilan307586.66729238.133
  17GiurgiuGiurgiu
  Lungu MarinT21/2, P1ArabilIntravilan305246.66745058.767
  18GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatT21/1, P45ArabilIntravilan45650666.080
  19Giurgiu
  GiurgiuSpoială Florina-AureliaT21/2, P1/1ArabilIntravilan4096814.26855872.871
  20GiurgiuGiurgiuLungu MarinT21/2, P1ArabilIntravilan30524305246.66752468.431
  21GiurgiuGiurgiuSpoială Florina-AureliaT21/2, P1/1ArabilIntravilan4096814.2681.835239.639
  22GiurgiuGiurgiuSpoială Florina-AureliaT21/2, P1/1ArabilIntravilan40968
  14.26825633.432
  23GiurgiuGiurgiuDefunct Ralita Constantin, moştenitor Caraiman GabrielT21/2, P4ArabilIntravilan3.500101.306
  24GiurgiuGiurgiuChiran IonT22/1, P42ArabilIntravilan
  5.000131.698
  25GiurgiuGiurgiuBrătan DumitruT21/2, P6ArabilIntravilan4.5003392
  26GiurgiuGiurgiuDefunct Găman Mariana, moştenitor Lazăr SilviuT21/2, P7ArabilIntravilan
  2.5003392
  27GiurgiuGiurgiuDefunct Tâncabă Stratica, moştenitor Popa CiprianT21/2, P8ArabilIntravilan1.5002261
  28GiurgiuGiurgiuAlexandru IonT21/2, P9ArabilIntravilan
  1.5002261
  29GiurgiuGiurgiuIosif Viorica (defunct Iosif Ion, moştenitor Iosif Iulian Marius)T21/2, P10ArabilIntravilan5.000101.306
  30GiurgiuGiurgiuGheorghiceanu Anghilina (cumpărat de la Dermegiu Victoria)T21/2, P11ArabilIntravilan
  2.5004522
  31GiurgiuGiurgiuMarciu Mircea, Marciu SeverusT21/2, P12ArabilIntravilan3.0003392
  32GiurgiuGiurgiuUrda IoanaT21/2, P13ArabilIntravilan
  5.0003392
  33GiurgiuGiurgiuUrdă IoanaT21/2, P14ArabilIntravilan5.0002261
  34GiurgiuGiurgiuDefunct Tonca Cristache, moştenitor Tiron VioricaT21/2, P19ArabilIntravilan
  5.0002261
  35GiurgiuGiurgiuDefunct Tonca Cristache, moştenitor Păunescu MirelaT21/2, P19AArabilIntravilan5.000233.004
  36GiurgiuGiurgiuVelicu GicăT21/2, P20ArabilIntravilan2.500202.612
  37GiurgiuGiurgiuDanilov Victor (cumpărat de la Bici Elena)T21/2, P21ArabilIntravilan2.000273.526
  38GiurgiuGiurgiuMoştenitor Bici TeodorT21/2ArabilIntravilan
  1.0002261
  39GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatT21/2, P31ArabilIntravilan400172.220
  40GiurgiuGiurgiuDrăghia RădiţaT21/2, P22ArabilIntravilan
  1.500222.873
  41GiurgiuGiurgiuRusovici ŞtefanT21/2, P23ArabilIntravilan2.500405.224
  42GiurgiuGiurgiuDumitru MiticăT21/2, P24ArabilIntravilan
  1.500253.265
  43GiurgiuGiurgiuMehmet IuseimT21/2, P26ArabilIntravilan1.500486.268
  44GiurgiuGiurgiuIonescu Marian (cumpărat de la Hassan Vasilica)T21/2, P28ArabilIntravilan
  59121.200536.921
  45GiurgiuGiurgiuDavid Nicuşor, Prodan Marian (cumpărat de la Anghel Daniel)T21/2, P30ArabilIntravilan637010.000547.052
  46GiurgiuGiurgiuDavid Nicuşor, Prodan Marian (cumpărat de la Anghel Daniel)T21/2, P30
  ArabilIntravilan637010.000858112.049
  47GiurgiuGiurgiuVasiliu GeorgetaT21/2, P18ArabilIntravilan2.5001131
  48GiurgiuGiurgiuDefunct Tonca Cristache, moştenitor Tiron Viorica
  T21/2, P19ArabilIntravilan5.000263.395
  49GiurgiuGiurgiuDefunct Tonca Cristache, moştenitor Păunescu MirelaT21/2, P19AArabilIntravilan5.000415.354
  50GiurgiuGiurgiuVelicu Gică
  T21/2, P20ArabilIntravilan2.500222.873
  51GiurgiuGiurgiuDanilov Victor (cumpărat de la Bici Elena)T21/2, P21ArabilIntravilan2.000243.134
  52GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatT21/2, P31ArabilIntravilan400202.612
  53GiurgiuGiurgiuDrăghia RădiţaT21/2, P22ArabilIntravilan1.500293.787
  54GiurgiuGiurgiuRusovici Ştefan
  T21/2, P23ArabilIntravilan2.500577.444
  55GiurgiuGiurgiuDumitru MiticăT21/2, P24ArabilIntravilan1.500334.310
  56GiurgiuGiurgiuMehmet Iuseim
  T21/2, P26ArabilIntravilan1.5005653
  57GiurgiuGiurgiuS.C. CERAMICA IMPEX - S.R.L.T21, P4ArabilIntravilan33094330949.6627914
  58Giurgiu
  GiurgiuS.C. CERAMICA IMPEX - S.R.L.T21, P4ArabilIntravilan33094330949.6626784
  59GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatStr. UniriiArabilIntravilan1.5771.577205.946
  60GiurgiuGiurgiuPieleanu ValeriuStr. UniriiArabilIntravilan36743367435.08891.106
  61GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatStr. UniriiArabilIntravilan41037
  3835275.0001.044128.320
  62GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatStr. UniriiArabilIntravilan410363835242.53728937.741
  63GiurgiuGiurgiuS.C. OMV PETROM MARKETING - S.R.L.
