Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 468 din 31 martie 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.957/2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-1^3 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.957/2019 privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II pct. 1-1^3 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 10 aprilie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 11^1Prevederile art. 1-11 sunt aplicabile şi Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 amânat.
  2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.
  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 468.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.957/2019)
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.957/2019)REGISTRULpersoanelor implicate în activităţile Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 amânat

  Nr. crt.Denumirea/ Numele şi prenumele: persoanei juridice străine/ persoanei juridice române/ persoanei fizice nerezidenteCodul de identificare fiscală/ Codul numeric personalStatul de rezidenţăNatura activităţii desfăşurate/ serviciului prestatPerioada de desfăşurare a activităţii/ prestării serviciuluiLocul de desfăşurare a activităţii/ prestării serviciuluiNumărul contractuluiData încheierii contractului
  123456789
           
           
   
          
           
     
        
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!