  GiurgiuArabilIntravilan30061300614.1212261
  64GiurgiuGiurgiuS.C. SUNNY - S.R.L.GiurgiuArabilIntravilan30063300631.622112.295
  65GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatT22/1ArabilIntravilan9.85029738.786
  66GiurgiuGiurgiuLungu GherghinaT22/1, P25ArabilIntravilan2.90032942.965
  67GiurgiuGiurgiuMoştenitor Naipeanu VasileT21/1, P41ArabilIntravilan10.0002.093273.332
  68GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatT21/1ArabilIntravilan850648.358
  69GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu - domeniul privatT21/2, P32ArabilIntravilan1.265354.571
  70GiurgiuFrăteştiEUROBANK ERGASIAS - S.A.T46ArabilExtravilan31145311454.000
  14145
  71GiurgiuFrăteştiPopa PetruşT46ArabilExtravilan33050330505.00021217
  72GiurgiuFrăteştiMihale PetreT46Arabil
  Extravilan4.803883
  73GiurgiuFrăteştiS.C. LOSAN ROMANIA - S.R.L.T46ArabilExtravilan317653176515.00038393
  74GiurgiuFrăteştiUnitatea administrativ-teritorială Frăteşti
  T84ArabilExtravilan330963309617.00014145
  75GiurgiuFrăteştiDima ŞtefanT84ArabilExtravilan321103211024.4204234.371
  76GiurgiuFrăteştiUnitatea administrativ-teritorială Frăteşti T84ArabilExtravilan330963309617.000221
  77GiurgiuFrăteştiS.C. LOSAN ROMANIA - S.R.L.T46ArabilExtravilan32042
  32042-56579
  78GiurgiuFrăteştiBobirică M. Maria, Nicolae Stela, Bobirică Stana, Deliu NideleaT84ArabilExtravilan31835318356.600552
  79GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Niţu Dobre
  T51, P63/2ArabilExtravilan30179301793.5731521.571
  80GiurgiuFrăteştiBobirică M. Maria, Nicolae Stela, Bobirică Stana, Deliu NideleaT84ArabilExtravilan31835318356.6002852.945
  81GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Ioniţă GheorgheT84ArabilExtravilan301808.4712062.129
  82GiurgiuFrăteştiNiculescu Ion, Niculescu Mariana LaviniaT84ArabilIntravilan3140731407
  1.50012124
  83GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Niţu DobreT51, P63/2ArabilExtravilan30179301793.57363651
  84GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Ioniţă GheorgheT84
  ArabilExtravilan301808.4712162.232
  85GiurgiuFrăteştiPană Dănuţ CătălinT84ArabilExtravilan31839318397.5003803.927
  86Giurgiu
  FrăteştiMatache N. ConstanţaT84ArabilExtravilan31852318529.0002082.149
  87GiurgiuFrăteştiBălăn Anghel FlorinT84, P2ArabilIntravilan31000310001.500
  110
  88GiurgiuFrăteştiBobirică M. Maria, Nicolae Stela, Bobirică Stana, Deliu NideleaT84ArabilExtravilan31835318356.6001651.705
  89GiurgiuFrăteştiPană Dănuţ CătălinT84Arabil
  Extravilan31839318397.50022227
  90GiurgiuFrăteştiBobirică M. Maria, Nicolae Stela, Bobirică Stana, Deliu NideleaT84ArabilExtravilan31835318356.6002302.377
  91Giurgiu
  FrăteştiMatache N. ConstanţaT84ArabilExtravilan31852318529.0008518.794
  92GiurgiuFrăteştiBonteanu MariaT84ArabilExtravilan318373183714.000
  5906.097
  93GiurgiuFrăteştiBonteanu MariaT84ArabilExtravilan318373183714.0007147.378
  94GiurgiuFrăteştiGhiţă D. MariaT84ArabilExtravilan31834318346.7772552.635
  95GiurgiuFrăteştiBălănică IonT84ArabilExtravilan318543185413.04740413
  96Giurgiu
  FrăteştiGhiţă D. MariaT84ArabilExtravilan31834318346.7771011.044
  97GiurgiuFrăteştiGhiţă D. MariaT84ArabilExtravilan31834318346.777
  77796
  98GiurgiuFrăteştiBălănică IonT84ArabilExtravilan318543185413.0472082.149
  99GiurgiuFrăteştiBălănică IonT84Arabil
  Extravilan318543185413.04753548
  100GiurgiuFrăteştiDragomir MariaT84ArabilExtravilan31833318335.15970723
  101Giurgiu
  FrăteştiDragomir Tudora, Dragomir Milică Gigel, Dragomir CristinelT84ArabilExtravilan31668316685.00049506
  102GiurgiuFrăteştiDragomir MariaT84ArabilExtravilan31833318335.159
  15155
  103GiurgiuFrăteştiDragomir MariaT84ArabilExtravilan31838318383.23117176
  104GiurgiuFrăteştiDragomir Tudora, Dragomir Milică Gigel, Dragomir CristinelT84Arabil
  Extravilan31668316685.00015155
  105GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Olea GherghinaT84ArabilExtravilan301813018111.31058599
  106Giurgiu
  FrăteştiDragomir MariaT84ArabilExtravilan31838318383.231883
  107GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Olea GherghinaT84ArabilExtravilan301813018111.31034351
  108GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Olea GherghinaT84ArabilExtravilan5.00523238
  109GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Olea GherghinaT84ArabilExtravilan5.005
  15155
  110GiurgiuFrăteştiSoare GrigoreT84ArabilExtravilan31793317931.200552
  111GiurgiuFrăteştiMihale IonelT84Arabil
  Extravilan318363183610.00045465
  112GiurgiuFrăteştiSoare GrigoreT84ArabilExtravilan31793317931.200441
  113Giurgiu
  FrăteştiMihale IonelT84ArabilExtravilan318363183610.00032331
  114GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Tufa Florea, Tufa CornelT84ArabilExtravilan301839.40337
  382
  115GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Tufa Florea, Tufa CornelT84ArabilExtravilan301839.40334351
  116GiurgiuFrăteştiDumitru Elisabeta (Stan)T84ArabilExtravilan30184
  9.40336372
  117GiurgiuFrăteştiDumitru Elisabeta (Stan)T84ArabilExtravilan301849.40332331
  118GiurgiuFrăteştiNedelcu MariaT84Arabil
  Extravilan301852.27510103
  119GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Tufa Florea, Tufa CornelT84ArabilExtravilan301869.03937382
  120GiurgiuFrăteştiNedelcu Maria
  T84ArabilExtravilan301852.275883
  121GiurgiuFrăteştiOlea AnghelT51(84), P23ArabilExtravilan4.000112224
  122GiurgiuFrăteştiNedelcu MariaT84ArabilExtravilan301852.275331
  123GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Tufa Florea, Tufa CornelT84ArabilExtravilan301869.03963651
  124
  GiurgiuFrăteştiNiţu NicolaeT51/2, P55-56ArabilExtravilan4.0003876
  125GiurgiuFrăteştiMitran VasileT51/2, P4ArabilExtravilan2.000120240
  126
  GiurgiuFrăteştiNiţu AnghelT51(84), P24ArabilExtravilan10.000216432
  127GiurgiuFrăteştiStanica IonT51/2, P3ArabilExtravilan2.000132264
  128
  GiurgiuFrăteştiOlea DumitraT51(84), P25ArabilExtravilan6.5002754
  129GiurgiuFrăteştiDinu PavelT51(84), P25ArabilExtravilan34218342185.00015
  30
  130GiurgiuFrăteştiCristache GhiţăT51/2, P59ArabilExtravilan2.000152304
  131GiurgiuFrăteştiPalas - S.R.L.T51(84), P27ArabilExtravilan3378133781
  10.5313876
  132GiurgiuFrăteştiAlexandrescu LinaT51(84), P27ArabilExtravilan26.20067134
  133GiurgiuFrăteştiDumitru CleopaT52/2, P60ArabilExtravilan
  2.000175350
  134GiurgiuFrăteştiChiopreaca MarinT51(84), P28ArabilExtravilan13.20061122
  135GiurgiuFrăteştiJipa NicolaeT51(84), P29ArabilExtravilan
  1.500612
  136GiurgiuFrăteştiJipa IonT51(84), P30ArabilExtravilan3.5001530
  137GiurgiuFrăteştiStanica StanT51(84), P31ArabilExtravilan10.0003978
  138GiurgiuFrăteştiStanica StanT51(84), P31ArabilExtravilan10.0001224
  139GiurgiuFrăteştiCiobanu OvidiuT51(84), P32ArabilExtravilan
  10.0003060
  140GiurgiuFrăteştiCiobanu OvidiuT51(84), P32ArabilExtravilan10.0004080
  141GiurgiuFrăteştiŞtirbu NicuşorT51(84), P33ArabilExtravilan
  11.3004080
  142GiurgiuFrăteştiŞtirbu NicuşorT51(84), P33ArabilExtravilan11.3003672
  143GiurgiuFrăteştiMihale PetreT51(84), P34ArabilExtravilan
  10.000147294
  144GiurgiuFrăteştiMihale PetreT51(84), P34ArabilExtravilan10.0002754
  145GiurgiuFrăteştiDumitru PetraT51(84), P35ArabilExtravilan
  13.400376751
  146GiurgiuFrăteştiDumitru PetraT51(84), P35ArabilExtravilan13.4003162
  147GiurgiuFrăteştiUnitatea administrativ-teritorială FrăteştiT51(84), P58ArabilExtravilan
  18.602412823
  148GiurgiuFrăteştiUnitatea administrativ-teritorială FrăteştiT51(84), P58ArabilExtravilan18.602217434
  149GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Gheţu DumitruT51(84), P57ArabilExtravilan
  4.3004386
  150GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Gheţu DumitruT51(84), P57ArabilExtravilan4.300227454
  151GiurgiuFrăteştiMihale Petre, Mihale IoanaT51(84), P56ArabilExtravilan
  33167331674.700203406
  152GiurgiuFrăteştiUnitatea administrativ-teritorială FrăteştiT51(84), P55ArabilExtravilan20.000200400
  153GiurgiuFrăteştiMihale Petre, Mihale IoanaT51(84), P56ArabilExtravilan33167331674.700232464
  154GiurgiuFrăteştiUnitatea administrativ-teritorială FrăteştiT51(84), P55ArabilExtravilan20.0009871.973
  155GiurgiuFrăteşti
  Moştenitor defunct Neagu IlieT51(84), P54ArabilExtravilan2.500612
  156GiurgiuFrăteştiOprea PaulaT51(84), P53ArabilExtravilan2.800714
  157GiurgiuFrăteşti
  Moştenitor defunct Neagu IlieT51(84), P54ArabilExtravilan2.500123246
  158GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Picotici IlieT51(84), P52ArabilExtravilan8.0002040
  159GiurgiuFrăteşti
  Oprea PaulaT51(84), P53ArabilExtravilan2.800138276
  160GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Picotici IlieT51(84), P52ArabilExtravilan8.000263526
  161GiurgiuFrăteşti
  Moştenitor defunct Ghetu DumitruT51(84), P51ArabilExtravilan2.500816
  162GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Ghetu DumitruT51(84), P50ArabilExtravilan2.500612
  163GiurgiuFrăteşti
  Moştenitor defunct Defta IoanaT51(84), P49ArabilExtravilan2.500714
  164GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Pencea MarinT51(84), P48ArabilExtravilan7.2001938
  165GiurgiuFrăteşti
  Moştenitor defunct Nastea ElefterieT51(84), P47ArabilExtravilan15.0004284
  166GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Tufeanu PanaitT51(84), P46ArabilExtravilan13.5004284
  167GiurgiuFrăteşti
  Pană Dănuţ CătălinT51(84), P33ArabilExtravilan34333343332.800918
  168GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Tufeanu PanaitT51(84), P46ArabilExtravilan13.50012
  169GiurgiuFrăteştiPană Dănuţ CătălinT51(84), P33/1ArabilExtravilan344643446415.90057114
  170GiurgiuFrăteştiPană Dănuţ CătălinT51(84), P33ArabilExtravilan3433334333
  2.80048
  171GiurgiuFrăteştiPană Dănuţ CătălinT51(84), P33/1ArabilExtravilan344643446415.9002652
  172GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Tichineaţă GavrilăT51(84), P43
  ArabilExtravilan2.9001530
  173GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Tichineaţă GavrilăT51(84), P43ArabilExtravilan2.900714
  174GiurgiuFrăteştiDinu PavelT51(84), P30
  ArabilExtravilan32651326511.900816
  175GiurgiuFrăteştiDinu PavelT51(84), P30ArabilExtravilan32652326522.5001020
  176
  GiurgiuFrăteştiDinu PavelT51(84), P30ArabilExtravilan32651326511.90048
  177GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Secere ConstantinaT51(84), P41ArabilExtravilan2.90012
  24
  178GiurgiuFrăteştiDinu PavelT51(84), P30ArabilExtravilan32652326522.500510
  179GiurgiuFrăteştiToma PetraT51(84), P40ArabilExtravilan
  7.0003162
  180GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Secere ConstantinaT51(84), P41ArabilExtravilan2.900714
  181GiurgiuFrăteştiToma PetraT51(84), P40ArabilExtravilan
  7.0001734
  182GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Ion Spirea StancuT51(84), P39ArabilExtravilan7.6003366
  183GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Ion Spirea StancuT51(84), P39ArabilExtravilan7.6002142
  184GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Preda StancuT51(84), P38ArabilExtravilan5.0002142
  185GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Preda StancuT51(84), P38ArabilExtravilan
  5.0001530
  186GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Preda AlinaT51(84), P37ArabilExtravilan5.0002142
  187GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Preda AlinaT51(84), P37ArabilExtravilan
  5.0001530
  188GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Secere ConstantinaT51(84), P36ArabilExtravilan5.6002652
  189GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Secere ConstantinaT51(84), P36ArabilExtravilan
  5.6001734
  190GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Bădălău DumitraT51(84), P35ArabilExtravilan5.9002958
  191GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Bădălău DumitraT51(84), P35ArabilExtravilan
  5.9001632
  192GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Apostol AndreiT51(84), P34ArabilExtravilan3.8001836
  193GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Apostol AndreiT51(84), P34ArabilExtravilan
  3.800918
  194GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Bătrânetu IonT51(84), P33ArabilExtravilan2.8001428
  195GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Preda MarinT51(84), P32ArabilExtravilan
  7.3003672
  196GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Bătrânetu IonT51(84), P33ArabilExtravilan2.800612
  197GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Preda MarinT51(84), P32ArabilExtravilan
  7.3001224
  198GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Joacălesne PetreT51(84), P31ArabilExtravilan90048
  199GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Iuga NicolaeT51(84), P30ArabilExtravilan4.8002448
  200GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Joacălesne PetreT51(84), P31ArabilExtravilan90012
  201GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Iuga NicolaeT51(84), P30ArabilExtravilan
  4.800816
  202GiurgiuFrăteştiDinu PavelT51(84), P29ArabilExtravilan2.5001224
  203GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Pană IlieT51(84), P28ArabilExtravilan
  5.0002652
  204GiurgiuFrăteştiDinu PavelT51(84), P29ArabilExtravilan2.500510
  205GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Pană IlieT51(84), P28ArabilExtravilan
  5.0001224
  206GiurgiuFrăteştiOprea MarinT51(84), P27ArabilExtravilan10.00061122
  207GiurgiuFrăteştiOprea MarinT51(84), P27ArabilExtravilan
  10.0003366
  208GiurgiuFrăteştiDima ElenaT51(84), P26ArabilExtravilan3.0002040
  209GiurgiuFrăteştiBadea StelicaT51(84), P25ArabilExtravilan
  1.7001122
  210GiurgiuFrăteştiDima ElenaT51(84), P26ArabilExtravilan3.0001122
  211GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Dragomir St. IonT51(84), P24ArabilExtravilan
  5.0003570
  212GiurgiuFrăteştiBadea StelicaT51(84), P25ArabilExtravilan1.700612
  213GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Dragomir St. IonT51(84), P24ArabilExtravilan
  5.0001836
  214GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Dima MarinT51(84), P23ArabilExtravilan5.0003672
  215GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Dima MarinT51(84), P23ArabilExtravilan5.0001938
  216GiurgiuFrăteştiPană Dănuţ CătălinT51(84), P22ArabilExtravilan337304.9003672
  217GiurgiuFrăteştiPană Dănuţ CătălinT51(84), P22Arabil
  Extravilan337304.9002142
  218GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Gheorghe IlieT51(84), P21ArabilExtravilan15.000117234
  219GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Gheorghe IlieT51(84), P21
  ArabilExtravilan15.00074148
  220GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Spînu IlieT51(84), P20ArabilExtravilan8.30067134
  221GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct. Spînu IlieT51(84), P20
  ArabilExtravilan8.3004896
  222GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Malaeru IonT51(84), P19ArabilExtravilan3.9003264
  223GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Matei RaduT51(84), P18
  ArabilExtravilan3.0002550
  224GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Malaeru IonT51(84), P19ArabilExtravilan3.9002448
  225GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Matei RaduT51(84), P17
  ArabilExtravilan600510
  226GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Defta FloareaT51(84), P16ArabilExtravilan10.00084168
  227GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Matei RaduT51(84), P18
  ArabilExtravilan3.0001938
  228GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Matei RaduT51(84), P17ArabilExtravilan60048
  229GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Defta FloareaT51(84), P16
  ArabilExtravilan10.00060120
  230GiurgiuFrăteştiVuscan TeodorT51(84), P12/1ArabilExtravilan34924349248.00069138
  231GiurgiuFrăteştiVuscan TeodorT51(84), P12/1ArabilExtravilan34924349248.0004692
  232GiurgiuFrăteştiVuscan TeodorT51(84), P12ArabilExtravilan34917349171.30011
  22
  233GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Raboj AnghelT51(84), P13ArabilExtravilan7.15059118
  234GiurgiuFrăteştiVuscan TeodorT51(84), P12ArabilExtravilan3491734917
  1.300714
  235GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Raboj AnghelT51(84), P13ArabilExtravilan7.1504080
  236GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Raboj AnghelT51(84), P12ArabilExtravilan
  1.2001020
  237GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Alexa IonT51(84), P11ArabilExtravilan5.6004692
  238GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Raboj AnghelT51(84), P12ArabilExtravilan
  1.200714
  239GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Alexa IonT51(84), P11ArabilExtravilan5.6002856
  240GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Soare MihalacheT51(84), P10ArabilExtravilan
  4.4003672
  241GiurgiuFrăteştiMihale Petre, Mihale IoanaT51(84), P9ArabilExtravilan320612.5002142
  242GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Soare MihalacheT51(84), P10Arabil
  Extravilan4.4002040
  243GiurgiuFrăteştiProprietar neidentificat*T51(84), P8ArabilExtravilan4.4003672
  244GiurgiuFrăteştiMihale Petre, Mihale IoanaT51(84), P9Arabil
  Extravilan320612.5001122
  245GiurgiuFrăteştiMihale Aurel, Mihale Irina GabrielaT51(84), P7ArabilExtravilan316006.40053106
  246GiurgiuFrăteştiProprietar neidentificatT51(84), P8ArabilExtravilan4.4002040
  247GiurgiuFrăteştiMihale Aurel, Mihale Irina GabrielaT51(84), P7ArabilExtravilan316006.4002856
  248GiurgiuFrăteşti
  Mihale AurelT51(84), P6ArabilExtravilan315946.40052104
  249GiurgiuFrăteştiMihale AurelT51(84), P6ArabilExtravilan315946.4002856
  250
  GiurgiuFrăteştiPencea FloareaT51(84), P5ArabilExtravilan333009.40074148
  251GiurgiuFrăteştiPencea FloareaT51(84), P5ArabilExtravilan333009.40049
  98
  252GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Pencea StanT51(84), P4ArabilExtravilan5.1004692
  253GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Bobirică ConstantinT51(84), P3ArabilExtravilan5.000335
  669
  254GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Pencea StanT51(84), P4ArabilExtravilan5.1003264
  255GiurgiuFrăteştiBobircă MarianT51(84), P2ArabilExtravilan32996700
  4896
  256GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Cristea ElefterieT51(84), P1ArabilExtravilan16.1001.1092.216
  257GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Bobirică ConstantinT51(84), P3ArabilExtravilan5.000
  2754
  258GiurgiuFrăteştiBobircă MarianT51(84), P2ArabilExtravilan3299670048
  259GiurgiuFrăteştiMoştenitor defunct Cristea ElefterieT51(84), P1ArabilExtravilan
  16.10088176
  260GiurgiuFrăteştiGheţu M. TudoraT85, P102ArabilExtravilan2.0002244
  261GiurgiuFrăteştiBotgros Floarea, Dumitru Cleopatra, Dumitru Stan, Trică Elena, Dumitru Petre, Dumitru PăunT85/1, P4ArabilExtravilan3083712.100169338
  262GiurgiuFrăteştiMihaela GigiT85, P101ArabilExtravilan33230332302.0004488
  263GiurgiuFrăteştiSimion Gheorghe
  T85, P100ArabilExtravilan2.0004794
  264GiurgiuFrăteştiLazăr Ioana, Radu Dumitra, Mihale IlincaT85/1, P25ArabilExtravilan308384.8009151.829
  265GiurgiuFrăteşti
  Pană PetreT85, P99ArabilExtravilan2.00051102
  266GiurgiuFrăteştiMarin VictorT85, P98ArabilExtravilan2.00055110
  267GiurgiuFrăteşti
  Defta IlieT85, P97ArabilExtravilan2.00059118
  268GiurgiuFrăteştiDumitru I. StanT85, P96ArabilExtravilan2.00063126
  269GiurgiuFrăteşti
  Gogoneata Lina, Petre Mariea, Gogoneata Teodora, Vlaicu George, Ionescu Petra, Gogoneata IonT85, P95ArabilExtravilan32997329972.00066132
  270GiurgiuFrăteştiMarin C. ConstantinT85, P94ArabilExtravilan2.00067134
  271
  GiurgiuFrăteştiMarin AnghelT85, P93ArabilExtravilan2.00069138
  272GiurgiuFrăteştiStanică Gh. StanT85, P92ArabilExtravilan2.00070140
  273
  GiurgiuFrăteştiOlea DumitruT85, P91ArabilExtravilan2.00072144
  274GiurgiuFrăteştiDinu PavelT85, P90ArabilExtravilan32930329301.50055
  110
  275GiurgiuFrăteştiPenciu FlorentinaT85, P89ArabilExtravilan1.50055110
  276GiurgiuFrăteştiMirica P. GheorgheT85, P88ArabilExtravilan1.50052104
  277GiurgiuFrăteştiNasta ElefterieT85, P87ArabilExtravilan3.00090180
  278GiurgiuFrăteştiRuse PetreT85, P86ArabilExtravilan2.00049
  98
  279GiurgiuFrăteştiVasile DumitruT85, P85ArabilExtravilan2.0004080
  280GiurgiuFrăteştiBonteanu IoanaT85, P84ArabilExtravilan2.00031
  62
  281GiurgiuFrăteştiBuduru AnaT85, P83ArabilExtravilan2.0002856
  282GiurgiuFrăteştiBotgros Floarea, Dumitru Cleopatra, Dumitru Stan, Trică Elena, Dumitru Petre, Dumitru PaunT85/1, P4ArabilExtravilan3083712.100
  208416
  283GiurgiuFrăteştiDrăgăn MariaT85, P82ArabilExtravilan2.0002856
  284GiurgiuFrăteştiBadea PetraT85, P81ArabilExtravilan2.000
  3468
  285GiurgiuFrăteştiBobircă MarinT85, P80ArabilExtravilan2.0004284
  286GiurgiuFrăteştiCraiciu StelaT85, P79ArabilExtravilan2.000
  58116
  287GiurgiuFrăteştiDumitru PetraT85, P78ArabilExtravilan2.00080160
  288GiurgiuFrăteştiPană IonT85, P77ArabilExtravilan34097
  340972.000102204
  289GiurgiuFrăteştiVasile P. DumitruT85/2, P14ArabilExtravilan2.500205410
  290GiurgiuFrăteştiBotgros AlexandruT85/1, P23Arabil
  Extravilan30836308365.00048
  291GiurgiuFrăteştiMarin C. StanT85, P76ArabilExtravilan2.000101202
  292GiurgiuFrăteştiSoare PaulinaT85/2, P13ArabilExtravilan2.500244488
  293GiurgiuFrăteştiRadan GheorgheT85, P75ArabilExtravilan2.00093186
  294GiurgiuFrăteştiCopoiu Anghel
  T85, P74ArabilExtravilan8003672
  295GiurgiuFrăteştiBolintis PetreT85/2ArabilExtravilan3.300362723
  296GiurgiuFrăteştiCopoiu Nicolae
  T85, P73ArabilExtravilan8003162
  297GiurgiuFrăteştiCopoiu MarinT85, P72ArabilExtravilan3.40088176
  298GiurgiuFrăteştiCopoiu St. Ion
  T85, P71ArabilExtravilan1.0001938
  299GiurgiuFrăteştiBernhardt MariaT85, P69ArabilExtravilan2.0003468
  300GiurgiuFrăteştiMihale Petre, Mihale Ioana
  T85, P65ArabilExtravilan32635326352.0003060
  301GiurgiuFrăteştiPletea ValeriuT85, P68ArabilExtravilan2.0003060
  302Giurgiu
  FrăteştiZidaru T. IonT85, P67ArabilExtravilan2.0002958
  303GiurgiuFrăteştiBatrînetu IonT85, P66ArabilExtravilan33217331272.3003264
  304GiurgiuFrăteştiBatrânetu F. DumitruT85, P65ArabilExtravilan2.0002856
  305GiurgiuFrăteştiSoare D. StelicaT85, P64ArabilExtravilan2.0002754
  306GiurgiuFrăteştiBoboc MariaT85, P63ArabilExtravilan2.0003060
  307GiurgiuFrăteştiBoboc GherghinaT85, P62ArabilExtravilan2.0002958
  308GiurgiuFrăteştiTone DumitruT85, P61ArabilExtravilan2.0002652
  309GiurgiuFrăteştiTone GheorgheT85, P60ArabilExtravilan2.0002346
  310GiurgiuFrăteştiGuţă BadeaT85, P59ArabilExtravilan1.0002040
  311GiurgiuFrăteştiNicolae GeorgetaT85, P58ArabilExtravilan1.000918
  312GiurgiuFrăteştiComan NiculinaT85, P57ArabilExtravilan1.000816
  313GiurgiuFrăteştiCristea Petrică-BogdanT85, P56ArabilExtravilan33558335582.000
  1836
  314GiurgiuFrăteştiBolintis PetreT85/2ArabilExtravilan3.300245490
  315GiurgiuFrăteştiBădălău I. PetreT85, P55ArabilExtravilan2.000
  2142
  316GiurgiuFrăteştiVasile CalinT85, P54ArabilExtravilan1.0001122
  317GiurgiuFrăteştiVasile MarinT85, P53ArabilExtravilan2.000
  2448
  318GiurgiuFrăteştiVoicu DanielT85, P51ArabilExtravilan30654306541.5002652
  319GiurgiuFrăteştiVasile MarinT85, P52Arabil
  Extravilan2.0002040
  320GiurgiuFrăteştiMihale Petre, Mihale IoanaT85, P49-50ArabilExtravilan31188311884.00058116
  321GiurgiuFrăteştiPreda D. Stoian
  T85, P49ArabilExtravilan2.0003162
  322GiurgiuFrăteştiSoare C. GrigoreT85, P47ArabilExtravilan2.0003366
  323GiurgiuFrăteştiGrosu MarinT85, P46ArabilExtravilan2.0003468
  324GiurgiuFrăteştiIordache NideleaT85, P45ArabilExtravilan3.00055110
  325GiurgiuFrăteştiBolintis Stana
  T85, P44ArabilExtravilan2.0003774
  326GiurgiuFrăteştiCojocaru MarianT85, P44ArabilExtravilan31582315821.4502754
  327Giurgiu
  FrăteştiInchici IoanaT85, P43ArabilExtravilan2.0003672
  328GiurgiuFrăteştiPredica Tudor, Predica VictorT85, P42ArabilExtravilan2.0001734
  329Giurgiu
  FrăteştiLazar IoanaT85, P41ArabilExtravilan1.0002244
  330GiurgiuFrăteştiRuse GheorgheT85/3ArabilExtravilan4.50054108
  331Giurgiu
  FrăteştiCălinescu ElenaT85, P40ArabilExtravilan2.0004998
  332GiurgiuFrăteştiGheorghe DumitraT85, P39ArabilExtravilan1.0002958
  333Giurgiu
  FrăteştiGheorghe VelicuT85, P38ArabilExtravilan2.000510
  334GiurgiuFrăteştiDumitru I. StanT85, P30ArabilExtravilan1.00048
  335Giurgiu
  FrăteştiDumitru I. VasileT85, P29ArabilExtravilan2.0001632
  336GiurgiuFrăteştiSoare I. IlieT85, P28ArabilExtravilan2.0001734
  337Giurgiu
  FrăteştiCiobanu I. PetreT85, P27ArabilExtravilan2.0001734
  338GiurgiuFrăteştiBurcea MarianT85, P26ArabilExtravilan1.000918
  339GiurgiuFrăteştiMihale Petre, Mihale IoanaT85, P25.25/1ArabilExtravilan32060320601.4001224
  340GiurgiuFrăteştiCoşcai TantaT85, P24ArabilExtravilan2.0001836
  341GiurgiuFrăteştiCristea ElenaT85, P23ArabilExtravilan2.0001836
  342GiurgiuFrăteştiChivu TudorT85, P22ArabilExtravilan1.000918
  343GiurgiuFrăteştiGheorghe IonT85, P20-21ArabilExtravilan2.0001938
  344GiurgiuFrăteştiCoşcai Gh. MiticaT85, P19ArabilExtravilan1.0001020
  345GiurgiuFrăteştiMihai FloareaT85, P17-18ArabilExtravilan2.0002040
  346GiurgiuFrăteştiOprinescu ValericaT85, P16ArabilExtravilan1.0001020
  347GiurgiuFrăteştiDragomir EcaterinaT85, P15,15/1ArabilExtravilan350931.4001428
  348GiurgiuFrăteştiToma D. IonT85, P15ArabilExtravilan2.0006
  12
  349GiurgiuFrăteştiMoise NicolaeT85, P14ArabilExtravilan2.0002142
  350GiurgiuFrăteştiCristea Petrică BogdanT85, P13ArabilExtravilan3355933559
  2.0002142
  351GiurgiuFrăteştiRadan GheorgheT85, P12ArabilExtravilan1.000918
  352GiurgiuFrăteştiDragomir T. MariaT85, P7ArabilExtravilan
  1.00048
  353GiurgiuFrăteştiDragomir RadaT85, P6ArabilExtravilan2.0004896
  354GiurgiuFrăteştiTanase M. MarinT85, P5ArabilExtravilan1.0002754
  355GiurgiuFrăteştiRuse GheorgheT85/3ArabilExtravilan4.5002958
  356GiurgiuFrăteştiGheorghe I. IlieT85, P4ArabilExtravilan
  2.0003876
  357GiurgiuFrăteştiAsociaţia RemuşT85, P3ArabilExtravilan2.0003774
  358GiurgiuFrăteştiMitran MarinT85, P2ArabilExtravilan
  2.0003774
  359GiurgiuFrăteştiMitran StancuT85, P1ArabilExtravilan2.0003876
  360GiurgiuFrăteştiDefta AnghelT90ArabilExtravilan
  4.000477953
  361GiurgiuFrăteştiIlie IleanaT96, P4ArabilExtravilan1.0001326
  362GiurgiuFrăteştiMoise MariaT96, P5ArabilExtravilan
  1.0002958
  363GiurgiuFrăteştiIlie IleanaT96ArabilExtravilan1.000612
  364GiurgiuFrăteştiDefta AnghelT90ArabilExtravilan
  4.000170340
  365GiurgiuFrăteştiBazaran VasilicaT90/1ArabilExtravilan2.000482963
  366GiurgiuFrăteştiIlie IleanaT96ArabilExtravilan
  1.000244488
  367GiurgiuFrăteştiMoise MariaT96, P5ArabilExtravilan1.000232464
  368GiurgiuFrăteştiUnitatea administrativ-teritorială FrăteştiT96ArabilExtravilan
  7.00067134
  369GiurgiuFrăteştiNiţu AnghelT109ArabilExtravilan2.50091182
  370GiurgiuFrăteştiIlie MariaT109ArabilExtravilan324923249210.00024
  371GiurgiuFrăteştiFrujina Valerica, Moise Maria MarianaT109ArabilExtravilan2.50036
  372GiurgiuFrăteştiCăciulan IonT109
  ArabilExtravilan2.0001224
  373GiurgiuFrăteştiBoboc PompiliuT109ArabilExtravilan4.00024
  374GiurgiuFrăteştiIordache VasileT109
  ArabilExtravilan5.00036
  375GiurgiuFrăteştiBolintis AlexandrinaT51(84), P22ArabilExtravilan6.500182364
  376GiurgiuFrăteştiAndrei PetreT51(84), P21
  ArabilExtravilan18.000253506
  377GiurgiuFrăteştiSimion GheorgheT85/2, P12ArabilExtravilan1.00098196
  378GiurgiuFrăteştiNedea SimonaT85/2, P11
  ArabilExtravilan1.100108216
  379GiurgiuFrăteştiCristea IonT85/2, P10ArabilExtravilan4.800470939
  380GiurgiuFrăteştiCoşcai TraianT85/2, P9
  ArabilExtravilan1.900187374
  381GiurgiuFrăteştiGuţă BadeaT85/2, P8ArabilExtravilan1.500147294
  382GiurgiuFrăteştiVişan LeanaT85/2, P7
  ArabilExtravilan2.300226452
  383GiurgiuFrăteştiTene Ghe. MariaT85/2, P6ArabilExtravilan2.500238476
  384GiurgiuFrăteştiBatrînetu I. StanT85/2, P5
  ArabilExtravilan1.400105210
  385GiurgiuFrăteştiNicolae IonT85/2, P4ArabilExtravilan2.000106212
  386GiurgiuFrăteştiLazăr AntonT85/2, P3ArabilExtravilan2.50060120
  387GiurgiuFrăteştiBonteanu MandaT96, P6ArabilExtravilan1.500337673
  388GiurgiuFrăteştiCiobanu ŞtefanT96, P7
  ArabilExtravilan7.5001.6823.361
  389GiurgiuFrăteştiPreda MarinT96, P8ArabilExtravilan900202404
  390GiurgiuFrăteştiPreda MarinT96, P9
  ArabilExtravilan3.2006961.391
  391GiurgiuFrăteştiCristea A. IonT96, P10ArabilExtravilan1.500278556
  392GiurgiuFrăteştiCioacă ConstantinT96, P11
  ArabilExtravilan1.1004794
  393GiurgiuFrăteştiBonteanu MandaT96, P6ArabilExtravilan1.5003060
  394GiurgiuFrăteştiCiobanu ŞtefanT96, P7
  ArabilExtravilan7.5001428
  TOTAL44.205,002.208.834,00
  *) Pentru poziţia în care la coloana „Numele/prenumele proprietarului/deţinătorului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţa unităţii administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!